GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. made4you >
  5. Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Nasze usługi dodatkowe usprawniają wdrożenia i pozwalają poprawić wizerunek firmy.

Ich klasyfikacja w obrębie sprzętu czy oprogramowania jest dosyć trudna. Są przydatne, gdy
  • klient zamierza instalować dużą liczbę systemów w różnej lokalizacji,
  • tak aby ich wygląd był zmieniony (np. dla podniesienia świadomości marki w firmie
  • lub ponownego wprowadzenia wybranych komputerów na rynek).
Obsługa wdrożeń firmy Fujitsu usprawnia szeroko zakrojony proces instalacji, gdy u klienta należy oddać do użytku wiele systemów. Serwery i komputery są dostosowane do konkretnych środowisk, całość można zaplanować z wyprzedzeniem a cały proces jest przeważnie zautomatyzowany.

Prezentacja logotypu firmy to pokaz siły i wpływów. Tworzy bliską relację z klientami i demonstruje niezawodność.

Aby dowiedzieć się więcej o systemach typu made4you, logotypach lub neutralnych pakietach oraz wersjach XXL, kliknij łącza po prawej stronie.