GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu chroni tożsamość, konta i poufne dokumenty dzięki rozwiązaniu FUJITSU PalmSecure truedentity

November 04, 2015

Monachium, 4 listopada 2015 r. — Fujitsu łączy swoją innowacyjną technologię uwierzytelniania biometrycznego FUJITSU PalmSecure z rozwiązaniem truedentity firmy OpenLimit w celu ochrony tożsamości i poufnych danych podczas transakcji w środowiskach fizycznych i wirtualnych, takich jak płatności w Internecie. Rozwiązanie FUJITSU PalmSecure truedentity zostało zaprojektowane w oparciu o nową technologię elektronicznych dowodów osobistych. Spełnia ono najsurowsze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, takie jak wytyczne niemieckiego Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji, oraz pomaga przedsiębiorstwom przygotować się na wejście w życie nowych regulacji Unii Europejskiej.

Rozwiązanie FUJITSU PalmSecure truedentity obejmuje zarówno technologię serwerową, jak i technologię obsługi użytkowników opartą na nowej technologii dowodów osobistych zgodnej z wytycznymi technicznymi niemieckiego Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Informacji. Podstawowa zasada bezpieczeństwa danych mówi, że dane uwierzytelniające użytkowników — w tym przypadku układ żył w dłoni i związane z nim dane z dowodu osobistego — mogą być udostępniane tylko na życzenie dostawcy usług i za wyraźną zgodą użytkownika. Za obopólną zgodą dane uwierzytelniające są każdorazowo udostępniane za pomocą bezpiecznych kanałów komunikacji. W ramach takiej komunikacji tzw. „dostawca tożsamości” (w tym przypadku technologia truedentity) jest zintegrowany jako usługa dodatkowa i odgrywa rolę pośrednika we wzajemnym uwierzytelnianiu.

Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa z powodu cyberprzestępczości i działalności hakerów wciąż rosną, a klienci i obywatele tracą zaufanie do internetowych dostawców usług, banków i instytucji rządowych, jeśli chodzi o zabezpieczanie transakcji. Ponieważ hakerzy stosują coraz bardziej wymyślne metody kradzieży danych, dokonywania przelewów lub powodowania szkód w wybranych miejscach, nawet najbardziej złożone hasła nie zapewniają wystarczającej ochrony. Wiarygodne uwierzytelnianie w połączeniu z atrybutami biometrycznymi oznacza, że przechwycone hasła i ukradzione karty stają się bezużyteczne. Oprócz innych mechanizmów uwierzytelniania takich jak karta procesorowa, numer PIN czy hasła system Fujitsu PalmSecure wymaga bowiem biometrycznych danych uwierzytelniających w postaci unikalnego układu żył w dłoni.

Thomas Bengs, dyrektor działu zabezpieczeń w firmie Fujitsu, powiedział: „Biorąc pod uwagę wyścig zbrojeń pomiędzy hakerami a instytucjami finansowymi, rosnące koszty przypadków naruszenia bezpieczeństwa oraz powszechny problem łamania haseł, istnieje pilna potrzeba wdrożenia bardziej zaawansowanych zabezpieczeń, takich jak niezawodne uwierzytelnianie biometryczne. Rozwiązanie FUJITSU PalmSecure truedentity zaspokaja tę potrzebę, a jednocześnie zapewnia użytkownikom łatwy, bezpieczny i wygodny dostęp do usług. Ponadto ograniczenie dostępu dostawców usług do danych uwierzytelniających użytkowników znacznie zmniejsza ryzyko oszustw i nadużyć”.

Marc Gurov, dyrektor generalny OpenLimit SignCubes AG, powiedział: „Unikalna tożsamość to podstawa bezpiecznych transakcji w cyfrowym świecie. Fujitsu PalmSecure truedentity zapewnia niezawodne uwierzytelnianie online podmiotów, z którymi ludzie kontaktują się w świecie wirtualnym. Trzeci mechanizm identyfikacji logicznej, taki jak rozwiązanie FUJITSU PalmSecure, zwiększa zaufanie użytkowników i przedsiębiorstw do weryfikacji tożsamości obywateli, klientów i pracowników dostawców usług. Zapewnia to niezawodną ochronę systemów i danych przed nieautoryzowanym dostępem”.

FUJITSU PalmSecure truedentity umożliwia przedsiębiorstwom szybkie i elastyczne spełnienie poszczególnych regulacji rządowych, takich jak eIDAS (Electronic Identification and Trust Service) w Europie, przy jednoczesnym przestrzeganiu wszystkich zasad dotyczących ochrony prywatności.

Ceny i dostępność

Rozwiązanie FUJITSU PalmSecure truedentity będzie dostępne na całym świecie od listopada 2015 r. bezpośrednio od Fujitsu.

Zasoby online

- White Paper PalmSecure truedentity: http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=c78736cf-0d6d-4321-8cf2-f23c817841e8Open a new window

- Truedentity by OpenLimit: https://www.truedentity.de/en/Open a new window

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.comOpen a new window

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_GlobalOpen a new window

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsuOpen a new window

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICTOpen a new window

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.phpOpen a new window

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspxOpen a new window

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 04 November, 2015