Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu uzyskuje kontrakt wartości 32 mln EUR w ramach projektu „Apotti” obejmującego cyfrową transformację usług medycznych w Finlandii

January 20, 2017

Helsinki, 20 stycznia 2017 r. — Firma Fujitsu została wybrana do pomocy przy tworzeniu jednolitego systemu rejestru pacjentów i ERP dla aglomeracji helsińskiej. Przedsięwzięcie to wchodzi w skład wielkiego projektu transformacji cyfrowej o nazwie „Apotti”. Udział Fujitsu w tej ambitnej inicjatywie polega na świadczeniu usług w zakresie infrastruktury zarządzanej w modelu PaaS (platforma jako usługa), zapewniających dostępność1 i bezpieczeństwo systemu Apotti.

Projekt Apotti jest realizowany w ramach współpracy pomiędzy samorządami Helsinek oraz przyległych regionów Vantaa, Kirkkonummi i Kauniainen, a okręgiem szpitalnym Helsinek i Uusimaa. Celem projektu jest stworzenie jednolitego programu opieki medycznej obejmującego zarządzanie rejestrami pacjentów i danymi klinicznymi, co pozwoli na świadczenie usług medycznych w większym stopniu opartych na rzetelnych danych i faktach. Ponadto projekt Apotti usprawni i uprości istniejącą infrastrukturę informatyczną w regionie, gdyż większość obecnych systemów zostanie zastąpiona jednym systemem Apotti po jego całkowitym przekazaniu do użytku pod koniec 2018 roku.

Nowy system zwiększy jakość opieki w regionie dzięki wyeliminowaniu problemów na pograniczu niespójnych systemów opieki zdrowotnej i społecznej. Pracownicy służby zdrowia w 29 szpitalach, 40 przychodniach i 50 ośrodkach pomocy społecznej regionu będą mieć dostęp do tych samych informacji o pacjentach, aktualizowanych w czasie rzeczywistym, co pozwoli na skuteczniejsze koordynowanie pomocy dla osób starszych, dzieci, chorych psychicznie lub uzależnionych. Z systemu będzie korzystać ok. 1,6 mln mieszkańców regionu, co stanowi ok. 30% populacji Finlandii. Korzyści będą obejmować nie tylko lepszy dostęp do usług medycznych, lecz także dostęp do usług online, takich jak potwierdzanie umówionych wizyt czy przedłużanie ważności recept.

Hannu Välimäki, dyrektor zarządzający Oy Apotti Ab, powiedział: „Jest to pierwszy projekt tego rodzaju. Projektowaliśmy system od zera w oparciu o najlepsze połączenie technologii, bez konieczności uwzględniania przestarzałej infrastruktury. Fujitsu zapewnia nam nie tylko model infrastruktury cechujący się optymalnym współczynnikiem ceny do elastyczności, lecz także wysoki poziom dostępności i bezpieczeństwa, co ma kluczowe znaczenie dla sprawności systemu opieki medycznej. Przewidujemy, że nastąpi znaczna poprawa poziomu opieki dzięki integracji różnych systemów medycznych funkcjonujących w regionie. Jesteśmy przekonani, że dysponujemy odpowiednim fundamentem infrastruktury do uruchomienia systemu Apotti i dalszego skalowania go w celu włączenia do niego kolejnych miast regionu Uusimaa”.

Oferta usług Fujitsu w zakresie infrastruktury zarządzanej zapewnia firmom i instytucjom solidną, ale elastyczną infrastrukturę informatyczną, umożliwiającą optymalne wykorzystanie budżetów na technologię dzięki wyeliminowaniu potrzeby wdrażania i konserwacji własnego wyposażenia infrastruktury. Rozwiązania są tworzone w ścisłej współpracy z klientami w celu dokładnego poznania specyficznych wymagań, zarówno aktualnych, jak i przyszłych. Pozwala to zaprojektować oraz wdrożyć najbardziej odpowiedni system. W ramach wdrożenia specjalnej infrastruktury dla systemu Apotti, Fujitsu będzie świadczyć szeroką gamę usług, takich jak PaaS (platforma jako usługa), IaaS (infrastruktura jako usługa), usługi monitorowania i pomocy technicznej do systemów informatycznych, a ponadto zaawansowane usługi bezpieczeństwa chroniące poufne dane medyczne.

Conway Kosi, wiceprezes i szef działu usług dotyczących infrastruktury zarządzanej w firmie Fujitsu na region EMEIA, komentuje: „Nasze dedykowane usługi w zakresie infrastruktury zarządzanej są tak zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną niezawodność i elastyczność systemu Apotti po przewidywalnej, miesięcznej cenie. Dzięki powierzeniu Fujitsu wdrożenia infrastruktury i zarządzania nią, Oy Apotti Ab może skoncentrować się na świadczeniu pacjentom jak najlepszych usług medycznych, a nie na zarządzaniu technologią. Nasze usługi są stale modernizowane i doskonalone, co oznacza, że system Apotti będzie zawsze oparty na najlepszych dostępnych usługach i infrastrukturze”.

Realizacja kontraktu na usługi w zakresie infrastruktury zarządzanej dla systemu Apotti już się rozpoczęła, a pełna dostępność jednolitego systemu rejestrów pacjentów jest planowana na koniec roku 2018.

Zasoby online

- Fujitsu’s Managed Infrastructure Services portfolio: http://www.fujitsu.com/global/services/infrastructure/

- Fujitsu's IaaS: http://www.fujitsu.com/global/services/infrastructure/iaas

- Fujitsu’s PaaS: http://www.fujitsu.com/global/services/application-services/paas/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 20 January, 2017