GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. O Fujitsu >
 3. Resources >
 4. News >
 5. Press releases >
 6. 2013 >
 7. Fujitsu umożliwia firmom proste i bezpieczne stworzenie chmury dostosowanej do indywidualnych potrzeb

Fujitsu umożliwia firmom proste i bezpieczne stworzenie chmury dostosowanej do indywidualnych potrzeb

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, November 05, 2013

Warszawa, 5 listopada 2013 r. — Podczas konferencji Fujitsu Forum 2013 firma Fujitsu zaprezentowała nową generację rewolucyjnej platformy integracji chmury, która pozwoli dyrektorom ds. informatyki wykorzystać szeroki potencjał chmury oraz pełną elastyczność biznesową i innowacyjność zapewnianą przez środowiska tego typu. Rozwiązanie FUJITSU Cloud Integration Platform — dostępne już dla pierwszych klientów w ramach programu przedpremierowych testów — oferuje wszystkie elementy potrzebne do integracji, łączenia i kontroli wszystkich usług przetwarzania w chmurze i tradycyjnych usług teleinformatycznych z jednego miejsca, aby zapewnić ochronę wszelkich danych, weryfikację tożsamości i zarządzanie usługami.

Szefowie firm w dalszym ciągu z entuzjazmem wdrażają usługi przetwarzania w chmurze, które pozwalają im zdobyć przewagę nad konkurencją. Wyzwanie stojące przed dyrektorami ds. informatyki polega na znalezieniu właściwego sposobu nadzorowania i kontrolowania coraz bardziej zróżnicowanego zestawu usług przetwarzania w chmurze oraz zarządzania nim bez zwiększania kosztów lub narażania się na zarzuty hamowania postępu w firmie. Fujitsu szacuje, że w najbliższych trzech latach przedsiębiorstwa wprowadzą do swoich środowisk teleinformatycznych ponad 30 usług przetwarzania w chmurze. Dyrektorzy ds. informatyki potrzebują więc narzędzi, które pozwoliłyby im poradzić sobie z tą rosnącą złożonością.

Firma Fujitsu ma duże doświadczenie w projektowaniu rozwiązań teleinformatycznych i jest od wielu lat obecna na rynkach międzynarodowych, dlatego zdaje sobie sprawę z faktu, że przetwarzanie w chmurze to model złożony. Nie ma jednego rozwiązania dobrego dla wszystkich. Dlatego przedsiębiorstwo oferuje szefom firm i działów informatycznych swobodę wyboru oraz oczekiwane usługi integracji. Opracowana przez firmę metoda łączy rozwiązanie FUJITSU Cloud Integration Platform z doświadczeniem w doradztwie i usługach zarządzanych, co pozwala klientom wybrać odpowiednią dla siebie opcję przetwarzania w chmurze. Przedsiębiorstwa na całym świecie ufają Fujitsu jako partnerowi i ekspertowi, który potrafi pomóc im w zintegrowaniu zróżnicowanych środowisk chmur z systemami tradycyjnymi, aby zapewnić sprawną obsługę ich klientów i użytkowników.

Dzięki platformie FUJITSU Cloud Integration Platform dyrektorzy ds. informatyki mogą stać się promotorami wdrożenia chmury w przedsiębiorstwie. Są w stanie zaoferować swoim firmom szeroki wybór usług przetwarzania w chmurze, aby stworzyć chmurę dostosowaną do ich potrzeb, funkcjonującą obok systemów lokalnych, które nie opierają się na tym modelu. Środowiska obu typów można teraz integrować i łączyć w jednolity sposób oraz zarządzać nimi za pomocą spójnych narzędzi, obejmujących kontrolę dostępu, udostępnianie, monitorowanie systemu, kompleksowe zarządzanie usługami i ochronę danych — a wszystko to w ramach jednego portalu.

W przeciwieństwie do innych dostępnych dziś ograniczonych alternatyw, platforma ta może obejmować systemy tradycyjne oraz chmury prywatne i publiczne. Nie ma przy tym znaczenia, czy w formie usług udostępniają one infrastrukturę (IaaS), platformę (PaaS), czy oprogramowanie (SaaS). Dodatkowo klienci mogą wdrożyć platformę w sieci lokalnej lub poza nią i zarządzać systemem samodzielnie albo zdecydować się na skorzystanie z usług zarządzanych w tym zakresie.

Aby zapewnić klientom wszystkie te możliwości, FUJITSU Cloud Integration Platform uwzględnia następujące aspekty:

 • Udostępnianie — platforma upraszcza i centralizuje udostępnianie w chmurze różnych zasobów, takich jak infrastruktura, platformy i oprogramowanie. Mogą to być zasoby chmur zarówno prywatnych, jak i publicznych, opracowane przez Fujitsu lub przez innych producentów.
 • Integracja — platforma umożliwia szybkie wdrażanie zintegrowanych rozwiązań z uwzględnieniem procesów, usług, danych i systemów. Integracja oprogramowania udostępnianego jako usługa w chmurze publicznej z lokalnymi systemami biznesowymi i nowymi systemami opartymi na chmurze pozwala zapewnić obsługę nowych lub zoptymalizowanych procesów biznesowych oraz interakcji z klientami.
 • Zarządzanie usługami — platforma umożliwia kompleksowe zarządzanie usługami zintegrowanych rozwiązań. Pozwala monitorować rozwiązania i zarządzać nimi za pomocą licznych zasobów udostępnianych lokalnie i w chmurze.
 • Kontrola dostępu — platforma pozwala w ujednolicony sposób kontrolować, kto ma dostęp do systemów teleinformatycznych niezależnie od ich lokalizacji, uwzględniając przy tym mobilne, biometryczne usługi uwierzytelniania.
 • Zarządzanie danymi — platforma zapewnia zarządzanie danymi dla rozwiązań w chmurze i poza nią oraz ochronę wszystkich informacji niezależnie od ich lokalizacji i dostawcy.

Fujitsu realizuje obecnie swoją globalną strategię FUJITSU Cloud Initiative , którą rozpoczęto latem 2013 r. FUJITSU Cloud Integration Platform to rewolucyjna platforma stanowiąca element najobszerniejszego programu w branży, obejmującego wszystkie elementy potrzebne firmom do integracji systemów, procesów i danych w chmurze z dotychczasowymi i przyszłymi środowiskami oraz zarządzania nimi.

Cytaty

Vernon Turner, Senior Vice President of Enterprise Infrastructure, Consumer, Network, Telecom and Sustainability Research, IDC

Oferta usług chmurowych nieprzerwanie rośnie zarówno jeśli chodzi o zakres, jak i ich złożoność – kusząc tym samym klientów z różnorodnych sektorów aby „korzystali z chmury na swój sposób”. IDC przewiduje, że publiczne wydatki na usługi cloud będą rosły pięciokrotnie szybciej niż wydatki całego sektora IT (1), więc następnym dużym wyzwaniem dla CIO jest uproszczenie sposobu ich łączenia i zarządzania nimi. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wieloma dostawcami. Cloud Integration Platform (Platforma integracji usług cloud) Fujitsu pomaga zapewnić organizacjom podstawę bezproblemowego całościowego zarządzania środowiskami aplikacji i danych w ich wewnętrznym środowisku ICT.

Cameron McNaught, wiceprezes działu rozwiązań i działalności międzynarodowej w firmie Fujitsu
„Możliwość udostępnienia naszym klientom rozwiązania FUJITSU Cloud Integration Platform to dla mnie ogromna satysfakcja — wszyscy na to czekaliśmy! Z codziennych rozmów z klientami wynika wyraźnie, że nie tylko chcą, lecz także potrzebują oni jednego interfejsu do integracji, łączenia i kontrolowania rosnącej gamy usług przetwarzania w chmurze, niezależnie od tego, czy zostały one wdrożone przez dział IT, czy kupione w chmurze przez poszczególne działy biznesowe. FUJITSU Cloud Integration Platform nie tylko zaspokaja te rosnące potrzeby, lecz także udostępnia platformę gotową na przyszłość. Pozwoli ona dyrektorom ds. informatyki i ich zespołom odegrać aktywną rolę w promowaniu wdrożenia chmury, wspierać wprowadzanie usług przetwarzania w chmurze i zarządzać nimi w sposób prosty, spójny i zgodny z przepisami”.

Ceny i dostępność

Ceny platformy zostaną podane w późniejszym terminie. Fujitsu zaprasza klientów do udziału w ograniczonym programie przedpremierowych wdrożeń: https://www-s.fujitsu.com/global/solutions/cloud/solutions/cloud-integration-platform/cip-registration.html . Zgłoszenia i zapytania należy kierować do działu sprzedaży bezpośredniej firmy Fujitsu (Fujitsu Direct Sales).

Uwagi dla redaktorów

1 IDC Market Analysis: Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2013–2017 Forecast , August 2013, Frank Gens et al.

Zasoby dostępne online

- Rozwiązania i usługi przetwarzania w chmurze Fujitsu: http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/

- Aby mieć regularny dostęp do najnowszych informacji, warto dodać do zakładek redakcję informacyjną Fujitsu: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 05 November, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium