Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu rozwija sztuczną inteligencję na potrzeby innowacji społecznych i zwiększa bezpieczeństwo jazdy dzięki nowemu rozwiązaniu opartemu na głębokim uczeniu maszynowym

June 11, 2016

Londyn, 9 czerwca 2016 r. — Laboratoria Fujitsu w Europie zaprezentowały sztuczną inteligencję nowej generacji, która ma udostępniać informacje w czasie rzeczywistym na podstawie różnych sygnałów społecznych. To innowacyjne, przełomowe rozwiązanie stworzone z myślą o potrzebach społeczeństwa stosuje odpowiednik uczenia maszynowego do tworzenia naturalnych, graficznych metod klasyfikacji i analizy danych. Premiera wstępnej wersji aplikacji nastąpi na konferencji Fujitsu Innovation Gathering w Paryżu. Aplikacja ta zwiększa bezpieczeństwo jazdy, umożliwiając firmom ubezpieczeniowym i operatorom floty samochodowej ocenę zachowania kierowcy w czasie rzeczywistym.

Nowe rozwiązanie Fujitsu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji znacznie rozszerza tradycyjną technologię rozpoznawania czynności na podstawie danych z czujników, która jest zwykle stosowana w obszarze profilaktyki prozdrowotnej i osobistej kondycji fizycznej. Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy Laboratoria Fujitsu w Europie opracowały rozwiązanie do analizy danych opartych na zachowaniu kierowcy, rejestrowanych przez pojedynczy akcelerometr nadgarstkowy. Zamiast zapisywać dane o chodzeniu, bieganiu czy jeździe na rowerze, urządzenie ma wykrywać „mikrointerakcje”, takie jak palenie papierosów, spożywanie napojów czy korzystanie z telefonu komórkowego. Ponadto narzędzia te udostępniają wiele funkcji do analizy stopnia skoncentrowania kierowcy na prowadzeniu pojazdu i czynników powodujących rozproszenie jego uwagi w czasie rzeczywistym.

Fujitsu prowadzi aktywne działania badawczo-rozwojowe, które rozwijają koncepcję innowacji ukierunkowanych na człowieka i umożliwiają budowanie świata w dobie wszechobecnego Internetu — od infrastruktury teleinformatycznej w systemach zaplecza po frontonowe urządzenia tworzące Internet rzeczy. Dr Adel Rouz, wiceprezes laboratoriów Fujitsu w Europie, powiedział: „Nasze nowe, innowacyjne rozwiązanie stworzone z myślą o potrzebach społeczeństwa jest przykładem wykorzystania danych z urządzeń podłączonych do sieci i zastosowania głębokiego uczenia maszynowego do wydobycia z nich kluczowych informacji. Generowane w czasie rzeczywistym analizy i dane dla aplikacji, w których czas odgrywa kluczową rolę, są wykorzystywane do takich zastosowań, jak zwiększanie bezpieczeństwa jazdy. Jesteśmy przekonani o przydatności tej technologii w wielu innych obszarach, takich jak zarządzanie zużyciem energii. Przy użyciu licznych inteligentnych czujników, mierzących takie parametry jak stężenie CO2, wilgotność i temperatura, nasze rozwiązanie może z dużą precyzją określić, czy w pomieszczeniu znajdują się ludzie — na podstawie analizy zmian w pomiarach czujników. Innym obszarem potencjalnych zastosowań jest sektor usług finansowych. Naszą technologię można tu wykorzystać do wyszukiwania i analizowania tendencji w danych finansowych, reprezentowanych jako sygnały szeregów czasowych i analizowanych za pomocą tej samej wizualnej technologii głębokiego uczenia maszynowego. Chcemy umożliwić analitykom natychmiastowe dokonywanie oceny stanu rynku w oparciu o przeprowadzane w czasie rzeczywistym analizy tysięcy podobnych sytuacji z przeszłości”.

Rozwiązanie Fujitsu eliminuje braki wydajnościowe dotychczasowych metod uczenia maszynowego, zapewniając bardziej naturalne, przyjazne dla ludzi, wizualne podejście do analizy danych. Zamiast przewidywania na podstawie nieprzetworzonych danych liczbowych system przygotowuje prognozy w oparciu o graficzną reprezentację tych samych wartości, wykorzystując dużą precyzję systemów rozpoznawania opartych na głębokim uczeniu maszynowym.

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 11 June, 2016