Skip to main content

Fujitsu

Poland

Cyfrowa ruletka: według badania Fujitsu dwa na trzy projekty transformacji cyfrowej to „ryzykowne przedsięwzięcia”

January 27, 2016

Warszawa, 26 stycznia 2016 r. — Liderzy biznesowi w Europie zgadzają się, że transformacja cyfrowa jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Jednakże ankieta1 przeprowadzona przez Fujitsu w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwecji i Niemczech pokazuje, że większość przedsiębiorstw nie ma jasnej strategii realizacji takiej transformacji. Ponadto większość z nich twierdzi, że cały proces cyfryzacji to „ryzykowne przedsięwzięcie”.

W zgodnej opinii ekspertów branżowych rok 2016 będzie stać pod znakiem transformacji cyfrowej. Michael Burkett, analityk firmy Gartner, ujmuje to tak: „Przedsiębiorstwa cyfrowe odchodzą od strategicznych wizji przyszłości kreślonych przez dyrektorów ds. informatycznych i liderów biznesowych na rzecz zapewniania prawdziwej przewagi na konkurencją już dziś”2. Z badania Fujitsu wynika, że trzy czwarte przedsiębiorstw uważa transformację cyfrową za priorytet biznesowy, przy czym dokładnie tyle samo z nich nie ma pewności co do podejmowanych decyzji.

W badaniu uczestniczyło ponad 600 dyrektorów najwyższego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za budżety, a jego wyniki wskazują na panujący w branży powszechny optymizm wobec transformacji cyfrowej. Dyrektorzy wierzą w możliwości swoich przedsiębiorstw w zakresie realizacji projektów transformacji, a zdecydowana większość z nich opowiada się za ich przyspieszeniem. Ponadto wśród respondentów panuje powszechna zgoda co do tego, że zaniechanie szybkiej cyfryzacji przez przedsiębiorstwa będzie mieć dla nich szereg negatywnych konsekwencji, takich jak utrata produktywności, ograniczone możliwości reagowania na zmiany na rynku i problemy z lojalnością klientów.

„Gdy przyjrzymy się bliżej, entuzjazm przedsiębiorstw w kwestii transformacji cyfrowej bardziej przypomina brawurę” — powiedział Duncan Tait, dyrektor generalny i wiceprezes na region EMEIA w firmie Fujitsu. „Wyniki ankiety pokazują, że zaledwie jeden na czterech respondentów jest pewny swoich decyzji w kwestiach cyfryzacji, a dwóch na trzech określa realizowane przez siebie projekty transformacji cyfrowej jako ryzykowne przedsięwzięcia”.

O ile w branży panuje powszechne przekonanie, że transformacja cyfrowa pozytywnie wpływa na przychody i tworzenie wartości dla klientów, to badanie Fujitsu wykazało poważne rozbieżności w strategicznych celach projektów cyfrowych. Główne ustalenia badania:

· Zaledwie jeden na trzech respondentów stwierdza, że cele transformacji cyfrowej w pełni wpisują się w strategię jego przedsiębiorstwa.

· Co drugi respondent uważa, że cyfryzacja to zadanie, które najlepiej powierzyć działowi IT.

· Jeden na trzech liderów biznesowych jest zdania, że wydatki jego przedsiębiorstwa na projekty cyfrowe już przekroczyły zakładany poziom.

· Zaledwie jeden na czterech respondentów jest „stanowczo przekonany”, że podejmuje właściwe decyzje.

Tait dodaje: „Transformacja cyfrowa staje się coraz ważniejsza dla zapewnienia stabilności społecznej i gospodarczej. Aby się rozwijać, przedsiębiorstwa muszą przyspieszyć tempo łączenia nowych pomysłów i technologii. Jednakże rozmyta odpowiedzialność i wzajemnie wykluczające się cele stanowią bariery na drodze do sukcesu. Fujitsu skupia się na wspieraniu klientów w transformacji cyfrowej i osiąganiu przez nich równowagi. Ma to na celu umożliwienie ich rozwoju w świecie cyfrowym oraz transformację ich przedsiębiorstw bez zakłóceń”.

Fujitsu definiuje transformację jako pomost do świata cyfrowego dzięki bezproblemowej integracji nowych rozwiązań do obsługi klienta z procesami i informacjami na poziomie operacyjnym. Proces ten jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości, jednakże wiele przedsiębiorstw bagatelizuje ryzyko, jakie wiąże się ze źle zaplanowanym wdrożeniem. Znalezienie równowagi u każdego klienta przebiega inaczej. Nie jest to proces liniowy i nie ma na niego gotowej recepty.

Ponadto aby być w pełni cyfrowym, całe przedsiębiorstwo musi korzystać z nowych cyfrowych rozwiązań do obsługi klienta i połączyć je z systemami zaplecza oraz infrastrukturą informatyczną.

Uwagi i przypisy

Raport pt. „Walking the digital tightrope” (Balansując po cyfrowej linie) można znaleźć tutaj .

1 Badanie dotyczące cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstw w regionie EMEIA zostało zlecone przez Fujitsu i przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Censuswide w październiku 2015 r. Badanie obejmowało Wielką Brytanię, Niemcy, Hiszpanię i Szwecję i składało się z dwóch części:

· Ankieta przeprowadzona wśród 643 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sektorze detalicznym, finansowym i publicznym oraz sektorze produkcji, mająca na celu sprawdzenie, ile przedsiębiorstw rozważa wdrożenie strategii informatyki dwóch prędkości, jak również zbadanie czynników warunkujących takie wdrożenie oraz barier w osiągnięciu sukcesu.

· Seria rozmów z 16 dyrektorami generalnymi we wspomnianych krajach i sektorach.

2 “Embed Digital Business Into the Fabric of Your Organization” (Cyfryzacja jako centralny element struktury przedsiębiorstwa), Michael Burkett, Gartner, 5 listopada 2015 r. http://www.gartner.com/document/3163226

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 27 January, 2016