Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Informacje dla...

Ludzie w firmie Fujitsu Technology Solutions About us People at FTS

W Fujitsu Technology Solutions pokładamy duże nadzieje w przyszłości. Spełniamy potrzeby jutra, aby zapewnić sukces naszych klientów już dziś – dostarczając innowacyjne, wartościowe produkty, infrastruktury i usługi informatyczne. Jesteśmy świadomi naszej nadzwyczajnej odpowiedzialności względem naszych klientów, pracowników i nasze środowisko. Nasze obietnice odpowiedzialnej działalności nie są puste – to konsekwencje naszych celów, a tym samym nasze zobowiązania. Ta odpowiedzialność przejawia się też w naszej współpracy z klientami i partnerami – nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

Partnerzy handlowi App_Desk_Services

Information for Channel Partners and Alliance Partners