GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Serwery >
  5. BS2000 >
  6. Oprogramowanie >
  7. Internet Services >
  8. Serwer internetowy APACHE w systemie BS2000

Serwer internetowy APACHE w systemie BS2000

Bezpieczny system, który ułatwia dostęp do informacji w formie łącz hipertekstowych i hipermedialnych

Aktualna wersja: 2.2 (część jednostki dostawy BS2000/OSD-BC w wersji 7.0 lub nowszej)

Serwer internetowy APACHE to przeniesienie APACHE Software Foundation

Serwer WWW APACHE httpd 2.2.8 zawiera także poprawki dotyczące bezpieczeństwa. APACHE to bezpieczny system informatyczny, który został skonstruowany w taki sposób, aby ułatwić dostęp do informacji w formie łącz hipertekstowych i hipermedialnych.
Dostęp opiera się na zasadzie klient-serwer z wykorzystaniem protokołu HTTP (hipertekstowy protokół transmisyjny). Informacje tekstowe są przechowywane na serwerze APACHE w formie plików HTML (język znaczników hipertekstowych). Dodatkowo można także przesyłać wszystkie pliki za pośrednictwem sieci z serwera WWW, uruchamiać programy CGI (wspólny interfejs bramy) i przetwarzać dane wprowadzane przez użytkowników.

APACHE umożliwia także przesyłanie informacji w formie zaszyfrowanej na podstawie protokołu SSL i dostosowywanie serwera BS2000 do zastosowań wrażliwych. Obsługa SSL mieści się w standardowej dostawie. Dlatego płatny produkt „interNet Security w wersji 1.3 (BS2000/OSD)” może zostać opuszczony bez zastąpienia i nie jest już oferowany.

Oprócz podstawowej funkcjonalności serwera internetowego APACHE posiada obsługę języków skryptowych PHP 5.5 i Perl 5.8 oraz serwletów Java i stron serwerów Java. Na poziomie osadzonego silnika skryptowego PHP istnieją interfejsy baz danych SESAM/SQL dla baz danych SESAM i ORACLE. Formaty graficzne JPEG i PNG są obsługiwane w oparciu o bibliotekę graficzną GD-lib. Dodatkowo APACHE posiada interfejs WebDAV (zarządzanie dokumentami z poziomu sieci). Wersja ta obsługuje protokół IPv6 (opcjonalny, wymaga „serwera openNet” w wersji 2.0).

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez APACHE Software Foundation do wykorzystania w projektach serwerów HTTP APACHE (http://www.apache.org/). Więcej informacji dotyczących praw autorskich można znaleźć w arkuszu danych (PDF) na prawym oknie nawigacyjnym.

Kontakt: openInternetServices Team