Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu przedstawia realtime bioLockTM for use with SAP® ERP – powered by PalmSecureTM ― zaawansowane biometryczne rozwiązanie zabezpieczające przeznaczone do oprogramowania SAP

January 22, 2017

Monachium, 22 stycznia 2017 r. – Fujitsu zapowiada wprowadzenie na rynek rozwiązania bioLock for use with SAP® ERP – powered by PalmSecure ― technologii bezpiecznego dostępu do systemów, na których zainstalowano oprogramowanie SAP. Jest to pierwszy produkt umożliwiający biometryczną kontrolę dostępu do systemów z zainstalowaną aplikacją SAP ERP i platformy SAP HANA®.

W ramach globalnej umowy partnerskiej z firmą realtime Ameryka Północna, która jest Złotym Partnerem SAP i tworzy oprogramowanie bioLock umożliwiające biometryczną kontrolę dostępu do systemów SAP, Fujitsu oferuje tę zaawansowaną technologię ochrony biometrycznej w formie wbudowanego rozwiązania bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów handlowych. Dzięki temu klienci na całym świecie mogą wprowadzić do swoich środowisk SAP dodatkową warstwę ochrony biometrycznej. Wygodne w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem doskonale zabezpieczy dane objęte szczególną ochroną przed kradzieżą, utratą lub oszustwem.

Firma Fujitsu rozszerzyła dotychczasową współpracę z realtime Ameryka Północna poprzez nową, globalną umowę. W rezultacie może zaoferować produkowane przez tę firmę zaawansowane biometryczne rozwiązanie do zarządzania tożsamością Zapewnia ono ścisłą, szczegółową kontrolę dostępu do systemów SAP poprzez przypisywanie użytkownikom uprawnień na podstawie ich identyfikacji biometrycznej. Eliminuje problemy wynikające z kopiowania haseł lub udostępniania ich innym osobom.

Rozwiązanie bioLock for use with SAP ERP – powered by PalmSecure jest zintegrowane z tradycyjnymi zabezpieczeniami systemu SAP, takimi jak pojedyncze logowanie oraz GRP (Governance, Risk and Compliance). Identyfikuje użytkowników na podstawie unikatowego układu naczyń krwionośnych dłoni. Kontroluje logowanie do systemów SAP o znaczeniu krytycznym, w tym do modułów zarządzania kadrami, zarządzania kontaktami z klientem i zarządzania łańcuchem dostaw, oprogramowania finansowego, systemów punktów sprzedaży detalicznej oraz platformy SAP HANA. Uwierzytelnianie biometryczne umożliwia bezpieczny dostęp do systemów SAP nawet z urządzeń współużytkowanych. Ponadto obszary ważne lub narażone na ryzyko mogą być chronione za pomocą dodatkowych punktów kontrolnych służących do ponownego uwierzytelniania. Wówczas transakcje o znaczeniu krytycznym będą realizowane tylko przez uprawnionych użytkowników.

Wśród nowych i rozszerzonych funkcji rozwiązania bioLock for use with SAP ERP – powered by PalmSecure znajduje się uwierzytelnianie biometryczne, które firma może wykorzystać w celu kontroli fizycznego dostępu do wyznaczonych obszarów na swoim terenie, oraz pełna integracja z aplikacją SAP do zarządzania czasem i obecnością. Zaawansowane i wstępnie skonfigurowane pakiety rozwiązań skracają czas potrzebny na wdrożenie nowego produktu w środowiskach SAP.

„Fujitsu, podobnie jak jego klienci, ma globalny zasięg i może zaoferować rozwiązania zabezpieczające przedsiębiorstwom międzynarodowym” ― powiedział Martin Lum, wiceprezes ds. marketingu w firmie realtime Ameryka Północna. „Bardzo nas cieszy, że możemy współpracować z firmą Fujitsu i pomóc jej klientom, którzy korzystają z systemów SAP i HANA, w rozwiązaniu problemów z bezpieczeństwem”.

„Jak wynika z aktualnych statystyk, większość dużych przedsiębiorstw traci co najmniej 5% swoich globalnych przychodów rocznie z powodu oszustw” ― komentuje Thomas Bengs, dyrektor oraz szef działu produktów i rozwiązań PalmSecure w firmie Fujitsu na region Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA). „Pracownicy, umyślnie lub nieumyślnie, mogą stwarzać większe ryzyko naruszenia bezpieczeństwa niż zewnętrzni hakerzy. Firmy muszą więc wprowadzić zasadę, że dane objęte szczególną ochroną są dostępne tylko dla osób upoważnionych. Dzięki naszemu rozwiązaniu bioLock for use with SAP ERP – powered by PalmSecure, które jest łatwe we wdrażaniu i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, firmy mogą wdrożyć rygorystyczną, ale łatwą w obsłudze kontrolę dostępu na wszystkich obszarach środowisk oprogramowania SAP oraz rejestrować wszystkie podejmowane działania za pomocą dokładnego zapisu przebiegu zdarzeń. Zwrot z inwestycji osiągają zwykle w czasie krótszym niż 12 miesięcy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że na bazie dotychczasowej współpracy z firmą realtime Ameryka Północna możemy pomóc klientom na całym świecie w osiągnięciu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i wdrożeniu najskuteczniejszych w branży zabezpieczeń danych objętych szczególną ochroną”.

Notes to editors

About bioLock for use with SAP ERP – powered by PalmSecure

With bioLock for use with SAP ERP – powered by PalmSecure, customizable security checkpoints can be established based on management policies and business rules on a user-by-user basis. These re-authentication checkpoints can be set at very granular levels such as tables, transactions, info types, fields, field values, buttons or whenever a critical activity is performed within SAP ERP. Actions such as exporting data, printing data, saving data, changing data and viewing data can all be controlled.

As part of the reseller agreement with realtime North America, Fujitsu provides bioLock for use with SAP ERP – powered by PalmSecure biometric software on a reseller basis to customers in EMEIA and other regions. To deliver a complete turnkey security solution, Fujitsu can supply PalmSecure readers, software deployment and installation, delivery, consulting and training services. Fujitsu can also supply SAP or SAP HANA configuration, consulting, training, and integration with other systems. Prices depend on size of the configurations and number of deployed components and services.

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 22 January, 2017