Enterprise Platform Services Academy

Od wielu lat Fujitsu współpracuje z uniwersytetami, dzięki czemu studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną o środowiskach mainframe o doświadczenia praktyczne zdobyte w realnym świecie. Fujitsu wspiera partnerstwa akademickie poprzez wspólne programy naukowe, imprezy edukacyjne, prezentacje, warsztaty, szkoły letnie i zimowe, dni mainframe, wsparcie IT oraz doradztwo dla studentów piszących prace dyplomowe (np. magisterskie czy licencjackie).

Partnerstwa z instytucjami naukowymi i badawczymi pomagają promować dialog wśród informatyków, programistów i użytkowników w sektorze mainframe. Partnerstwa te pomagają także uczestnikom w nawiązywaniu kontaktów z osobami o tej samej specjalizacji.

Jesteś zainteresowany? Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem eps.academy@ts.fujitsu.com

EPSA Graphics 580x224