Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu optymalizuje procesy inteligentnego projektowania i produkcji za pomocą rozwiązania do wyszukiwania modeli CAD 3D

June 11, 2016

Londyn i Paryż, 9 czerwca 2016 r. — Podczas konferencji Fujitsu Innovation Gathering 2016 laboratoria Fujitsu w Europie zaprezentowały nową technologię Fujitsu do inteligentnego projektowania i produkcji, wyposażoną w nową metodę określania podobieństwa modeli 3D. Rozwiązanie do wyszukiwania modeli 3D powstało w ramach działalności badawczo-rozwojowej Fujitsu, obejmującej oparte na uczeniu maszynowym narzędzia przydatne w projektowaniu inteligentnym. Rozwiązanie to automatycznie lokalizuje elementy w dużych bazach danych komponentów z 96-procentową trafnością. Wykorzystuje ono możliwości głębokiego uczenia maszynowego, aby przyspieszyć projektowanie konstrukcji mechanicznych. Pomaga projektantom szybko i skutecznie lokalizować istniejące modele, ich komponenty i powiązane z nimi dane produkcyjne — obecnie czynności te stanowią ponad 50% całego procesu projektowania.

Technologia Fujitsu została stworzona z myślą o zwiększeniu produktywności i jakości projektowania, może więc przynieść przedsiębiorstwom korzyści w wielu obszarach. Warto tu wymienić choćby zarządzanie danymi produktów — nowe rozwiązanie pozwala szybko opatrywać etykietami duże repozytoria modeli 3D i rozszerzać je o metadane. Narzędzia do tworzenia klastrów modeli oparte na stworzonej przez Fujitsu technologii wyszukiwania modeli 3D pomagają skrócić czas etykietowania dużych zbiorów modeli 3D z dni lub nawet tygodni do kilku godzin. Rozwiązanie do wyszukiwania modeli 3D włączone w środowisko projektowania znacznie przyspiesza też sam proces tworzenia projektów. Pracownicy zajmujący się sprawdzaniem projektów mogą na przykład bezpośrednio lokalizować interesujące ich elementy, takie jak zatrzaski, wypusty, żebra itp., bez konieczności ich wyszukiwania ręcznego, co pozwala znacznie szybciej analizować projekty. Rozwiązanie ułatwia też sprawną identyfikację problemów związanych z określonymi kształtami w projekcie jeszcze przed stworzeniem prototypu.

Nowa technologia jest jednym z komponentów rozwiązań Fujitsu do inteligentnego projektowania opartych na uczeniu maszynowym. Łączy ona istniejącą rozbudowaną bibliotekę danych zastrzeżonych projektów konstrukcji mechanicznych z innymi opracowywanymi technologiami. Dr Tsuneo Nakata, dyrektor generalny Laboratoriów Fujitsu w Europie, tak skomentował przyszły potencjał rozwiązania: „Głównym celem naszej działalności badawczo-rozwojowej w przyszłości jest stworzenie systemu projektowania, który będzie automatycznie dodawał brakujące informacje semantyczne do modeli 3D, umożliwiając definiowanie i egzekwowanie złożonych reguł projektowania produktów. Zastosowania naszej nowej technologii wyszukiwania modeli 3D nie ograniczają się jednak w żadnym razie do sektora produkcyjnego. To znakomite rozwiązanie ma duży potencjał w dowolnej branży, w której trzeba bardzo dokładnie porównywać ze sobą modele 3D, określać, co reprezentują i ustalać, czy są zgodne z normą — na przykład w służbie zdrowia”.

Podstawy technologiczne rozwiązania do wyszukiwania modeli 3D

Sercem technologii Fujitsu jest głęboka sieć neuronowa, przeszkolona na zbiorze danych obrazów 2D, ponad milionie obrazów z bazy danych ImageNet [1] i danych modeli 3D z własnych projektów produkcyjnych Fujitsu — te ostatnie są kluczem do uzyskania dużej trafności w pracy z modelami CAD 3D. Ta głęboka sieć służy do wyodrębniania z modeli 3D wektorów cech, które w połączeniu z wymiarami modeli tworzą potężny deskryptor kształtu, niezależny od orientacji przestrzennej modelu 3D.

Proces wyszukiwania zajmuje tylko kilka sekund. W tym czasie generowany jest deskryptor szukanego elementu, który jest potem porównywany z dziesiątkami tysięcy modeli w bazie danych. Wyniki wyszukiwania są prezentowane w postaci uporządkowanej listy podobnych modeli (patrz Rysunek 1). Obecnie trafność tej nowej metody wynosi ponad 96% dla wielu klas modeli CAD. Trwają prace nad dodaniem kolejnych klas.

searched model

Rysunek 1. Pierwsze 10 wyników wyszukiwania modelu obudowy ekranu LCD. Wyniki są uporządkowane wg podobieństwa, przy czym pierwszy model jest najbardziej podobny, a ostatni — najmniej.

en

Pl

Searched model

Wyszukiwany model

The 10 most similar models

10 najbardziej podobnych modeli

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx


Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 11 June, 2016