Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu obniża całkowity koszt posiadania związany z mobilnymi usługami telekomunikacyjnymi w firmach działających na arenie międzynarodowej

June 03, 2016

Monachium, 3 czerwca 2016 — Przedsiębiorstwa międzynarodowe mogą liczyć na znaczne obniżenie całkowitego kosztu posiadania związanego z urządzeniami mobilnymi pracowników. To efekt nowego sojuszu między firmami Fujitsu i Tangoe, dzięki któremu usługi Fujitsu Managed Mobile zostaną wzbogacone o gamę zaawansowanych narzędzi do zarządzania wydatkami telekomunikacyjnymi (Telecom Expense Management).

W epoce wszechobecnej łączności firmy muszą zmienić podejście do zarządzania danymi, rozliczeniami i księgowaniem usług mobilnych udostępnianych pracownikom. Koszty połączeń i przesyłu danych mobilnych — zwłaszcza w roamingu — od dawna są dla pracodawców problematyczne, ponieważ stoją oni przed dylematem: czy lepiej ograniczać koszty, ryzykując obniżenie produktywności pracowników, czy też pozwolić na korzystanie z roamingu bez żadnych limitów, licząc się przy tym z konsekwencjami w postaci nieprzewidywalnie wysokich rachunków.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Tangoe firma Fujitsu udostępnia swoim klientom nowe narzędzia do zarządzania stopniem wykorzystania urządzeń i usług mobilnych przez wszystkich pracowników, obejmujące w szczególności kontrolę kosztów. Od teraz klienci Fujitsu mogą zarządzać wykorzystaniem telefonii komórkowej i komórkowej transmisji danych przez personel — zwłaszcza w roamingu — w bardziej przejrzysty sposób. Dzięki nawiązanej przez Fujitsu współpracy klienci firmy mają dostęp do platformy techniczno-usługowej Tangoe Matrix. Umożliwia ona zarządzanie konfiguracją urządzeń, obsługę wielu języków i walut oraz obsługę faktur pochodzących z ponad 190 krajów.

Karyn Jeffery, kierownik działu usług End User Services w globalnym dziale świadczenia usług w firmie Fujitsu, powiedziała: „Dzięki naszej współpracy z Tangoe nowe usługi Fujitsu do zarządzania wydatkami telekomunikacyjnymi dają klientom poczucie spokoju i pewność, że koszty połączeń i transmisji danych w roamingu są pod kontrolą. Podróżujący pracownicy mogą zaś korzystać ze swoich urządzeń jak zwykle. Usługa umożliwia też firmom międzynarodowym bardziej szczegółową kontrolę kosztów usług mobilnych generowanych przez ich personel, nie wpływając przy tym na jego produktywność czy jakość połączeń”.

Al Subbloie, prezes i dyrektor generalny firmy Tangoe, powiedział: „Zarządzanie korporacyjnym programem telekomunikacyjnym, który obejmuje pracowników na całym świecie, wiąże się ze znacznymi kosztami i presją wywieraną przez kierownictwo podczas planowania budżetów i stopnia wykorzystania zasobów informatycznych. Fujitsu korzysta z naszego doświadczenia w zarządzaniu wydatkami, aby zaoferować swoim klientom szeroko zakrojone korzyści płynące z mobilnych rozwiązań klasy korporacyjnej przy jednoczesnym zdecydowanym obniżeniu ich całkowitego kosztu posiadania”.

Dostępność usługi

Usługi Fujitsu Telecom Expense Management stanowią nowy element oferty Fujitsu Managed Mobile, globalnej usługi przetwarzania w chmurze, która pozwala klientom sprawnie wdrażać urządzenia mobilne i zarządzać nimi, bezpiecznie udostępniać aplikacje i dane mobilne oraz zapewniać użytkownikom odpowiednie wsparcie.

Uwagi i przypisy

Usługi Fujitsu Telecom Expense Management pomagają klientom:

- uprościć i kontrolować globalne nabywanie nowych i zastępczych urządzeń mobilnych,

- zmniejszyć liczebność personelu administracyjnego zajmującego się zarządzaniem wydatkami telekomunikacyjnymi, przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli comiesięcznych faktur i regulowania ich zgodnie ze stawkami zawartymi w umowach,

- zoptymalizować i odkrywać możliwości gromadzenia dodatkowych oszczędności bieżących,

- korzystać z globalnych raportów biznesowych uwzględniających różne waluty i licznych operatorów,

- obniżyć koszty rozwiązań mobilnych przez zapewnienie przejrzystości i oszczędności w całej bezprzewodowej infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz powiązanych z nią wydatkach.

Usługi Fujitsu Telecom Expense Management umożliwiają:

- obsługę faktur — kompleksową obsługę od zakupu do płatności, z uwzględnieniem odbioru faktury, zatwierdzeń, płatności i monitorowania rozliczeń z operatorem,

- zarządzanie nieużywanymi urządzeniami — przez identyfikację i eliminację kosztów związanych z nieużywanymi urządzeniami (skonfigurowanymi telefonami, które nie są w użytku),

- alokację kosztów — dla wszystkich zasobów telekomunikacyjnych zgodnie z zasadami i procedurami przedsiębiorstwa,

- zarządzanie umowami — rejestrowanie i aktualizowanie wszystkich danych dotyczących umów oraz ich warunków w celu poprawienia wyników audytów i przewidywania zbliżających się odnowień umów,

- bieżącą optymalizację — przez opatentowaną analizę wzorców korzystania z usług mobilnych i oparte na niej rozwiązania pozwalające zmaksymalizować stopień ich wykorzystania,

- korzystanie z opcjonalnych usług doradczych — obejmujących zaopatrzenie, testy porównawcze i analizę opłacalności inwestycji.

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 03 June, 2016