GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2013 >
  7. System Fujitsu ETERNUS CS8000 nowej generacji umożliwia pełną konsolidację infrastruktury do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych

System Fujitsu ETERNUS CS8000 nowej generacji umożliwia pełną konsolidację infrastruktury do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, November 05, 2013

Warszawa, 5 listopada 2013 r. – Podczas konferencji Fujitsu Forum 2013 firma Fujitsu przedstawiła przełomowe rozwiązanie dla firm, które muszą zarządzać coraz większymi ilościami danych. Fujitsu ETERNUS CS8000 ― nowa generacja produktu, które osiągnął już duży sukces na rynku, umożliwia pełną konsolidację wszystkich funkcji tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych. Pojemność kopii zapasowych online (na dyskach) została zwiększona do 15 petabajtów, a pojemność pamięci nearline (na taśmach) jest praktycznie nieograniczona.

Ten nowy, rozszerzony produkt Fujitsu, który będzie można zamawiać od grudnia 2013 r., jest najbardziej wszechstronnym na rynku rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. Zapewnia bezpieczeństwo danych i oferuje pamięć masową lepiej ukierunkowaną na potrzeby przedsiębiorstw.

Dzięki pełnej wirtualizacji wszystkich systemów dyskowych i taśmowych zarówno w środowiskach mainframe, jak i w systemach otwartych, ETERNUS CS8000 umożliwia elastyczne zrównoważenie czterech najważniejszych aspektów zabezpieczeń danych: szybkości, pojemności, poziomów dostępności i kosztów. W rezultacie menedżerowie ds. informatyki mogą zawsze zapewnić użytkownikom odpowiedni poziom usług tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych oraz optymalizację kosztów.

Bieżące dane z serwerów produkcyjnych i komputerów mainframe są przechowywane w wysoce skalowalnej dyskowej pamięci podręcznej systemu ETERNUS CS8000 i mogą tam pozostać przez dłuższy czas, co w razie awarii umożliwia praktycznie natychmiastowe ich odtworzenie. Dane te można również przenieść na taśmę lub, w celu uzyskania większej elastyczności, przechowywać równocześnie na dysku i taśmie.

Z wewnętrzną dyskową pamięcią podręczną systemu ETERNUS CS8000 została zintegrowana wydajna technologia deduplikacji, dzięki której pamięć ta jest bardzo efektywnym docelowym miejscem przechowywania kopii zapasowych. Nowe funkcje deduplikacji zmniejszają zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową od 10 do 50 razy. Ponadto Fujitsu oferuje deduplikację jako rozszerzenie klientom, którzy używali produktu poprzedniej generacji ETERNUS CS High End.

ETERNUS CS8000 jest jedynym rozwiązaniem na rynku, które może wykonywać procesy deduplikacji o dużym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową równolegle na kilku węzłach serwera w swojej wewnętrznej modułowej architekturze typu grid. W rezultacie nawet zbiory danych o rozmiarach wyrażonych dwucyfrową liczbą petabajtów nie powodują problemów z wydajnością tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Ponadto ETERNUS CS8000 może niezależnie od siebie obsłużyć nawet 10 odrębnych pul pamięci masowych deduplikacji, co spełnia wymagania usługodawców obsługujących wielu klientów.

ETERNUS CS8000 umożliwia konsolidację infrastruktur służących do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji nawet w bardzo dużych centrach przetwarzania danych. Rozwiązanie to można rozbudować do największych w branży pojemności ― ponad 15 PB przed kompresją lub duplikacją, czyli o 300% więcej w porównaniu z poprzednim modelem. Maksymalna przepustowość danych wynosi teraz 150TB/h i jest o 50% większa, co oznacza lepsze zabezpieczenie środowisk, w których ilość danych rośnie bardzo szybko, bez zmniejszania ich wydajności.

Duże systemy przechowywania plików odporne na awarie

Funkcja sieciowej pamięci masowej (NAS) rozwiązania ETERNUS CS8000 może obsłużyć nawet 2 miliardy plików. Zapewnia efektywną platformę konsolidacji dla archiwizacji danych i sieciową pamięć masową warstwy drugiej dla danych w plikach nieaktywnych. Zintegrowane synchroniczne tworzenie kopii lustrzanych umożliwia firmom korzystanie z platform konsolidacji na tak wielką skalę bez ryzyka. Rozszerzone funkcje replikacji asynchronicznej gwarantują odporność na awarie nawet wtedy, gdy dane są przesyłane na wyjątkowo duże odległości, np. między Europą a Ameryką Południową.

Dzięki rozszerzonym funkcjom wewnętrznej pamięci podręcznej i kompleksowego kopiowania danych ETERNUS CS8000 nadaje się idealnie do kopiowania danych w chmurze. System konsoliduje wszystkie lokalne punkty tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych oraz zarządza nimi. Integruje lokalne i zdalne biblioteki taśm, a ponadto, dzięki dodaniu obsługi pamięci masowej w chmurze, umożliwia bardziej elastyczne i ekonomiczne wykorzystanie usług informatycznych, które są dostępne na żądanie w celu odtwarzania danych po awarii.

Cytaty

Hans-Dieter Wysuwa, wiceprezes ds. produktów, systemów, technologii i kanałów w dziale międzynarodowym Fujitsu

„Zarządzanie wszystkimi procesami tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych na jednym docelowym urządzeniu ETERNUS CS8000 umożliwia bezpieczne, ale elastyczne i efektywne ekonomicznie osiągnięcie wymaganych poziomów usług na różnych obszarach. Zapewnia również skalowalność ułatwiającą dostosowanie procesów do nowych wymagań w przyszłości. Taka architektura rozwiązań ETERNUS CS8000 nowej generacji pomaga klientom w osiągnięciu ciągłości biznesowej przy równoczesnym uproszczeniu funkcjonowania i obniżeniu kosztów systemu”.

Ceny i dostępność

Systemy ETERNUS CS8000 będą dostępne od grudnia 2013 r. na całym świecie w cenach zależnych od regionu i specyfikacji.

Zasoby dostępne online

- Rozwiązania do ochrony danych ETERNUS CS:http://www.fujitsu.com/fts/microsites/smb-channel/

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 05 November, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium