Skip to main content

Fujitsu

Poland

Większość dyrektorów uważa, że za pięć lat ich firmy nie będą już istnieć w swojej obecnej formie na skutek rewolucji cyfrowej.

November 16, 2016

Monachium, 15 listopada 2016 r. ― Jak wynika z globalnych badań przeprowadzonych na zlecenie Fujitsu¹, ponad połowa (52%) dyrektorów uważa, że w 2021 roku ich firmy nie będą już istnieć w swojej obecnej formie na skutek rewolucji cyfrowej. Prawie wszyscy respondenci (98%) przyznają, że ich firmy już odczuły i będą nadal odczuwać skutki rewolucji cyfrowej, a 92% ― że firmy muszą się rozwijać, aby z powodzeniem prowadzić działalność w cyfrowym świecie. 75% badanych spodziewa się zasadniczych zmian w swoich sektorach w ciągu najbliższych pięciu lat.

Odpowiadając na pytanie, co lub kto wpływa na działania podejmowane przez firmę w związku z rewolucją cyfrową, prawie połowa (45%) badanych wskazała na dyrektorów najwyższego szczebla lub kadrę kierowniczą. Biorąc pod uwagę otoczenie zewnętrzne, większość liderów stwierdziła, że są to klienci (45%). Na drugim miejscu znalazły się firmy konkurencyjne (31%). Wśród dyrektorów wykonawczych zapytanych, kto kieruje rewolucją cyfrową w ich sektorze, tylko 12% wskazało na siebie samych, natomiast 45% ― na firmy debiutujące (tzw. startupy) oraz organizacje spoza ich branży.

Choć liderzy firm spodziewają się gwałtownych zmian w ciągu najbliższych lat, większość (72%) twierdzi, że cyfryzacja oferuje im istotne korzyści, a cztery piąte (80%) uważa ją za pozytywne zjawisko. Przedsiębiorstwa chciałyby szybko osiągnąć te potencjalne korzyści z rewolucji cyfrowej. Zdaniem 71% respondentów firmy powinny szybciej wprowadzać innowacje, aby dotrzymać kroku zmianom. Najwięcej dyrektorów wyrażających taką opinię jest w Finlandii (97%), najmniej ― w Hiszpanii (36%).

„Rewolucja cyfrowa zmienia modele biznesowe, strumienie przychodów, operacje i procesy, relacje z klientami i ich obsługę oraz wiele innych aspektów działalności firmy” ― powiedział Duncan Tait, wiceprezes i dyrektor na region Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA) oraz Ameryki Północnej i Południowej w firmie Fujitsu. „To właśnie ten potencjał jest przyczyną obaw. Mimo niewątpliwych korzyści, które mogą osiągnąć firmy, jedna trzecia (33%) dyrektorów wolałaby nie mieć do czynienia z rewolucją cyfrową. Takie są fakty. W przeszłości analizowaliśmy już opinie na temat cyfrowej transformacji oraz podejście do tego zagadnienia wśród osób, które podejmują decyzje dotyczące technologii informatycznych w przedsiębiorstwach . W porównaniu z wynikami sprzed dwóch lat, a nawet sprzed roku, szefowie firm czują się dziś pewniej. Wiedzą, że ich firmy muszą nie tylko dotrzymać kroku konkurencji, ale dołożyć wszelkich starań, aby ją wyprzedzić. Muszą też przeprowadzić cyfryzację szybciej i bardziej zdecydowanie, zgodnie z odpowiednią strategią. To zapewni im sukces. Z ankiety wyraźnie wynika, że firmy odczuwają presję na sukces w erze cyfryzacji”.

Na pytanie, co jest potrzebne, aby z powodzeniem prowadzić działalność w cyfrowym świecie, prawie trzy czwarte (72%) liderów wskazało na konieczność strategicznej współpracy z firmami, które pomogą im w opracowaniu strategii działania w warunkach rewolucji cyfrowej. 73% jest zdania, że zdolność firmy do osiągania sukcesów w świecie cyfrowym zależy głownie od technologii, a 67% ― że firma powinna nawiązać współpracę z zewnętrznymi specjalistami w tym zakresie.

„Niezwykle ważna jest możliwość połączenia wiedzy, pomysłów i zasobów z partnerem, który wie, czego potrzebuje firma, aby z powodzeniem prowadzić działalność w świecie cyfrowym” ― dodał Tait. „Wszyscy, których dotyczy rewolucja cyfrowa, powinni ze sobą współpracować, aby razem szukać najlepszych rozwiązań. Wówczas firmy nie pozostaną w tyle za postępem technologicznym. Będą się rozwijać, wprowadzać innowacje i wykazywać coraz lepsze wyniki. W ten sposób osiągną wszystkie korzyści, jakie oferuje im era cyfrowa”.

Notes to editors

¹Fujitsu’s “Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption” report is available for download here

This quantitative research was carried out in September 2016 by independent research company Censuswide. 1180 C-Suite decision makers within mid to large sized businesses across public sector, financial services, retail and manufacturing.

Ankieta – wielkość próby:

US – 210

Australia - 152

UK – 156

Germany 152

Spain –150

France – 150

Italy – 150

Finland – 30

Sweden – 30

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 16 November, 2016