Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu liderem w świadczeniu usług w zakresie zarządzanych miejsc pracy w Europie

February 07, 2017

Monachium, 07 lutego 2017r – Firma Fujitsu została wymieniona jako lider w najnowszym raporcie z serii „Magiczny Kwadrant” firmy Gartner poświęconym usługom w zakresie zarządzanych miejsc pracy w Europie. Raport ocenia usługi outsourcingu obsługi użytkowników, jak również nowe usługi w zakresie cyfrowych miejsc pracy, które zapewniają zautomatyzowaną i zintegrowaną obsługę użytkowników w chmurze. Gartner ocenił 15 dostawców w oparciu o dwa główne kryteria: kompletność wizji i zdolność do jej realizacji.

Jak czytamy w raporcie, „liderzy świadczą swoje usługi w umiejętny sposób, wiedzą, dokąd zmierza rynek usług, oraz rozwijają swoje kompetencje w celu utrzymania czołowych pozycji”. Liderzy Magicznego Kwadrantu wyznaczają kierunki rozwoju rynku usług w zakresie zarządzanych miejsc pracy”. Ponadto w raporcie stwierdzono, że „rynek usług w zakresie zarządzanych miejsc pracy skupia się na zapewnieniu użytkownikom obsługi cyfrowych miejsc pracy, co pozwala przedsiębiorstwom wykorzystać elastyczność do tworzenia nowych cyfrowych usług biznesowych, zwiększania zaangażowania i produktywności pracowników oraz większej konsumeryzacji środowiska pracy”.

Fujitsu ma szeroką ofertę usług dla użytkowników i obecnie zarządza ponad pięcioma milionami miejsc pracy na świecie. Oferta firmy obejmuje usługi dla tradycyjnych i wirtualnych stacji roboczych, zarządzane usługi mobilne, usługi w zakresie współpracy oraz wsparcie w ramach cyfrowej platformy biznesowej MetaArc . Fujitsu przyjmuje model współpracy z klientami oparty na współtworzeniu, co pozwala przedsiębiorstwom czerpać korzyści z cyfrowej transformacji, zarządzać bezpieczeństwem i zaspokajać zmieniające się potrzeby użytkowników. Rozwiązania Fujitsu pomagają znaleźć złoty środek pomiędzy zaawansowaną infrastrukturą informatyczną klientów a szybką infrastrukturą cyfrową w celu łączenia ludzi, danych i aplikacji oraz przekształcenia środowisk pracy.

Firma Fujitsu uważa, że została uznana przez firmę Gartner za lidera wśród dostawców ze względu na wizję i jasno sprecyzowany plan jej realizacji. Fujitsu udostępnia kompleksową ofertę usług i skupia się na zapewnianiu wymiernych efektów biznesowych. Obejmuje to doradztwo, transformację aplikacji i świadczenie usług w zakresie zarządzanych miejsc pracy, w tym specjalistyczne rozwiązania dla wielu branż oraz technologie takie jak Internet rzeczy (IoT).

Karyn Jeffery, wiceprezes i kierownik działu usług dla użytkowników w globalnym dziale świadczenia zarządzanych usług w zakresie infrastruktury w firmie Fujitsu, powiedziała: „Zgadzamy się z prognozą firmy Gartner, że do 2020 r. w przypadku jednej trzeciej przedsiębiorstw źródłem przewagi nad konkurencją będzie umiejętność kreatywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez pracowników. W naszym odczuciu uznanie Fujitsu za lidera w tym obszarze przez firmę Gartner dowodzi, że potrafimy pomóc naszym klientom w zwiększeniu elastyczności i podjęciu kroków niezbędnych do osiągnięcia przewagi nad konkurencją”.

Zastrzeżenia firmy Gartner

Firma Gartner nie poleca żadnych producentów, produktów czy usług opisanych w swoich publikacjach badawczych ani nie rekomenduje użytkownikom technologii firm najwyżej ocenianych lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje firmy Gartner dotyczące badań zawierają opinie jej działu badawczego i nie powinny być rozumiane jako stwierdzenie faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, dotyczących tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Notes to editors

¹ The Gartner Magic Quadrant for Managed Workplace Services in Europe was published on January 11, 2017 by analysts Gianluca Tramacere, Nikos Drakos and Federica Troni. The report can be accessed here . Gartner observes that while traditional End User Outsourcing includes service desk, desktop/laptop outsourcing services and mobility solutions, MWS encompasses a broad range of services including automated support, bring your own device or software, support for cloud-based apps, desktop virtualization, knowledge management through real-time analytics, peer-to-peer support, persona-based support, self-service, unified communication, virtual personal assistants and walk-up kiosks.

Zasoby online

- Read about Fujitsu End User Services: http://www.fujitsu.com/global/services/infrastructure/end-user-services/

- Fujitsu Digital Business Platform MetaArc: http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/metaarc/

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 07 February, 2017