GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Produkty i Systemy IT >
 4. Serwery >
 5. BS2000 >
 6. FUJITSU Serwery BS2000 >
 7. Serwer BS2000 FUJITSU SE500

Serwer BS2000 FUJITSU SE500

Nowe serwery BS2000 Fujitsu SE500 znajdują się w średnim i wysokim zakresie wydajności i umożliwiają rozbudowę do 3 procesorów. Pod względem wydajności procesora, możliwości konfigurowania i skalowania systemy SE500 są klasyfikowane niżej niż system SE700.
Infrastruktura o wysokiej dostępności zapewnia wszystkie potrzebne składniki systemu, które są kluczem do ekonomicznego działania ogólnej aplikacji. W ten sposób wszystkie aplikacje i części aplikacji mogą korzystać z optymalnej platformy systemowej bez utraty możliwości centralnej administracji systemu.
Pamiętając, że aplikacje są uzależnione od wielu różnych systemów IT, unikalna koncepcja architektury serii SE500 zapewnia optymalną platformę dla każdego scenariusza użytkowania — zarówno dla klasycznego zastosowania mainframe, jak i standardowych aplikacji, w technologii /390 i x86. Jednocześnie modułowa konstrukcja infrastruktury SE500 tworzy zupełnie nowe możliwości dla firm w centrum danych.
 • Oparte na architekturze /390 jednostki serwerów dla systemu BS2000
 • Oparte na architekturze x86 jednostki serwerów dla systemu BS2000, systemy gościnne Linux lub Windows
 • Oparte na architekturze x86 jednostki aplikacji do pracy w systemie Linux, Windows lub VMware
 • Współdzielone urządzenia peryferyjne do obsługi taśm i dysków
 • Szybka wewnętrzna infrastruktura serwera, która łączy podzespoły ze sobą i z siecią SAN klienta

Ważnym celem przy opracowywaniu serwerów SE była koncepcja standardowego zarządzania, która gwarantuje bardzo wysoki poziom integracji i zapewnia bardzo ekonomiczną eksploatację IT. Obejmuje to administrację międzysystemową przy użyciu nowoczesnego interfejsu opartego na przeglądarce jako jednego punktu administracji, wspólne monitorowanie systemu dla wszystkich podzespołów, wspólną procedurę serwisową i wszystkie opcje konsolidacji poprzez wirtualizację. W ten sposób nowe serwery SE500 umożliwiają bardzo stabilną pracę systemu obejmującą nie tylko platformy typu mainframe, które są już wypróbowane jako bardzo odporne na awarie, ale także jednostki aplikacji oraz infrastrukturę i urządzenia peryferyjne wykorzystywane przez serwer SE.


Funkcje Korzyści
Wyjątkowe właściwości infrastruktury SE500 do stosowania w średnim i wysokim zakresie wydajności
 • Nowo opracowany moduł procesora
 • 1-3 procesory
 • Wysoki zakres wydajności z 10 modelami
 • Połączenie technologii sprzętu w standardowej 19-calowej szafie
 • Kanały Fibre Channel 8 Gbit/s
 • Obsługa LAN 10 Gbit/s
 • Procesor dynamiczny z dynamiczną aktywacją
 • Moc na żądanie do tymczasowej aktywacji procesora
 • Integracja maksymalnie dwóch jednostek serwera SU300 w oparciu o technologię x86 firmy Intel
 • Nawet 50% mniejsze zużycie energii
 • Zwiększona wydajność systemu dla wszystkich aplikacji klientów
 • Indywidualna skalowalność i optymalna wydajność
 • Atrakcyjna cena modelu wejściowego, wysoka elastyczność systemu, niskie koszty operacyjne
 • Maksymalna wydajność między jednostkami SE a siecią klienta
 • Bez przerw, bez utraty wydajności
 • Elastyczność modyfikowania istniejącej wydajności według wymagań aplikacji klientów
 • Optymalne wykorzystanie zasobów na danej platformie
 • Wszechstronne, inteligentne zarządzanie energią zmniejsza zużycie energii
Otwartość i integracja różnych systemów serwerów i urządzeń peryferyjnych
 • Konwencjonalne aplikacje typu mainframe i aplikacje z „otwartego” świata pracują w trybie koegzystencji na serwerze SE opartym na różnych technologiach sprzętowych i systemach operacyjnych
 • Współdzielone urządzenia peryferyjne do obsługi taśm i dysków oraz szybka wewnętrzna infrastruktura serwera, która łączy podzespoły ze sobą i z siecią LAN lub SAN klienta
 • Konsolidacja różnych aplikacji ze świata rozwiązań typu mainframe i „otwartego” świata tworzy korzyści dotyczące wydajności i wykorzystania serwera.
 • Standardowe zarządzanie SLA i usługami przy użyciu centralnego dostępu zdalnej obsługi zwiększa bezpieczeństwo danych
 • Optymalna obsługa procesów biznesowych przy użyciu standardowej koncepcji usług
 • Maksymalna dostępność wszystkich aplikacji i usług w jakości mainframe
Centralne, wygodne i międzysystemowe zarządzanie przez Internet
 • Zintegrowane zarządzanie sprzętem dla serwerów, pamięci masowej i sieci
 • Zarządzanie VM
 • Monitorowanie wydajności i zużycia energii
 • Centralna, wygodna obsługa i administracja wszystkich aplikacji na serwerze SE z poziomu jednego interfejsu internetowego
 • Wspólne monitorowanie systemu wszystkich elementów umożliwia kompleksową i ekonomiczną eksploatację przy optymalnym wykorzystaniu zasobów