Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu dostarczy firmie Hydro rozwiązania zabezpieczające

January 30, 2017

Helsinki, 30 stycznia 2017 r. ― Firma Fujitsu Finland Oy podpisała umowę, w ramach której dostarczy rozwiązania zabezpieczające firmie Norsk Hydro ASA ― jednemu z największych na świecie zintegrowanych przedsiębiorstw produkujących aluminium. Hydro zyska globalne usługi reagowania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa przez cały tydzień i całą dobę oraz rozwiązania do bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników, które zmniejszą zagrożenie cybernetyczne w całej organizacji, ułatwią firmie dostosowanie się do coraz bardziej rygorystycznych przepisów oraz znaczne zwiększą bezpieczeństwo danych objętych szczególną ochroną i prawem własności intelektualnej. Nowy, sześcioletni kontrakt jest ważnym rozszerzeniem dotychczasowej umowy o usługi informatyczne, w ramach której od 2010 roku Fujitsu świadczy firmie Hydro usługi dotyczące globalnej infrastruktury informatycznej w 40 krajach.

Hydro uważa cyberbezpieczeństwo za bardzo ważny element swojej strategii cyfryzacji. Aby zminimalizować ryzyko, na jakie narażone są dane i infrastruktura klienta, zespół działu reagowania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa komputerowego firmy Fujitsu (Computer Security Incident Response Team ― CSIRT) będzie świadczyć całodobowe globalne usługi monitorowania i reagowania, które umożliwią wykrywanie incydentów oraz zapobieganie im. W ramach umowy Fujitsu zapewni usługi SIEM (Security Information and Event Management ― zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa), skanowanie systemów pod kątem luk w zabezpieczeniach, analizę zagrożeń oraz zarządzanie incydentami.

W celu kontroli i zabezpieczenia dostępu do danych i usług informatycznych firma Hydro wybrała PalmSecureTM ― oferowany przez Fujitsu system, który zapewnia szybkie, ale bardzo bezpieczne uwierzytelnianie użytkowników oparte na biometrycznej technologii skanowania układu żył w dłoni. Hydro wykorzystuje już technologię Fujitsu PalmSecure w Brazylii, w systemach kiosków, dzięki którym ponad 2 000 górników i innych pracowników zyskało łatwy i bezpieczny dostęp do swoich danych przechowanych w dziale kadr. W 2017 roku ten nowy system zostanie wdrożony w europejskich fabrykach Hydro, a łączna liczba jego użytkowników osiągnie 4 000.

„Bezpieczeństwo jest dla nas niezwykle ważne, ponieważ wdrażamy procesy cyfryzacji na wszystkich obszarach naszej działalności” ― mówi Jo de Vliegher, dyrektor ds. informatycznych i dyrektor działu systemów informatycznych w firmie Hydro. „Chcemy przede wszystkim zbudować zaufanie do naszych systemów informatycznych. Fujitsu, który jest już naszym partnerem strategicznym, oferuje znacznie więcej niż zabezpieczenia. Jesteśmy przekonani, że program Fujitsu pozwoli nam skutecznie wykrywać incydenty i reagować na nie oraz bezpiecznie zarządzać tożsamościami, a tym samym sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom dotyczącym cyberbezpieczeństwa”.

„Hydro to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo, które musi zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa na wszystkich obszarach swoich działań” ― mówi Rob Norris, wiceprezes działu produktów dla przedsiębiorstw i cyberzabezpieczeń Fujitsu w regionie Europy, Bliskiego wschodu, Indii i Afryki (EMEIA). „Wymagania są tym większe, że w każdym regionie obowiązują dodatkowe, lokalne wskaźniki zgodności z przepisami, które muszą być stosowane i monitorowane. Po przeprowadzeniu oceny dojrzałości swoich systemów bezpieczeństwa firma Hydro określiła najważniejsze obszary wymagające inwestycji. Z przyjemnością pomożemy jej w zbudowaniu solidnych podstaw systemu bezpieczeństwa, który w przyszłości będzie mogła rozszerzać stosownie do potrzeb”.

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 30 January, 2017