Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

RAV (BS2000)

Ewidencjonowanie zasobów systemowych w centrum danych

Aktualna wersja: 5.1

RAV to narzędzie do ewidencjonowania umożliwiające rozliczanie wykorzystania zasobów przez konkretnych użytkowników. RAV ocenia zapisy ewidencji systemów i produktów w formie typów zasobów.
Przykłady danych ewidencji gromadzonych według zadań i wycenianych dla systemu operacyjnego BS2000 oraz produktów BS2000, VM2000, HSMS, SESAM/SQL-Server, openUTM i openFT, są następujące:
  • Czas procesora w milisekundach,
  • Czas procesora normalizowany przy użyciu względnego współczynnika wydajności (RPF) w milisekundach,
  • czas wykonania zadania,
  • ilość zadań,
  • ilość linii spoolout,
  • łączne wykorzystane miejsce na dysku.

Wybrane zalety RAV:

  • Ręcznie zarejestrowane dane uzupełniające (np. czas blokady, wsparcie w terenie, przypisane zasoby ludzkie, zasoby niepieniężne) i dane ewidencji generowane w innym systemie operacyjnym mogą być importowane za pośrednictwem specjalnego interfejsu.
  • Wszystkie dostarczane zasoby i usługi są rozliczane dla klientów centrum danych według wstępnie zdefiniowanej konfiguracji lub taryf użytkowników.
  • RAV generuje różne pozycje ewidencji, w tym pojedyncze i zbiorcze raporty wykorzystania zasobów oraz statystyki dotyczące procesów i sesji. 
  • Centra danych wykorzystujące wiele systemów mogą prowadzić centralne ewidencje zasobów w jednym wybranym systemie. Umożliwia to jednostka z wyborem RAV-BAS-M.