GTM-MQCD359
Skip to main content

APACHE w BS2000/OSD

Funkcje, składniki i wersje

Apache to szeroko stosowany serwer internetowy. Oprogramowanie ApacheOpen a new window zostało opracowane w celu stworzenia solidnego i funkcjonalnego wdrożenia serwera HTTP (serwera internetowego) w komercyjnej jakości, ale ze swobodnym dostępem do kodu źródłowego. Według ankiety dotyczącej serwerów internetowych NetcraftOpen a new window Apache to najczęściej używane oprogramowanie serwera internetowego wśród komputerów podłączanych do Internetu od 1996 r.

Fujitsu Technology Solutions oferuje bezpłatną wersję Apache w BS2000/OSD.

Oprogramowanie Apache zostało skonfigurowane do obsługi wielu logicznie oddzielnych witryn internetowych przy użyciu hostingu wirtualnego, np. openUTM i WebTransactions.
Oprogramowanie Apache jest częścią jednostki wydania BS2000 APACHE. Oprócz podstawowej funkcjonalności serwera internetowego APACHE (BS2000/OSD) zawiera dodatkowe składniki. Dlatego dokumentacja i plik do poprania są zależne od wersji.

Oprogramowanie Apache jest dostępne w następujących wersjach BS2000/OSD: APACHE 2.2A00,
APACHE (BS2000/OSD) 2.2 opiera się na oficjalnym wydaniu APACHE 2.2.8. Dodatkowo uwzględniono najnowsze poprawki.

Oprócz podstawowej funkcjonalności serwera internetowego APACHE 2.2A00 posiada obsługę języków skryptowych PHP5 i Perl oraz serwletów Java i stron serwerów Java. Na poziomie osadzonego silnika skryptowego PHP istnieją interfejsy baz danych SQL dla baz danych SESAM i ORACLE. Formaty graficzne JPEG i PNG są obsługiwane w oparciu o bibliotekę graficzną GD-lib. Dodatkowo APACHE posiada interfejs WebDAV (zarządzanie dokumentami z poziomu sieci). Wersja ta obsługuje protokół IPv6 (opcjonalny, wymaga openNetServer w wersji 2.0).

APACHE w wersji 2.2A00 może być używana z systemem BS2000 w OSD-BC w wersji 6.0A lub wyższej. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie white paper dla APACHE 2.2, który zawiera bardziej szczegółowy opis funkcji.