Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Gotowy do użycia klaster zintegrowanego systemu FUJITSU PRIMEFLEX

Szybki sposób na ciągłe, hiperkonwergentne działanie

Utrzymanie ciągłości usług ma fundamentalne znaczenie dla zachowania pozycji na rynku. Zasoby IT wspomagają i napędzają firmę. Umożliwia zgodność z regulacjami, usprawnianie procesów biznesowych i szybsze reagowanie na nowe potrzeby. Długi przestój spowodowałby bezpośrednie i wymierne konsekwencje dla firmy, a także dla partnerów i dostawców. To jednoznacznie prowadzi do zapotrzebowania na infrastrukturę IT o wysokiej dostępności. Jednak budowa takich środowisk IT to skomplikowane zadanie. Serwery, pamięć masowa, sieć i oprogramowanie muszą być zestawione we właściwej konfiguracji i instalacji. Dlaczego więc zamiast wyważać otwarte drzwi, nie skorzystać z wiedzy zdobytej w wielu podobnych projektach? Rozumiemy znaczenie utrzymania sprawności IT i zapotrzebowanie na prosty sposób, aby skonfigurować odpowiednie środowisko IT.

Gotowy do użycia klaster PRIMEFLEX oferuje dobrze wyważone połączenie podzespołów serwera, pamięci masowej i sieci w jednej zwartej obudowie. Pod postacią gotowego do użycia klastra PRIMEFLEX klienci otrzymują hiperkonwergentne rozwiązanie z wstępnie zainstalowanym systemem Microsoft Windows Server 2012 R2 i wstępną konfiguracją klastra o wysokiej dostępności. Dwa węzły serwera, wspólna pamięć masowa, zintegrowane podzespoły sieciowe i nadmiarowe zasilacze są wstępnie zestawione i wstępnie połączone w jednym pudełku. Gotowy do użycia klaster PRIMEFLEX jest doskonale dostosowany do organizacji z doświadczeniem w zarządzaniu środowiskiem Microsoft Windows Server. Wystarczy włączyć, popracować przez kilka minut z naszym kreatorem konfiguracji i serwer jest gotowy do pracy. Zaprojektowany z myślą o średnich organizacjach i oddziałach firm gotowy do użycia klaster PRIMEFLEX oferuje ciągłą dostępność przy niskich kosztach oraz chroni ważne dane i usługi o krytycznym znaczeniu.

W skrócie:

  • Ciągłość pracy w firmie 
  • Łatwy proces zakupu 
  • Gotowość do pracy w ciągu kilku minut od odbioru 
  • Brak ryzyka wdrożeniowego 
  • Wykorzystanie wszystkich zalet wirtualizacji
Dostępność różni się w zależności od regionu.