Skip to main content

Fujitsu

Poland

Raport Fujitsu ‒ 6 kluczowych czynników sukcesu w transformacji cyfrowej

  • Najnowszy raport Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey Report 2018 identyfikuje kluczowe czynniki wpływające na sukces transformacji cyfrowej w różnych działach gospodarki.
  • Wolniejsze są firmy, które oferują swoje produkty i usługi w tradycyjny sposób (58% badanych). Aż 2/3 firm działających w tradycyjnych branżach dopiero zaczęło realizację cyfrowych projektów transformacyjnych.
  • Raport został zrealizowany z udziałem 1535 członków zarządu oraz wyższej kadry kierowniczej w 16 krajach. Pierwsza edycja raportu została zrealizowana w 2017 roku.
Warszawa, September 13, 2018 - Transformacja technologiczna globalnego biznesu nie przebiega w sposób uporządkowany, wynika z raportu Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey 2018. Stan zaawansowania i stopień powodzenia projektów różnią się znacznie w zależności od branży i modelu biznesowego. Aby zdobyć aktualne dane i jak najlepiej wesprzeć klientów w wyzwaniach, związanych z transformacją technologiczną, firma Fujitsu przeprowadziła drugą edycję globalnego badania, po raz pierwszy zrealizowanego w 2017 roku. Najnowszy raport wyróżnia czynniki, które stoją za udaną transformacją, oraz prezentuje coraz bardziej szczegółowe wyniki udanych realizacji biznesowych.
6 czynników sukcesu

W przeprowadzeniu udanej transformacji liczy się wiele zmiennych, ale niektóre czynniki mają kluczowe znaczenie. Autorzy raportu zidentyfikowali ich 6.

1. Przywództwo
Przykład powinien iść z góry. Według raportu Fujitsu, kluczowym czynnikiem w sukcesie cyfrowej transformacji firmy jest zaangażowanie jej CEO w ten proces. Lider firmy musi być ambasadorem cyfrowej zmiany.

2. Zespół
Dobrze poinformowany zespół składający się z ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, to kolejny kluczowy składnik sukcesu cyfrowej transformacji. Rolą CEO jest przekazanie wizji i określenie strategii, którą następnie realizuje dobrze poinformowany zespół specjalistów.

3. Zwinność
Transformacja cyfrowa to zbiór procesów zachodzących w organizacji. Aby mogły one zostać skutecznie przeprowadzone niezbędne jest stworzenie w firmie kultury innowacji, która będzie sprzyjać szybkiemu i elastycznemu działaniu.

4. Integracja biznesowa
Cała organizacja musi być zaangażowana w cyfrową transformację. Wykorzystywanie efektów synergii, integracja i adaptacja już istniejącej infrastruktury IT, przenikanie się procesów cyfrowych i analogowych oraz praca projektowa w zespołach złożonych z osób o różnych kompetencjach i z różnych działów w firmie to podstawy skutecznego działania.

5. Ekosystem
W powodzeniu wdrożenia skutecznej strategii transformacji cyfrowej niezbędni są odpowiedni partnerzy. Wzbogacą oni organizację swoją wiedzą w zakresie sprzętu i oprogramowania. Pomogą ułożyć wszystkie procesy tak, aby zmaksymalizować efekty biznesowe wynikające z digitalizacji firmy. Będą też ważnym wsparciem w codziennej administracji infrastrukturą IT.

6. Wartość uzyskana z analizy danych
Transformacja cyfrowa nie jest wartością samą w sobie. Ma realizować konkretne cele biznesowe. Analityka danych zebranych w tym procesie to nieocenione źródło wiedzy, które musi służyć organizacji do podejmowania odpowiednich decyzji. To także większe bezpieczeństwo biznesowe - dobrze poinformowany menedżer podejmuje lepsze decyzje.
Według autorów raportu Fujitsu wymienione czynniki sukcesu decydują o powodzeniu projektów. Można je postrzegać jako zdolności organizacyjne, „cyfrowe mięśnie”, które wymagają wzmocnienia w celu przeprowadzenia udanej transformacji technologicznej.

Jednocześnie raport wylicza najczęstsze wyzwania firm w procesie zmiany. Zarówno w fazie planowania, jak i testu oraz w czasie wdrożenia głównym problemem jest brak wykwalifikowanych pracowników. W fazie planowania wskazuje na niego aż 20% badanych, dwukrotnie więcej niż tych, którzy wymieniają „brak funduszy”.
Liderzy i maruderzy cyfryzacji

Liderami transformacji cyfrowej są oczywiście firmy, które działają online (42% badanych). Prawie w 100% przeszły one cyfrową transformację, czyli zaplanowały, przetestowały i wdrożyły projekty w tym obszarze. Wolniejsze są firmy, które oferują swoje produkty i usługi w tradycyjny sposób (58% badanych). Aż 2/3 firm działających w tradycyjnych branżach dopiero zaczęło realizację cyfrowych projektów transformacyjnych.

Badanie Fujitsu wykazało również, że transformacja technologiczna przynosi biznesowe korzyści, ale nie wszystkim w takim samym stopniu. Wyraźnie widać czołówkę peletonu i cyfrowych maruderów.

Do liderów cyfryzacji należy sektor finansowy. Badanie dowiodło, że ten sektor jest najbardziej zaawansowany pod względem inicjatyw związanych z transformacją cyfrową. 89% firm świadczących usługi finansowe jest już zaangażowanych w taką transformację: planuje ją, testuje lub wdraża. Z kolei w sektorze ochrony zdrowia odsetek ten wynosi tylko 60%.

Branże różnią się też znacznie rezultatami osiąganymi w jej wyniku. W dziedzinie finansów i handlu detalicznego około 30% projektów przyniosło już pomyślne rezultaty. W pozostałych obszarach gospodarki ten odsetek jest nieco niższy: transport (25%), produkcja przemysłowa (21%) oraz opieka zdrowotna (14%).
Potrzebna sztuczna inteligencja

Liderzy firm ankietowani przez Fujitsu rozumieją dobrze, że sztuczna inteligencja (AI) będzie miała znaczący wpływ na ich pracę, branżę i całe społeczeństwo. Większość badanych pozytywnie ocenia jej wpływ na biznes, a aż 68% wierzy, że w przyszłości ludzie i AI będą pracować wspólnie nad osiąganiem celów biznesowych.

Zwłaszcza respondenci z sektora finansowego wyrażają się pozytywnie o potencjale AI. 70% badanych przyznaje, że pomoże im ona w tworzeniu inteligentnych usług dla klientów, a 67% oczekuje od niej pomocy w podejmowaniu decyzji i automatyzacji zarządzania wiedzą. Także ankietowani reprezentujący sektor produkcji przemysłowej dostrzegają duży potencjał AI, a ponad 67% z nich spodziewa się automatyzacji procesu produkcyjnego w wyniku jej zastosowania.

Wyniki tegorocznego badania Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey potwierdzają, że transformacja technologiczna biznesu przebiega w sposób zróżnicowany i daje różne wyniki w zależności od branży, kanału działania oraz „cyfrowych mięśni” danej organizacji. Raport Fujitsu dostarcza zarządzającym głębsze analizy wyzwań, wpływające na proces wdrażania innowacji w poszczególnych działach gospodarki, a także zawiera sugestie dotyczące możliwych scenariuszy i kluczowych czynników sukcesu.
Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey Report 2018 można pobrać tutaj:
http://www.fujitsu.com/global/vision/insights/survey2/

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 155 000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,5 biliony jenów (US $40 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2017 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o Fujitsu EMEIA

Fujitsu promuje ideę Human Centric Intelligent Society, wg której innowacje wynikają z integracji ludzi, informacji i infrastruktury. W regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii (EMEIA), pracuje nad tym zespół 28 000 osób, które na co dzień łączą biznes z technologiami, tworząc nową wartość dla naszych klientów i partnerów. Umożliwiamy w ten sposób transformację cyfrową, która zakłada połączenie usług technologicznych opierających się na AI (sztuczna inteligencja), IoT (internet rzeczy) i chmurze, chronionych przez narzędzia cyberbezpieczeństwa. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.fujitsu.com/fts/about/.

Wszelkie nazwy firm lub produktów ujęte w materiale stanowią własność ich właścicieli. Informacje zawarte w tej informacji prasowej są aktualne w momencie jej dystrybucji i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia o tym

Kontakt z mediami - Fujitsu

Linkleaders
Consultant
Paweł Poręba

Telefon: Telefon: + 48 609 106 007
E-mail: E-mail: pawel.poreba@linkleaders.pl


Wszelkie nazwy firm lub produktów ujęte w materiale stanowią własność ich właścicieli. Informacje zawarte w tej informacji prasowej są aktualne w momencie jej dystrybucji i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia o tym.

Date: 13 September, 2018
City: Warszawa