GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Produkty i Systemy IT >
 4. Serwery >
 5. BS2000 >
 6. FUJITSU Serwery BS2000 >
 7. Serwer FUJITSU BS2000 SE700

Serwer FUJITSU BS2000 SE700

Nowe serwery Fujitsu BS2000 SE700 to ceniona platforma do zarządzania bardzo dużymi ilościami danymi w najwyższym zakresie wydajności. W porównaniu z wcześniejszymi liniami serwerów osiągnięto znaczące zwiększenie wydajności i skalowalności.
Dzięki unikalnej zdolności integracji SE700 wszystkie aplikacje i części aplikacji mogą korzystać z optymalnej platformy systemowej bez utraty możliwości centralnej administracji systemu.
Pamiętając, że aplikacje są uzależnione od wielu różnych systemów IT, unikalna koncepcja architektury serii SE700 zapewnia optymalną platformę dla każdego scenariusza użytkowania — zarówno dla klasycznego zastosowania mainframe, jak i standardowych aplikacji, w technologii /390 i x86. Jednocześnie modułowa konstrukcja infrastruktury SE700 tworzy zupełnie nowe możliwości dla firm w centrum danych.
 • Oparte na architekturze /390 jednostki serwerów dla systemu BS2000
 • Oparte na architekturze x86 jednostki serwerów dla systemu BS2000, systemy gościnne Linux lub Windows
 • Oparte na architekturze x86 jednostki aplikacji do pracy w systemie Linux, Windows lub VMware
 • Współdzielone urządzenia peryferyjne do obsługi taśm i dysków
 • Szybka wewnętrzna infrastruktura serwera, która łączy podzespoły ze sobą i z siecią SAN klienta

Ważnym celem przy opracowywaniu serwerów SE była koncepcja standardowego zarządzania, która gwarantuje bardzo wysoki poziom integracji i zapewnia bardzo ekonomiczną eksploatację IT. Obejmuje to administrację międzysystemową przy użyciu nowoczesnego interfejsu opartego na przeglądarce jako jednego punktu administracji, wspólne monitorowanie systemu dla wszystkich podzespołów, wspólną procedurę serwisową i wszystkie opcje konsolidacji poprzez wirtualizację. W ten sposób nowe serwery SE700 umożliwiają bardzo stabilną pracę systemu obejmującą nie tylko platformy typu mainframe, które są już wypróbowane jako bardzo odporne na awarie, ale także jednostki aplikacji oraz infrastrukturę i urządzenia peryferyjne wykorzystywane przez serwer SE.


FunkcjeKorzyści
Wyjątkowe właściwości infrastruktury SE700 do stosowania w wysokim zakresie wydajności
 • Nowo opracowany moduł procesorowy z 8 procesorami
 • 2-15 procesorów
 • Wysoki zakres wydajności z 10 modelami
 • Połączenie technologii sprzętu w standardowej 19-calowej szafie
 • Nowy system we/wy z maksymalnie 126 kanałami Fibre Channel o przepustowości po 8 Gbit/s
 • Obsługa LAN 10 Gbit/s
 • Procesor dynamiczny z dynamiczną aktywacją
 • Moc na żądanie do tymczasowej aktywacji procesora
 • Integracja maksymalnie dwóch jednostek serwera SU300 w oparciu o technologię x86 firmy Intel
 • Nawet 50% mniejsze zużycie energii
 • Wysoka ogólna wydajność dzięki doskonałej wydajności pojedynczej/systemowej
 • Maksymalna wydajność dla wszystkich aplikacji
 • Indywidualna skalowalność i optymalna wydajność
 • Atrakcyjna cena modelu wejściowego, wysoka elastyczność systemu, niskie koszty operacyjne
 • Maksymalna wydajność między jednostkami SE a siecią klienta
 • Bez przerw, bez utraty wydajności
 • Elastyczność modyfikowania istniejącej wydajności według wymagań aplikacji klientów
 • Optymalne wykorzystanie zasobów na danej platformie
 • Wszechstronne, inteligentne zarządzanie energią zmniejsza zużycie energii
Otwartość i integracja różnych systemów serwerów i urządzeń peryferyjnych
 • Konwencjonalne aplikacje typu mainframe i aplikacje z „otwartego” świata pracują w trybie koegzystencji na serwerze SE opartym na różnych technologiach sprzętowych i systemach operacyjnych
 • Współdzielone urządzenia peryferyjne do obsługi taśm i dysków oraz szybka wewnętrzna infrastruktura serwera, która łączy podzespoły ze sobą i z siecią LAN lub SAN klienta
 • Konsolidacja różnych aplikacji ze świata rozwiązań typu mainframe i „otwartego” świata tworzy korzyści dotyczące wydajności i wykorzystania serwera.
 • Standardowe zarządzanie SLA i usługami przy użyciu centralnego dostępu zdalnej obsługi zwiększa bezpieczeństwo danych
 • Optymalna obsługa procesów biznesowych przy użyciu standardowej koncepcji usług
 • Maksymalna dostępność wszystkich aplikacji i usług w jakości mainframe
Centralne, wygodne i międzysystemowe zarządzanie przez Internet
 • Zintegrowane zarządzanie sprzętem dla serwerów, pamięci masowej i sieci
 • Zarządzanie VM
 • Monitorowanie wydajności i zużycia energii
 • Centralna, wygodna obsługa i administracja wszystkich aplikacji na serwerze SE z poziomu jednego interfejsu internetowego
 • Wspólne monitorowanie systemu wszystkich elementów umożliwia kompleksową i ekonomiczną eksploatację przy optymalnym wykorzystaniu zasobów