Skip to main content

Fujitsu

Poland

Rozwój zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań Internetu rzeczy Fujitsu nabiera rozpędu

November 14, 2016

Monachium, 11 listopada 2016 — Fujitsu jest dziś jednym z nielicznych dostawców, którzy są w stanie dostarczać kompleksowe rozwiązania Internetu rzeczy. W samym 2015 r. firma przedstawiła ponad 300 zweryfikowanych koncepcji z tego obszaru. Jej inwestycje w badania i rozwój nowych technologii, w tym Internetu rzeczy, przekraczają 2 mld USD rocznie, Fujitsu może więc oferować klientom kompleksowe, zintegrowane rozwiązania przygotowane w całości przez jednego dostawcę.

Fakt ten dostrzegli analitycy z niezależnej firmy analitycznej Gartner Inc., którzy zaliczyli Fujitsu do grona wizjonerów w opublikowanym niedawno raporcie dotyczącym globalnych usług zarządzanych w zakresie komunikacji urządzeń pt. „Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide”1. Analitycy Gartner uznali też Fujitsu za reprezentatywnego dostawcę usług zarządzanych w obszarze Internetu rzeczy w swoim przewodniku rynkowym Market Guide for Managed IoT Services2.

Fujitsu ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie Internetu rzeczy, sięgające początków technologii RFID i systemów komunikacji urządzeń. Opiera się przy tym na swoich kompetencjach w zakresie aplikacji, sieci, technologii wbudowanych i czujników, a także na kluczowych umiejętnościach świadczenia informatycznych usług zarządzanych dla firm. Wyrazem doświadczenia przedsiębiorstwa jest jego wszechstronna oferta rozwiązań Internetu rzeczy, obejmująca swoim zakresem przetwarzanie na brzegu sieci oraz podstawowe systemy zaplecza udostępniane w chmurze. W jej skład wchodzą zarówno rozwiązania wstępnie zdefiniowane, stworzone z myślą o najważniejszych procesach biznesowych, jak i indywidualne rozwiązania Internetu rzeczy opracowywane wspólnie z klientami.

Rozwiązania Internetu rzeczy Fujitsu wchodzą w skład oferty MetaArc, obejmującej najnowocześniejsze technologie, infrastrukturę i usługi zarządzane, które mają pomagać klientom w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej. Do rozwiązań Internetu rzeczy należą w szczególnościsięgająca od brzegów po chmurę platforma GlobeRanger iMotion (która działa w ramach usługi przetwarzania w chmurze Fujitsu K5), seria inteligentnych dodatków biznesowych Ubiquitous oraz rosnąca gama technologii firmy Fujitsu i jej partnerów w obszarze czujników i sieci.

Dr Alex Bazin, wiceprezes i dyrektor ds. Internetu rzeczy w globalnym dziale świadczenia usług firmy Fujitsu, powiedział: „Fakt, że analitycy Gartner zaliczyli Fujitsu do czołowych dostawców kompleksowych rozwiązań Internetu rzeczy, to dowód uznania dla naszego bogatego doświadczenia w całym tym obszarze. Podkreśla to również nasze zaangażowanie we wspieranie klientów w podejmowaniu różnych wyzwań biznesowych. Rozwiązania Internetu rzeczy są dla firm atrakcyjne zwłaszcza wtedy, gdy są udostępniane jako część umowy na świadczenie usług zarządzanych w przewidywalnej, miesięcznej cenie. Fujitsu rozumie operacyjne aspekty technologii Internetu rzeczy i oferuje rozwiązania oparte na komunikacji urządzeń i RFID od lat. Jesteśmy też świetnie przygotowani do wdrażania złożonych systemów o znaczeniu krytycznym, które sprawnie łączą nowe technologie z istniejącą wcześniej infrastrukturą i umożliwiają prawdziwą transformację usług informatycznych”.

Ciągłe inwestycje Fujitsu w opracowywanie kompleksowych narzędzi Internetu rzeczy uwidacznia niedawne otwarcie środowiska testowania systemów Internetu rzeczy w ośrodku Fujitsu Digital Transformation Center w Tokio. Firma Fujitsu stworzyła też globalną usługę IoT Solutions and Business Support Service, która ma zapewnić klientom zintegrowane wsparcie — od planowania i testowania prototypów przez projektowanie i tworzenie aż po eksploatację systemów Internetu rzeczy obejmujących rozwiązania wielu dostawców. Fujitsu ciągle rozszerza swoją ofertę produktów i usług związanych z Internetem rzeczy. Współpracuje też z partnerami, aby ułatwić klientom wdrażanie technologii tego typu, które pomogą im zmierzyć się z wyzwaniami biznesowymi, a przez to zwiększyć przewagę nad konkurencją na swoich rynkach.

Wśród ostatnich projektów Fujitsu dotyczących Internetu rzeczy warto wymienić wdrożenie systemu GlobeRanger w dziale produkcji firmy Baker Hill , jednego z największych dostawców części precyzyjnych dla sektora lotniczego, obronnego, medycznego i komercyjnego. Przedsiębiorstwo Baker Hill wprowadziło zaawansowany, całościowy system planowania i śledzenia przepływu pracy Fujitsu, aby zmienić swoje procesy produkcyjne. Dziś Baker Hill dysponuje szczegółowym obrazem całej swojej działalności produkcyjnej w czasie rzeczywistym i może w każdej chwili wskazać dokładną lokalizację każdej części niezależnie od tego, w którym miejscu fabryki się ona znajduje.

Uwagi i przypisy

1 Raport „Gartner Magic Quadrant for Managed M2M Services, Worldwide” został opublikowany 17 października 2016 r. Jego autorami są analitycy Eric Goodness, Leif-Olof Wallin i Katja Ruud.

2 Przewodnik „Gartner Market Guide for Managed IoT Services” został opublikowany 12 września 2016 r. Jego autorem jest analityk Eric Goodness.

Firma Gartner nie poleca żadnych producentów, produktów czy usług opisanych w swoich publikacjach badawczych ani nie rekomenduje użytkownikom technologii firm najwyżej ocenianych lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje firmy Gartner dotyczące badań zawierają opinie jej działu badawczego i nie powinny być rozumiane jako stwierdzenie faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, dotyczących tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Zarządzane usługi Internetu rzeczy Fujitsu

Zarządzane usługi Internetu rzeczy Fujitsu oferują kompleksowe rozwiązania, które w pełni wykorzystują możliwości Internetu rzeczy do rozwiązywania określonych problemów biznesowych i operacyjnych. Ich zadaniem jest zapewnianie korzyści na każdym kroku w ramach środowiska opartego na współpracy.

Oto kilka niedawnych projektów Fujitsu w obszarze Internetu rzeczy:

Firma Omron analizuje wielkie zbiory danych do wyszukiwania możliwości doskonalenia procesów produkcji płytek drukowanych. Przedsiębiorstwo wykorzystuje dane z dzienników generowanych w różnych punktach linii produkcyjnej, aby w pełni zobrazować jej działanie oraz szybciej i łatwiej identyfikować problemy i ich przyczyny. Dzięki temu wydajność na godzinę wzrosła o 30% w ciągu zaledwie kilku miesięcy i nie przestaje rosnąć.

Wzrost liczby pracowników zbliżających się do emerytury sprawił, że firma Metawater musiała przenieść umiejętności i wiedzę dotyczącą diagnostyki i usuwania usterek na młodszy personel. Ważne było też przewidywanie problemów jeszcze przed ich wystąpieniem. Wdrożenie interfejsu rzeczywistości rozszerzonej na tabletach pozwoliło wykwalifikowanym specjalistom robić zdjęcia i nagrywać filmy przedstawiające radzenie sobie ze złożonymi kwestiami inżynierskimi, co pomaga nowym pracownikom w łatwym rozwiązywaniu i identyfikowaniu problemów.

DKI, Regionalna Agencja Zarządzania Katastrofami w prowincji Dżakarta, korzysta z systemu Fujitsu do zarządzania informacjami o katastrofach, aby lepiej radzić sobie z klęskami żywiołowymi. Teraz instytucja jest w stanie szybciej i bardziej precyzyjnie reagować na nieprzewidziane katastrofy, co pomaga chronić ludzi i ograniczać zniszczenia.

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 14 November, 2016