GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu oferuje korzyści biznesowe ponad 50 zaproszonym członkom SELECT Circle z całej Europy

October 26, 2014

Monachium, 23 października 2014 r. — W celu zwiększenia efektywności i możliwości biznesowych kanałów sprzedaży firma Fujitsu zorganizowała w Atenach dwudniowe sympozjum Fujitsu SELECT Circle, w którym uczestniczyli dyrektorzy generalni i szefowie działów sprzedaży jej największych partnerów handlowych z całej Europy. Członkami społeczności Fujitsu SELECT Circle mogą być tylko zaproszeni partnerzy. Utworzono ją z myślą o dystrybutorach, firmach typu VAR i integratorach systemów, aby umożliwić im opłacalną działalność w kluczowych regionach w takich obszarach, jak centra przetwarzania danych, systemy pamięci masowej, rozwiązania informatyczne i przetwarzanie w chmurze — zwłaszcza w segmentach firm średniej wielkości i dużych przedsiębiorstw. W obecnym okresie zmian strukturalnych w branży i dużej niepewności dotyczącej dostawców stosowana przez Fujitsu przejrzysta i spójna strategia rozwoju kanałów sprzedaży jest szczególnie ceniona przez tych kluczowych partnerów.

Dzięki dobrej znajomości perspektyw biznesowych prezentowanych w nakreślonej przez Fujitsu koncepcji inteligentnego społeczeństwa ukierunkowanego na człowieka oraz nowatorskich rozwiązań, które umożliwiają jej realizację, w tym niedawno wprowadzonego Appliance for VMware EVO:RAIL, dyrektorzy generalni i szefowie działów sprzedaży z firm należących do SELECT Circle mają silną pozycję na tle konkurencji. Wzięli oni udział w warsztatach dotyczących takich rozwiązań, jak SAP Infrastructure Solutions, ETERNUS CS Data Protection, Cluster-in-a-Box 2.0, vShape Virtualization Reference Architecture, HPC i systemy FUJITSU Server PRIMEQUEST.

Sympozjum stało się także okazją do zainicjowania nowego programu motywacyjnego Fujitsu pod nazwą SELECT Circle Japan Pipeline Incentive. W ramach tego programu siedmiu partnerów — członków SELECT Circle — którzy najlepiej zrealizowali cele dotyczące sprzedaży i przychodów, zostanie zaproszonych do odwiedzenia Fujitsu Forum w Tokio w maju 2015 r.

Fujitsu blisko współpracuje z członkami SELECT Circle, aby umożliwić im poprawę obsługi klientów i nawiązanie długoterminowych relacji z nimi. Współpraca obejmie między innymi rozwijanie określonych umiejętności, udzielanie pomocy i doradztwo oraz udostępnianie zasobów pozwalających pozyskiwać nowych klientów. Obecnie firmy te mogą szerzej korzystać z zasobów Fujitsu. Kierownicy działów sprzedaży i obsługi przedsprzedażnej mają w zasadzie dostęp do tych samych szkoleń, które Fujitsu prowadzi dla swoich pracowników.

Dostępność

Społeczność Fujitsu SELECT Circle, która jest już dostępna w Europie, w roku 2015 rozwinie działalność także w Azji i obu Amerykach.

Uwagi

Społeczność SELECT Circle wykorzystuje:

1) Tworzenie popytu, który daje partnerom handlowym Fujitsu uprzywilejowana pozycję.

2) Nowe warsztaty Unique Selling Proposition (USP), które pokazują partnerom handlowym, jak prezentować nowatorskie rozwiązania Fujitsu. Ich celem jest wyróżnienie metod sprzedaży Fujitsu na tle metod innych producentów.

3) Trzydniowe warsztaty społecznościowe. Partnerzy, którzy koncentrują się na centrach przetwarzania danych, przeważnie realizują długoterminowe, 12–18-miesięczne projekty z dużą liczbą konsultacji. Ich specjaliści w dziedzinie sprzedaży i obsługi przedsprzedażnej centrów przetwarzania danych muszą być przeszkoleni przez działy badawczo-rozwojowe Fujitsu na temat długoterminowych planów rozwoju produktów i oferty rozwiązań.

4) Program motywacyjny SELECT Circle Japan Pipeline Incentive, w ramach którego partnerzy, którzy uzyskają najlepsze wyniki sprzedaży, otrzymają możliwość odwiedzenia Fujitsu Forum w Tokio w maju 2015 r.

5) Narzędzie Channel Deal Registration Tool, które umożliwia członkom SELECT Circle rejestrowanie zawieranych przez nich umów z Fujitsu.

Partnerstwo z perspektywą wzrostu

Firma Fujitsu jest bardzo zaangażowana we współpracę ze swoimi partnerami handlowymi, która koncentruje się na osiągnięciu wzrostu przez obie strony, przy czym wyróżniane są jej trzy poziomy:

  • Zarejestrowany Partner Fujitsu (poziom podstawowy)

o Dostęp do portalu Channel Partner Portal

o Materiały marketingowe i promocyjne

o Uwzględnienie w „Wyszukiwarce partnerów” w serwisie internetowym Fujitsu

  • Partner SELECT Fujitsu (poziom certyfikowany)

Wszystkie uprawnienia Partnera, a ponadto:

o Wsparcie ze strony zespołu opieki nad klientem

o Dostęp do portalu Channel Partner Portal na poziomie Premium

o Wspólne działania handlowe

  • Ekspert SELECT Fujitsu (poziom specjalistyczny)

Wszystkie uprawnienia Partnera SELECT, a ponadto:

o Społeczność ekspertów (np. platforma Fujitsu TechCommunity)

o Dostęp na zasadzie wyłączności do wiedzy ekspertów i cennych zasobów

o Status kluczowego partnera

Więcej informacji o programie Fujitsu SELECT Partner można znaleźć pod adresem http://ts.fujitsu.com/aboutus/partners/.

Zasoby online:

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter:m/Fujitsu_TS” http://www.twitter.com/Fujitsu_TS

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 26 October, 2014