GTM-MQCD359
Skip to main content

Pamięć masowa Fujitsu pozwala radzić sobie z lawinowym wzrostem ilości danych

August 05, 2014

Monachium, 24 lipca 2014 r. — Fujitsu umożliwia zapewnienie działom przedsiębiorstw wysokich, stałych poziomów usług, nawet przy lawinowym wzroście ilości danych. Najnowsze rozszerzenia systemów ETERNUS DX S3, w połączeniu z nową wersją oprogramowania do zarządzania pamięcią masową, ETERNUS SF V16.1, poprawiają ciągłość biznesową i odporność na awarie, co wydłuża czas pracy bez przestojów i zwiększa dostępność. Dodatkowe funkcje automatyzacji ułatwiają dostosowanie zasobów pamięci masowej do priorytetów biznesowych.

Lawinowy wzrost ilości informacji zwiększa objętość danych przechowywanych w poszczególnych systemach pamięci masowej, co powoduje większe zakłócenia wskutek planowanych i nieplanowanych przestojów. Technologia klastrów pamięci masowej ETERNUS umożliwia niewidoczne dla aplikacji przełączanie z jednej macierzy pamięci masowej na inną, w przypadku gdy jeden z systemów przestaje działać. To przełączanie może być inicjowane automatycznie w razie awarii systemu albo ręcznie w celu wykonania czynności serwisowych lub przy niewielkich anomaliach. Tworzenie kopii lustrzanych w czasie rzeczywistym i niezauważalne przełączanie z jednego systemu na inny zapewnia pełną ochronę zasobów danych i pozwala uniknąć zakłóceń w procesach biznesowych. Eliminuje też potrzebę wprowadzania warstwy wirtualizacji pamięci masowej.

Stosowanie w macierzy RAID dysków o większej pojemności zwiększa ryzyko utraty danych w czasie bieżącej eksploatacji. Odtwarzanie dysku w systemie produkcyjnym może trwać wiele godzin, a nawet dni. Czas ten wydłuży się jeszcze bardziej, gdy staną się dostępne nowe dyski o większej pojemności. W rezultacie rośnie prawdopodobieństwo awarii drugiego dysku w grupie RAID przed zakończeniem odtwarzania, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Nowa funkcja ETERNUS Fast Recovery wykorzystuje zarezerwowane obszary na dyskach w macierzy RAID zamiast wydzielonego dysku rezerwy aktywnej. Dzięki temu operacje zapisu mogą być rozproszone na wielu dyskach, co dziesięciokrotnie skraca czas odtwarzania[odn.1]

Duża ilość danych w jednym systemie pamięci masowej może powodować konflikty między różnymi aplikacjami związane z wydajnością podsystemu we-wy. Zautomatyzowana funkcja ETERNUS Quality of Service (auto QoS) umożliwia administratorom pamięci masowej zagwarantowanie wymaganego czasu reakcji w odniesieniu do najważniejszych danych, gdy system jest mocno obciążony. Dzięki nowym rozszerzeniom administratorzy mogą wybrać jeden z trzech poziomów priorytetu lub ustawić docelowy czas reakcji dla określonych woluminów danych. Jeżeli żądany czas reakcji nie może być uzyskany przez przydzielanie przepustowości, wolumin jest automatycznie przenoszony do szybszej warstwy pamięci masowej, na przykład wykorzystującej dyski SSD.

Jest to pierwsze na rynku rozwiązanie, w którym zarządzanie poziomem jakości usług (QoS) obejmuje w pełni zintegrowane tworzenie warstw pamięci masowej. Po prostym ustawieniu docelowych czasów reakcji system wykonuje wszystkie kroki optymalizacji. Złożone czynności dostrajania są ograniczone do minimum, a poziomy usług mogą być dostosowane do potrzeb biznesowych.

Cytat

Frank Reichart, dyrektor ds. marketingu systemów pamięci masowej, dział marketingu globalnego, Fujitsu

„Ogromny wzrost ilości danych stawia trudne wyzwania przed specjalistami w dziedzinie pamięci masowej, którzy muszą zapewnić działom przedsiębiorstw nieprzerwany dostęp do danych biznesowych i zróżnicowane poziomy usług. Firma Fujitsu, która kieruje się zasadą dostarczania rozwiązań pamięci masowej ukierunkowanych na potrzeby przedsiębiorstw, stale wprowadza innowacje w swoich systemach pamięci masowej ETERNUS, co pozwala jej zapewniać wyższe poziomy usług oraz upraszczać obsługę i zmniejszać koszty operacyjne”.

Ceny i dostępność

Systemy pamięci masowej FUJITSU ETERNUS DX i oprogramowanie do zarządzania pamięcią ETERNUS SF są już dostępne bezpośrednio w firmie Fujitsu i u jej partnerów handlowych. Ceny i dane techniczne mogą się różnić w zależności od kraju.

Zasoby online:

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx


[odn. 1] Dziesięciokrotne skrócenie czasu jest mierzone w sytuacji, gdy są wykonywane operacje we-wy. W tym przypadku czas skrócił się z 22 godzin do 120 minut. Jeżeli nie są wykonywane operacje we-wy, to czas skraca się z 6 godzin do 90 minut. W obydwu wypadkach został użyty dysk twardy 2 TB pracujący w trybie.

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 05 August, 2014