Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu wprowadza do swoich usług Workplace Anywhere End User Services zaawansowane narzędzia analityczne

June 08, 2016

Monachium – 8 czerwca 2016 — Firma Fujitsu rozszerzyła ofertę korporacyjnych usług Workplace Anywhere do obsługi zarządzanych miejsc pracy o zaawansowane narzędzia analityczne. Przedsiębiorstwa będą mieć dostęp do danych telemetrycznych w zakresie wydajności oraz danych dotyczących użytkowników, co da im lepszy wgląd w kondycję sprzętu i wzorce użytkowania go przez pracowników. Pomoże to dyrektorom ds. informatycznych i szefom działów informatyki zachować równowagę między zwiększaniem możliwości użytkowników i zaspokajaniem własnych potrzeb w dziedzinie przejrzystości i bezpieczeństwa danych.

Nowe, oparte na rozwiązaniu SysTrack firmy Lakeside Software narzędzia analityczne wzbogacają najlepsze w branży1,2 usługi Fujitsu End User Services, udostępniając informatykom cenne dane telemetryczne. Szczegółowy przegląd wszystkich aspektów środowiska pracy umożliwi dyrektorom ds. informatycznych podejmowanie trafniejszych decyzji wdrożeniowych i efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów informatycznych. Mogą oni też natychmiast zidentyfikować źródło dowolnych problemów, co przyspiesza ich rozwiązywanie i zwiększa komfort pracy użytkowników. Bezpieczeństwo danych, wsparcie, zaopatrzenie i zarządzanie ryzykiem można teraz nadzorować z poziomu centralnej konsoli.

Uzyskanie wglądu we wzorce użytkowania jest niezwykle istotne, ponieważ liczba urządzeń, aplikacji i opcji dostarczania danych staje się coraz większa, a one same — coraz bardziej zaawansowane. Karyn Jeffery, kierownik działu usług End User Services w globalnym dziale świadczenia usług w firmie Fujitsu, powiedziała: „Pracownikom zależy dziś na większej elastyczności i mobilności w zakresie dostępu do danych i aplikacji. Oczekują też niezmiennego komfortu pracy niezależnie od wykorzystywanego urządzenia. Zarządzanie korporacyjnym sprzętem komputerowym używanym przez pracowników w tak złożonych środowiskach wymaga nie tylko elastycznej platformy, lecz także dostępu do danych empirycznych, które pomagają zarządzać zmianami aplikacji i wdrażać nowe technologie”.

Dane dostarczane przez narzędzie Fujitsu End-User Analytics pozwalają uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, takie jak:

· Kiedy należy zmodernizować platformę określonego użytkownika?

· Czy komputer użytkownika może przejść na nowy system operacyjny?

· Kiedy można wycofać daną aplikację?

· Jaki wpływ będzie miała modernizacja lub wymiana systemu?

· Czy aplikacje pracowników działają wydajnie?

· Jaka jest jakość świadczonych przez nas usług informatycznych?

Odpowiedzi na te pytania będą bezcenne dla dyrektorów ds. informatycznych i szefów działów informatyki, którzy mają w planach przejście na system Windows 10 na wielu tysiącach komputerów ze względu na zakończenie świadczenia bezpłatnej pomocy technicznej dla systemu Windows 7. Rozwiązanie Fujitsu End-User Analytics bez trudu wskaże urządzenia, które nie będą obsługiwać nowego systemu operacyjnego. Umożliwia to zaplanowanie modernizacji sprzętu z wyprzedzeniem, minimalizując przestoje lub inne niedogodności dla użytkowników podczas wdrożenia.

Tal Klein, wiceprezes ds. strategii w firmie Lakeside Software, powiedział: „Niemal połowa budżetów na usługi dotyczące użytkowników jest przeznaczana na zapewnienie każdemu z nich odpowiedniego komfortu pracy. W tradycyjnych środowiskach informatycznych brakowało niestety informacji o warunkach pracy użytkowników. Klienci korzystający z analiz Fujitsu uzyskują przejrzystość w zakresie wpływu technologii na wydajność przedsiębiorstwa i kontrolę nad tym wpływem”.

Zespoły lub działy firmy zaczynają zwykle korzystać z urządzeń lub aplikacji niezatwierdzonych przez korporacyjnych informatyków (tzw. Shadow IT), gdy dział informatyki w firmie funkcjonuje zbyt wolno, aby udostępnić im narzędzia niezbędne do wydajnej pracy. Gdy jednak personel działu informatyki wie, które aplikacje są używane, może określić ryzyko z nimi związane i zminimalizować je. Dzięki temu przedsiębiorstwo może elastyczniej reagować na rzeczywiste potrzeby użytkowników. Co więcej, te same dane, które powstały przez monitorowanie faktycznych zachowań użytkowników i stopnia wykorzystania aplikacji, pomagają obniżyć koszty niepotrzebnych licencji na oprogramowanie, wskazując nieużywane rozwiązania i umożliwiając zmodyfikowanie przydziału oprogramowania.

Uwagi i przypisy

1. Firma Fujitsu została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant „End-User Outsourcing Services, Europe, 2015 ” (Magiczny kwadrant w zakresie outsourcingu obsługi użytkowników w Europie, 2015). W raporcie z 2015 r. Fujitsu po raz drugi z rzędu oceniono najwyżej pod względem „możliwości realizacji”. Przedsiębiorstwo znalazło się też na lepszej niż poprzednio pozycji pod względem „kompletności wizji”.

2. Firma Fujitsu została uznana przez niezależną firmę badawczą Forrester za lidera w dziedzinie usług dotyczących stanowisk pracy na poziomie globalnym i w regionie EMEA oraz za jednego z czołowych dostawców takich usług w Ameryce Północnej. W raportach Forrester WaveTM brane są pod uwagę takie kryteria, jak możliwości w zakresie świadczenia usług, bieżąca oferta, strategia i obecność na rynku.

Zasoby online

- Przeczytaj Fujitsu End-User Analytics White Paper

- Przeczytaj White book of Digital Workplace Evolution

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 08 June, 2016