Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu europejskim liderem w segmencie rozwiązań do zarządzania środowiskiem pracy

Munich, March 18, 2020 - Instytut badawczy Gartnera ogłosił Fujitsu liderem tegorocznej edycji raportu Magic Quadrant, poświęconego usługom z obszaru zarządzania środowiskiem pracy w Europie. To już czwarty rok z rzędu, kiedy firma plasuje się na zwycięskiej pozycji. Jest także numerem jeden wśród dostawców rozwiązań pod względem efektywności przyjętej strategii. Fujitsu włącza tradycyjne ekosystemy w nowe, bezpieczne platformy cyfrowe, pozwalające przedsiębiorstwom przenieść biznes do chmury i wdrożyć system pracy zdalnej.
Jak czytamy w raporcie, rynek usług z obszaru Managed Workplace Services koncentruje się na zapewnieniu użytkownikom doświadczeń związanych z pracą w środowisku cyfrowym. Pozwala to przedsiębiorstwom wykorzystywać cyfrowe kompetencje do tworzenia nowych usług biznesowych. Celem jest zwiększenie zaangażowania i efektywności pracowników poprzez stworzenie bardziej zindywidualizowanego miejsca pracy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.
Aby pomóc organizacjom w uwolnieniu ich potencjału cyfrowego za pośrednictwem usług z obszaru zarządzania środowiskiem pracy Fujitsu proponuje model działania skoncentrowany na człowieku. Kluczowe w tym zakresie jest współtworzenie innowacyjnych rozwiązań skupionych na wynikach biznesowych oraz wzmacnianie pozycji użytkowników jako fundamentalnego elementu w nowoczesnym biznesie. W związku z tym, Fujitsu opracowało strategię, której efektem jest unikalna metodologia zarządzania zmianami organizacyjnymi. Pozwala ona dokładnie odnieść cele transformacji cyfrowej do wymaganych procesów przemian.
Michał Grzegorzewski, dyrektor działu usług w Fujitsu przyznaje, że wyróżnienie w raporcie Magic Quadrant potwierdza skalę możliwości firmy: „Od wielu miesięcy rozwijamy specjalistyczne umiejętności w zakresie złożonych projektów transformacyjnych. Dostrzegamy także rosnące zapotrzebowanie ze strony naszych klientów, którzy chcą angażować się w inicjatywy związane z cyfrowymi przeobrażeniami w miejscu pracy. Dotyczy to szczególnie możliwości zdalnego wykonywania obowiązków zawodowych i pracy na scentralizowanych, bezpiecznych systemach pozwalających zachować ciągłość prowadzenia biznesu”.
Obserwując rynek usług z zakresu zarządzania środowiskiem pracy, Fujitsu zauważa, że przedsiębiorstwa szukają nowych, cyfrowych możliwości. „Firmy starają się rozwijać wśród swoich pracowników współpracę i kreatywność, a także zwiększać zaangażowanie. Te komponenty nie muszą być realizowane jedynie w przypadku fizycznej obecności pracowników w jednej lokalizacji. Dzięki intensyfikacji rozwiązań chmurowych, równie dużą wydajność można osiągnąć umożliwiając home office” – dodaje Michał Grzegorzewski.
Fujitsu zapewnia inteligentne usługi, które leżą u podstaw cyfryzacji środowiska pracy

Oferta Fujitsu w obszarze Managed Workplace Services obejmuje wszystkie elementy cyfryzacji środowiska pracy. Firma realizuje kompleksowe projekty, jak również pomaga swoim partnerom biznesowym oraz zapewnia wsparcie technologiczne w zakresie konsultacji, sprzętu i oprogramowania. Dostarcza także rozwiązania mające uprościć proces transformacji przedsiębiorstw i podnieść komfort pracy.
Cyfrowe rozwiązania Fujitsu są wydajne, bezpieczne i nowoczesne. Koncentrują się na umożliwieniu ludziom osiągania doskonałych wyników w pracy i dostarczania większej wartości, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.
Michał Grzegorzewski tłumaczy: „Rewolucja w miejscu pracy musi opierać się na inteligentnych usługach, dostarczanych przez partnera o silnej wizji, który gwarantuje ścisłą współpracę oraz inspiruje własnym doświadczeniem. Wierzymy, że najnowszy raport Gartnera podkreśla ukierunkowanie Fujitsu na umiejętne świadczenie usług oraz nasze zrozumienie potrzeb rynku – znaczenie elastyczności w prowadzeniu biznesu i zapewnienie pracownikom jak największej niezależności poprzez możliwość pracy zdalnej”.
W ostatnim zestawieniu Magic Quadrant for Managed Workplace Services firma badawcza Gartner oceniła 17 dostawców usług z zakresu zarządzania środowiskiem pracy w Europie, którzy oferują zarówno tradycyjne usługi EUO (End User Outsourcing), jak i cyfrowe narzędzia wykorzystywane w miejscu pracy, zapewniając użytkownikom pierwsze, chmurowe zautomatyzowane i zintegrowane wsparcie.
Firma Gartner nie poleca żadnych producentów, produktów czy usług opisanych w swoich publikacjach badawczych ani nie rekomenduje użytkownikom technologii firm najwyżej ocenianych lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje firmy Gartner dotyczące badań zawierają opinie jej działu badawczego i nie powinny być rozumiane jako stwierdzenie faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, dotyczących tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.
Zasoby on-line Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. 132 000 specjalistów firmy obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4 biliony jenów (US $36 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Wszelkie nazwy firm lub produktów ujęte w materiale stanowią własność ich właścicieli. Informacje zawarte w tej informacji prasowej są aktualne w momencie jej dystrybucji i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia o tym.

Date: 18 March, 2020
City: Munich