Skip to main content

Fujitsu

Poland

Transformacja bez ryzyka, czyli nowy program dla partnerów Fujitsu: przejście od świadczenia usług do roli integratorów usług

  • Fujitsu uruchamia nowy Program Dostawców Usług obejmujący obszar EMEIA, przeznaczony dla partnerów Fujitsu.
  • W odpowiedzi na intensywną konkurencję na rynku IT, Fujitsu proponuje transformacje w kierunku integratorów usług, w ramach rekrutacji członków programu partnerskiego SELECT.
  • Podejście Fujitsu kładzie nacisk na współtworzenie usług, co jest sposobem na przeniesienie punktu ciężkości do nowej generacji rozwiązań IT dla klientów, "as-a-service", jako usługi.
  • Model zaopatrzenia podobny do chmury jest dopasowany do podejścia partnerskiego z dwoma opcjami profilu ryzyka.
Warszawa, August 06, 2018 - Fujitsu rozpoczęło nowy program dla usługodawców, opracowany na zlecenie i we współpracy z partnerami. Zaprojektowany z myślą o długoterminowych zmianach w sposobie, w jaki firmy różnej wielkości przechodzą od podejścia produktowego do większego skupienia się na IT jako usługach. Fujitsu buduje partnerstwo z dostawcami usług, którzy dostosowują swoje modele biznesowe do wymagań przyszłości.
Według firmy badawczej IDC1wydatki na IT nadal przesuwają się z przedsiębiorstw do dostawców usług. Fujitsu koncentruje się na umożliwieniu rozwoju dostawcom usług na tym rynku, różnicując swoją ofertę dzięki integracji usług. Nowy Program Dostawców Usług Fujitsu ma na celu zmniejszenie ryzyka potencjalnych wyzwań związanych z tą zmianą, poprawiając dostawcom usług zdolność do konkurowania z operatorami wielkoskalowej chmury obliczeniowej oraz umożliwiając rozwiązanie problemu rosnącego niedoboru specjalistycznych umiejętności informatycznych. Fujitsu oferuje dostawcom usług dwa różne modele zaopatrzenia, które są podobne do chmury, aby mogli dostosować się do opcji profilu ryzyka, opartych na scenariuszach "wzrostu" i "pozbawienia ryzyka".
Rüdiger Frickenschmidt, dyrektor działu usług dla dostawców i Internetu rzeczy (IoT) w Fujitsu EMEIA, mówi: "Dla dostawców usług konkurencja jest ostra, a pomyślny rozwój i konkurowanie w przyszłości wymaga przejścia do roli integratorów usług. Aby pomóc w zmniejszeniu ryzyka w tej podróży, nowy Program Dostawców Usług Fujitsu zapewnia doskonałą infrastrukturę potrzebną do zachowania spokoju ducha, a także dostęp do naszej globalnej wiedzy specjalistycznej i innowacji, dzięki którym możemy wspólnie z naszymi partnerami tworzyć rozwiązania usługowe dla klientów. Wprowadzamy elastyczny model, który daje naszym partnerom możliwość skoncentrowania się na tym, co ich klienci naprawdę muszą zrobić, aby osiągnąć sukces".
Kluczowym aspektem nowego programu dla dostawców usług Fujitsu jest odejście od produktów na rzecz współtworzenia rozwiązań IT dla klientów „jako usługi" nowej generacji. Podejście to wykorzystuje połączone doświadczenie Fujitsu, który sam jest wiodącym dostawcą usług zarządzanych, oraz partnerów xSP, którymi mogą być telecomy, dostawcy usług zarządzanych, kolokatorzy lub partnerzy dystrybucyjni należący do programu partnerskiego Fujitsu SELECT.
Zarówno dostawcy usług, jak i ich klienci korzystają z elastycznej przepustowości infrastruktury IT, która dostosowuje się do rozwoju działalności bez przerywania jej funkcjonowania. Firma Fujitsu zidentyfikowała szereg korzyści wynikających z tego podejścia, które są odpowiednie zarówno dla dostawców usług, jak i klientów

1Informacja prasowa IDC, 30 listopada 2017:

https://www.idc.com/url.do?url=/includes/pdf_download.jsp?containerId=prEMEA43262117&position=6

końcowych. Model "pay-as-you-use" nie tylko zmniejsza wymagania w zakresie inwestycji kapitałowych w infrastrukturę IT, ale również powoduje przeniesienie kosztownego sprzętu z bilansu do systemu opartego na użytkowaniu. Dla klientów ryzyko jest również ograniczone, ponieważ istnieje mniejsze prawdopodobieństwo zjawisk takich jak: techniczne zablokowanie lub przestarzałość urządzeń, a dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zmniejsza się również planowy i nieplanowany czas przestoju. To z kolei pomaga usługodawcom w spełnieniu warunków umów dotyczących poziomu obsługi klienta i pozwala uniknąć płacenia kar za nieprzestrzeganie tych warunków. Dodatkowe korzyści obejmują unikanie niepowodzeń dzięki migracji do nowych technologii, a także outsourcing usług, konserwację, aktualizacje oraz rekrutację i szkolenia techniczne.
Oferta programu podzielona jest na trzy kategorie: aplikacje i dane, infrastruktura hybrydowa oraz rozwiązania nowej generacji. Potencjalne rozwiązania w obszarze aplikacji mogą obejmować modernizację zarządzania ochroną danych lub uruchomienie środowiska SAP obsługującego wielu najemców. W przestrzeni hybrydowej przykładem może być zarządzanie wieloma środowiskami w chmurze i w lokalu, tworzenie doświadczenia podobnego do App Store dla opcji dostępu do wielu chmur lub przygotowanie usług brzegowych, które można wdrażać w witrynach klientów. Patrząc w przyszłość, rozwiązanie nowej generacji może obejmować współtworzenie rozwiązań pionowych z technologią inspirowaną obliczeniami kwantowymi, opartą na zaawansowanym Digital Annealer Fujitsu.
Dirk Vromans, CTO WorldStream, jeden z holenderskich partnerów Fujitsu w zakresie xSP, mówi: "Dzięki nowej inicjatywie firmy Fujitsu, Service Provider, możemy w ciągu godziny wdrożyć nowe serwery, specjalnie dostosowane do potrzeb naszych klientów. Fujitsu umożliwia taką szybkość i elastyczność, a to pomaga nam utrzymać się w czołówce rynku".

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 155 000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,5 biliony jenów (US $40 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2017 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o Fujitsu EMEIA

Fujitsu promuje ideę Human Centric Intelligent Society, wg której innowacje wynikają z integracji ludzi, informacji i infrastruktury. W regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii (EMEIA), pracuje nad tym zespół 28 000 osób, które na co dzień łączą biznes z technologiami, tworząc nową wartość dla naszych klientów i partnerów. Umożliwiamy w ten sposób transformację cyfrową, która zakłada połączenie usług technologicznych opierających się na AI (sztuczna inteligencja), IoT (internet rzeczy) i chmurze, chronionych przez narzędzia cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.fujitsu.com/fts/about/.

Wszelkie nazwy firm lub produktów ujęte w materiale stanowią własność ich właścicieli. Informacje zawarte w tej informacji prasowej są aktualne w momencie jej dystrybucji i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia o tym

Linkleaders

Senior Consultant
Arkadiusz Lorenc

Telefon: Telefon: + 48 538 113 774
E-mail: E-mail: arkadiusz.lorenc@linkleaders.pl


Wszelkie nazwy firm lub produktów ujęte w materiale stanowią własność ich właścicieli. Informacje zawarte w tej informacji prasowej są aktualne w momencie jej dystrybucji i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia o tym.

Date: 06 August, 2018
City: Warszawa