Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu optymalizuje długoterminowe przechowywanie danych na taśmach

February 03, 2016

Warszawa, 02 lutego 2016 r. ¾ Fujitsu wprowadziło najnowszą generację technologii otwartego zapisu liniowego (Linear Tape Open, LTO) do taśmowych systemów pamięci masowej FUJITSU ETERNUS LT. Wpisuje się to w zaangażowanie korporacji na rzecz znacznego uproszczenia tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji dzięki stosowaniu rozwiązań ukierunkowanych na potrzeby biznesowe. Systemy te umożliwiają opłacalne, skalowalne, niezawodne i długoterminowe przechowywanie danych na taśmach, na przykład z wykorzystaniem niedawno wprowadzonych rozwiązań FUJITSU Storage ETERNUS CS200c S2 / CS800 S6 Data Protection Appliance 1 . Dzięki zastosowaniu nowego napędu taśm LTO-7 czas tworzenia kopii zapasowej ulega znacznemu skróceniu nawet w skali terabajtów (2,7 TB na godzinę na jeden napęd taśm LTO-7), a ogólna pojemność systemu wzrasta 2,4 raza2.

Rodzina produktów ETERNUS LT umożliwia sprzętowe szyfrowanie danych, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia zachowanie zgodności z przepisami. Wszystkie systemy ETERNUS LT autonomicznie szyfrują sprzętowo kopie zapasowe bezpośrednio na poziomie napędu taśm LTO, przy czym ETERNUS LT260 generuje klucze szyfrowania danych i zarządza nimi w ramach biblioteki, bez konieczności używania oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych ani dodatkowego serwera 3. Aby zapewnić zgodność z przepisami, wszystkie systemy ETERNUS LT umożliwiają jednokrotny zapis i wielokrotny odczyt (Write Once, Read Many, WORM)4.

Taśmowe systemy pamięci masowej Fujitsu ETERNUS LT z technologią LTO-7 spełniają szereg wysokich wymagań dotyczących przechowywania danych, w tym długoterminowej archiwizacji, odtwarzania po awarii oraz umożliwienia przedsiębiorstwom każdej wielkości zarządzania ciągłym przyrostem danych nieusystematyzowanych i wielkich zbiorów danych. Systemy ETERNUS LT są zgodne z czołowym oprogramowaniem do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych. Dzięki wysoce zautomatyzowanej, prostej zdalnej obsłudze ich użytkowanie nie wymaga angażowania specjalistów zatrudnionych u klienta. Opłaty są naliczane w miarę rozwoju przedsiębiorstwa (pay-as-you-grow), co oznacza, że klienci mogą uniknąć niepotrzebnych inwestycji początkowych i zachować elastyczność.

Ceny i dostępność

Taśmowe systemy pamięci masowej Fujitsu ETERNUS LT z technologią LTO-7 są dostępne na całym świecie bezpośrednio w firmie Fujitsu i u jej partnerów handlowych (wyszukiwarka partnerów: http://www.ts.fujitsu.com/resellerlocator). Ceny mogą się różnić w zależności od regionu.

Uwagi i przypisy

1 ETERNUS LT to opłacalne taśmowe systemy pamięci masowej zaplecza oraz rozszerzenie urządzeń do ochrony danych ETERNUS CS w warstwie 2. Systemy ETERNUS LT można dołączyć do urządzeń ETERNUS CS po spełnieniu następujących warunków:

- ETERNUS CS200c z opcją: dołączenie taśmy

- ETERNUS CS800 z interfejsem Veritas OST

- ETERNUS CS8000

2 W porównaniu z poprzednimi generacjami LTO

Przykład: maksymalna skompresowana pojemność systemów z rodziny ETERNUS LT

LTO-6

LTO-7

ETERNUS LT20 S2

50 TB

120 TB

ETERNUS LT40 S2

150 TB

360 TB

ETERNUS LT60 S2

300 TB

720 TB

ETERNUS LT260

3,5 PB

8,4 PB

Używanie technologii LTO-7 skraca czas tworzenia kopii zapasowych odpowiednio o 79 i 47% w porównaniu z technologiami LTO-4 i LTO-6.

Źródło: http://www.lto.org/technology/what-is-lto-technology/

3 Wszystkie systemy ETERNUS LT autonomicznie szyfrują kopie zapasowe sprzętowo na poziomie napędu taśm LTO, co zapewnia większe bezpieczeństwo i ułatwia osiągnięcie zgodności z przepisami. Zwykle oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych generuje klucze szyfrowania na potrzeby bibliotek taśm i zarządza nimi. Ta opcja zarządzania kluczami szyfrowania za pomocą biblioteki taśm ETERNUS LT260 generuje jeden „klucz główny” dla każdej biblioteki taśm. Po zamówieniu danych przez serwer tworzenia kopii zapasowych biblioteka taśm automatycznie tworzy klucz szyfrowania i udostępnia go docelowej kasecie z taśmami. Klucze główne są udostępniane każdej bibliotece logicznej. Za pomocą głównego interfejsu użytkownika ETERNUS LT260 dla każdej kasety z taśmami i każdej biblioteki logicznej można wybrać ustawienie szyfrowana/nieszyfrowana. Opcja ta wymaga wykupienia do biblioteki ETERNUS LT260 osobnej licencji do zarządzania kluczami.

4 Aby zapewnić zgodność z przepisami w zakresie przechowywania danych na taśmach, można zastosować metodę jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu (Write Once, Read Many, WORM). Dzięki temu dane będą przechowywane w formacie uniemożliwiającym usunięcie i nadpisanie. Ma to na celu wspieranie długoterminowego przechowywania danych oraz spełnienie wymogów regulatorów na całym świecie. Napędy taśm LTO używane w systemach z rodziny ETERNUS LT to właśnie urządzenia jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu. Wymagana jest specjalnie sformatowana kaseta z taśmami obsługującymi taki tryb pracy.

Zasoby online:

- ETERNUS LT – Simplify Backup and Archiving (Brochure): http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=982f7bd1-08f1-4434-b5fb-8f60205d3441

- Fujitsu ETERNUS LT family: http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/storage/tape/eternus-lt/index.html

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 03 February, 2016