GTM-MQCD359
Skip to main content

IFG (BS2000/OSD)

Tworzenie formatów ekranowych dla programów aplikacji FHS

Aktualna wersja: 8.3

Interaktywny generator formatów (IFG) umożliwia programistom tworzenie formatów ekranowych (masek) w trybie interaktywnym na terminalu wyświetlania danych. „Interaktywny” oznacza generowanie lub modyfikowanie krok po kroku formatu (układu ekranu) bezpośrednio na ekranie przy pomocy komunikatów IFG. Te przystępne podpowiedzi prowadzą użytkownika do momentu, w którym gotowy format jest zapisany w bibliotece formatów. W zależności od poziomu znajomości systemu programista może pominąć niektóre lub wszystkie komunikaty.

Zalety:
  • IFG tworzy formaty dla programów aplikacji korzystających z systemu obsługi formatów (FHS) systemu BS2000. 
  • Aby ułatwić programowanie programów aplikacji FHS, IFG może generować pomoce adresowania dla następujących języków programowania: Assembler, COBOL, RPG, Pascal, C/C++, FORTRAN, PL/I i DRIVE. 
  • IFG to program aplikacji, który pracuje w trybie interaktywnym i wykorzystuje FHS do obsługi interfejsu użytkownika. 
  • IFG obsługuje format UNICODE.