Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu udostępnia usługę przetwarzania w chmurze K5 w Niemczech

November 16, 2016

Monachium, 15 listopada 2016 r. ― Firma Fujitsu poinformowała o otwarciu nowych centrów przetwarzania danych o wysokiej dostępności, których celem jest rozszerzenie dostępności usługi przetwarzania w chmurze K5 nowej generacji w formie infrastruktury jako usługi (IaaS) i platformy jako usługi (PaaS). Centra te znajdują się w Niemczech. K5 jest jedyną platformą przetwarzania w chmurze, która umożliwia transformację cyfrową poprzez wdrożenie oprogramowania OpenStack we wszystkich modelach wdrożeń chmury. Zapewnia zgodność infrastruktury i aplikacji, a ponadto udostępnia narzędzia do tworzenia aplikacji w chmurze i zarządzania interfejsami API.

Usługa przetwarzania w chmurze K5 firmy Fujitsu przyspiesza tworzenie aplikacji, a także łączy niezawodność, wydajność i skalowalność klasy korporacyjnej z ekonomicznością chmury open source. K5 jest głównym komponentem platformy Fujitsu MetaArc obejmującej najnowocześniejsze technologie, infrastrukturę i usługi zarządzane potrzebne do przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Umożliwia firmom tworzenie i wdrażanie nowych aplikacji w chmurze oraz cyfryzację modeli i procesów biznesowych. Pozwala na wykorzystanie zainstalowanych już rozwiązań informatycznych poprzez ich bezproblemową integrację z nowymi aplikacjami w chmurze.

Dzięki nowej, regionalnej bazie we Frankfurcie nad Menem klienci zyskają dostęp do niemieckich usług hostingowych w dwóch nowych strefach dostępności, określanych również jako „wyspy chmurowe”. Dotyczy to wszystkich czterech modeli wdrożeń chmur: chmury publicznej (Public Cloud), wirtualnego środowiska prywatnego udostępnianego w hostingu (Virtual Private Hosted), środowiska dedykowanego (Dedicated) i dedykowanej wersji lokalnej (Dedicated On-Premise). Oznacza to, że firmy niemieckie mogą korzystać z gwarantowanej usługi przechowywania danych w celach związanych z przetwarzaniem w chmurze zgodnie z wymaganiami przepisów lub praw, które ograniczają możliwości przechowywania niektórych danych do granic geograficznych Niemiec. Klienci z tego kraju mogą również używać usług przetwarzania w chmurze Fujitsu K5 w innych strefach dostępności.

„Firmy, które chcą wykorzystywać nowe możliwości rynkowe i sprostać nowym wyzwaniom biznesowym, muszą dziś szybciej reagować na zmiany i zwiększyć swoją elastyczność. W tym celu coraz częściej wdrażają rozwiązania chmurowe” ― powiedział Mark Phillips, dyrektor działu hybrydowych środowisk informatycznych w firmie Fujitsu na region Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA). „Nowe centrum w Niemczech zapewni szerszy dostęp do usługi przetwarzania w chmurze K5 firmy Fujitsu. Dzięki temu nasi klienci będą mogli w pełni wykorzystać potencjał swoich infrastruktur informatycznych oraz osiągać korzyści wynikające z używania technologii przetwarzania w chmurze”.

Nowa usługa przetwarzania w chmurze K5 jest otwarta, elastyczna i zgodna z innymi technologiami

Usługa przetwarzania w chmurze Fujitsu K5 jest oparta na architekturze open source. Firma Fujitsu, będąca złotym sponsorem organizacji OpenStack Foundation, wykorzystała oprogramowanie OpenStack jako podstawę usługi K5, co zapewnia klientom nieosiągalne wcześniej korzyści ekonomiczne. Ponadto usługa jest objęta wsparciem w ramach korzystnych umów o poziom usług (SLA), co dodatkowo ułatwia obniżenie całkowitego kosztu posiadania. Na konferencji OpenStack Summit, która odbyła się w ubiegłym miesiącu w Barcelonie, usługa K5 otrzymała prestiżowy certyfikat OpenStackInteroperability.

Jedną z najważniejszych właściwości usługi przetwarzania w chmurze K5 firmy Fujitsu jest bezproblemowa interakcja z infrastrukturami informatycznymi. Ułatwia ona wdrażanie środowisk hybrydowych i chmurowych, w tym usług przetwarzania w chmurze i korporacyjnych centrów przetwarzania danych, które klienci mogą wykorzystać do obsługi sklepów internetowych, usług bazodanowych, systemów zarządzania kontaktami z klientem (CRM), systemów księgowania listy płac oraz w wielu innych celach.

Fujitsu oferuje wszystkie możliwe modele wdrożeń usługi K5. Każdy klient może wybrać najbardziej odpowiedni dla swojej firmy. W każdym z tych modeli Fujitsu zapewnia pomoc techniczną klasy korporacyjnej, korzystne umowy o poziom usług (SLA) oraz wysoką dostępność. Klienci w Niemczech zyskają również korzyści wynikające z dużej przepustowości i małych opóźnień, ponieważ centra przetwarzania danych są ulokowane w pobliżu głównego niemieckiego węzła internetowego (DE-CIX) we Frankfurcie nad Menem. Jest to największy węzeł internetowy na świecie pod względem przepustowości przesyłania danych.

Firmom, które chcą korzystać z rozwiązania działającego w chmurze, takiego jak K5, ale wolą przechowywać i przetwarzać dane biznesowe we własnych centrach przetwarzania danych, Fujitsu oferuje zintegrowane systemy FUJITSU PRIMEFLEX. Mają one te same funkcje, co K5, i podobną architekturę, ale klienci mogą je instalować we własnych serwerowniach lub centrach przetwarzania danych, nie zaś w centrach działających w chmurze.

Uwagi i przypisy

Dostępność usługi K5

Usługa przetwarzania w chmurze K5 jest dostępna na całym świecie. Może być udostępniana jako chmura prywatna w lokalnym centrum przetwarzania danych lub w hostingu zapewnianym przez Fujitsu, a także jako chmura publiczna z obsługą wirtualnej chmury prywatnej. Centra przetwarzania danych oferujące usługę K5 działają już w Japonii i Wielkiej Brytanii. W styczniu 2017 r. zostanie uruchomione nowe takie centrum w Finlandii, a w marcu ― kolejne dwa, w Niemczech i Hiszpanii. W roku 2017 i następnych latach Fujitsu planuje dalsze rozszerzanie dostępu do usługi K5 na całym świecie. Kolejne centra są planowane w Singapurze, Australii i Stanach Zjednoczonych¹.

1 Plany te mogą ulec zmianie

Zasoby online

- FUJITSU Cloud Service K5: http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/k5

- FUJITSU MetaArc: http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/metaarc/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 16 November, 2016