GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Magazyn Computerworld wydawany przez IDG uznał Fujitsu za najbardziej przyjazną dla środowiska firmę informatyczną

Magazyn Computerworld wydawany przez IDG uznał Fujitsu za najbardziej przyjazną dla środowiska firmę informatyczną

Monachium, November 09, 2010
Firma Fujitsu poinformowała, że wydawany przez IDG magazyn Computerworld uznał ją za najbardziej przyjazną dla środowiska firmę informatyczną w 2010 r. Odzwierciedla to przestrzeganie przez Fujitsu zasad zrównoważonego rozwoju w skali światowej. Już w trzecim kolejnym roku Computerworld postanowił ustalić, które firmy wyróżniają się wdrażaniem mądrej, skutecznej strategii „ekologicznej informatyki”. Firmy zostały poproszone o wypełnienie w okresie od maja do lipca obszernego kwestionariusza. W ankiecie uczestniczyło dziewięćdziesiąt pięć firm. Następnie Computerworld skontaktował się z przedstawicielami tych firm, aby zweryfikować prawdziwość i dokładność podanych przez nie informacji. Zostały wzięte pod uwagę tylko te firmy, które wypełniły formularze weryfikacyjne. Computerworld zastosował zestaw kryteriów opracowany z pomocą branżowych specjalistów w dziedzinie ekologii, aby wskazać firmy, które pracują nad zmniejszeniem zużycia energii przez sprzęt informatyczny i stosują technologie oszczędzające energię i zmniejszające emisję dwutlenku węgla. W oparciu o opracowany system oceny zostały sporządzone listy najlepszych 12 użytkowników i 12 dostawców ekologicznych rozwiązań informatycznych (Green-IT). Pełny raport z tego badania można znaleźć pod adresem http://www.computerworld.com/html/research. Należy kliknąć łącze Top Green-IT Organizations. „Ekologię mamy wpisaną w kod DNA. Fujitsu uwzględnia środowisko naturalne we wszystkim, co robi” — powiedział dr Bernd Kosch, szef działu technologii ekologicznych w firmie Fujitsu Technology Solutions. „Uznanie Fujitsu za najbardziej ekologiczną firmę informatyczną w 2010 r. uwydatnia fakt, że mamy w dziedzinie ekologii dobrze skonstruowaną, długoterminową strategię, która wyraźnie pokazuje nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w całej działalności firmy. Wyróżnienie tej miary jest silną zachętą do kontynuowania tej drogi i jeszcze większych osiągnięć”. Firma Fujitsu postanowiła stwarzać środowisku szanse, a nie zagrożenia. Nasza strategia Green Policy 2020 kreśli wizję pomyślnej przyszłości z niskim poziomem emisji dwutlenku węgla, a naszym zadaniem jest pomoc w jej urzeczywistnianiu przez wprowadzanie innowacji, które zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko, także ten wywierany przez rozwiązania informatyczne. Fujitsu ma wspaniałe tradycje zrównoważonego rozwoju sięgające wstecz aż do 1938 r., gdy stworzyliśmy park wokół naszej pierwszej fabryki. W 1988 r. uruchomiliśmy nasze pierwsze centrum recyklingu w Europie, a w 2002 r. zaczęliśmy instalować w notebookach pierwsze na świecie części z tworzywa pochodzenia roślinnego ulegającego biodegradacji. Już rok później osiągnęliśmy zerowy poziom emisji odpadów we wszystkich 13 zakładach w Japonii, a w 2006 r. zakończyliśmy globalną integrację w oparciu o system ekologicznego zarządzania ISO14001. Nasze usługi i produkty podlegają ciągłym innowacjom, dzięki czemu możemy oferować produkty, które przekraczają oczekiwania klientów, a jednocześnie nie szkodzić środowisku. Ponadto opracowujemy nową generację urządzeń informatycznych, które będą bardziej energooszczędne i nadające się do recyklingu oraz mniejsze i lżejsze od dotychczasowych produktów. Nasze zakłady produkcyjne, centra przetwarzania danych i biura charakteryzują się niskim poziomem emisji, wykorzystują energię odnawialną oraz nie naruszają naturalnie ukształtowanego otoczenia. Nasi pracownicy są zachęcani do działania w kierunku zrównoważonego rozwoju przez udział w programach recyklingu i proekologicznych inicjatywach, takich jak ochrona przez nas przeszło 670 ha z naturalną roślinnością w różnych miejscach świata. „Wiele firm wyróżnionych w naszym trzecim dorocznym rankingu Top Green-IT zerwało już »nisko rosnące owoce«, na przykład redukując podróże dzięki telekonferencjom lub kupując sprzęt informatyczny ze znakiem Energy Star” — powiedział Scot Finnie, redaktor naczelny Computerworld. „Obecnie przodujące firmy dokładają usilnych starań, aby zmniejszyć zużycie energii, badając innowacyjne metody i zastosowania technologii. Wiedzą bowiem, że zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko wymaga długofalowego działania”.

Informacje o magazynie Computerworld Computerworld to jedno z najlepszych źródeł nowości i informacji technicznych dla kadry kierowniczej firm informatycznych na całym świecie, prezentujące oceny środowiska i liderów branży oraz wyniki biznesowe. Jego znakomity serwis internetowy (http://www.computerworld.com), dwutygodnik, seria konferencji tematycznych i niestandardowe badania stanowią centrum największej na świecie (ponad 40 wydań) globalnej sieci mediów informatycznych. Tylko w ostatnich pięciu latach Computerworld zdobył przeszło 100 nagród, w tym 13 nagród American Society of Business Publication Editors (ASBPE) w 2009 r., nagrodę z Neal Awards za najlepszy blog 2009 r. i nagrodę ASBPE za najlepszą publikację internetową 2006 r.. Computerworld jest liderem branży pod względem liczby odbiorców online — w ciągu miesiąca ma ponad 3,5 mln odwiedzających (comScore Media Metrix, sierpień 2010). Wydawcą magazynu jest IDG Enterprise, filia największej na świecie firmy medialnej, informacyjnej i badawczej International Data Group (IDG). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.idgenterprise.com .

 

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

 

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

 

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 09 November, 2010
City: Monachium