Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Program recyclingu

Remarketing, ponowne użytkowanie oraz recycling produktów Fujitsu są codzienną praktyką w zakładzie produkcyjnym firmy w Paderborn w Niemczech już od 1988 roku. W Paderborn ok. 20 procent produktów Fujitsu trafia do powtórnego obiegu i tylko trzy procent podlega utylizacji. The processes of this facility far exceed the requirements set out in the WEEE directiveOpen a new window (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment).

Stanowisko firmy w sprawie Rozszerzonej odpowiedzialności producenta

Firma Fujitsu stosuje zasadę Rozszerzonej odpowiedzialności producenta (Individual Producer Responsibility — IPR), ponieważ zdajemy sobie sprawę, że rosnące ilości zużytych wyrobów stanowią zagrożenie dla środowiska, jeśli nie zostaną poddane odpowiedniej utylizacji.

Przestrzeganie zasady Rozszerzonej odpowiedzialności producenta może zapewnić większą zgodność produktów z wymogami ochrony środowiska, jak również większą odpowiedzialność producentów, ale jesteśmy świadomi wyzwań z tym związanych. Nawet najbardziej proekologiczny producent nie będzie mógł sprostać potrzebom i wymogom wszystkich interesariuszy na całym świecie, jako że może się to okazać niewykonalne ze względów finansowych, logistycznych i środowiskowych. Niezależnie od tego, firma Fujitsu zamierza podjąć szeroko zakrojone działania, aby pokonać te trudności.

Firma Fujitsu od dawna wykazuje odpowiedzialne podejście do kwestii ochrony środowiska, stosując recycling, remarketing i ponownie wprowadzając do użytkowania sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do wszystkich naszych rozwiązań technologicznych mają zastosowanie Zalecenia odnośnie ochrony środowiska. Zalecenia te opisują wymogi norm ekologii, obowiązujące podczas całego cyklu eksploatacyjnego produktów i komponentów IT. 

Grupa Fujitsu Group już teraz oferuje usługę recyclingu w krajach, w których obowiązuje zakaz zwrotu sprzętu. More information is available hereOpen a new window.

Ilości przyjmowanego przez nas zużytego sprzętu

Sukcesy naszych działań związanych z przyjmowaniem zużytego sprzętu opierają się na wieloletnim doświadczeniu — nasza firma w Niemczech już od ponad 20 lat zajmuje się recyclingiem. Fujitsu Technology Solutions has a recovery rate of more than 90% with its taken-back products. That is considerably more than the 75% in the legal direction.

Dobrowolna inicjatywa przyjmowania zużytego sprzętu

Firma Fujitsu wprowadziła w Europie — swoim głównym rynku zbytu — program przyjmowania zużytego sprzętu, zgodny z Dyrektywą WEEE. Szczegółowe informacje o lokalnych programach dotyczących oddawania zużytego sprzętu zawiera dokument do pobrania "Zasady zbiórki i recyclingu w poszczególnych krajach". Na rynkach, gdzie nie obowiązuje dyrektywa WEEE, Fujitsu zamierza dobrowolnie zorganizować zbiórkę zużytych produktów do recyklingu. The Fujitsu parent company Fujitsu Technology Solutions is also responsible for sales in regions outside Europe, Middle East, Africa and India (EMEA&I), and the company has initiated its own take-back and recycling schemes. 

Aby zapewnić zwroty zużytego sprzętu na obszarze wszystkich naszych rynków zbytu w krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), zamierzamy rozszerzyć nasz program dobrowolnego przyjmowania zużytego sprzętu i dołączyć do niego kraje nie należące do Unii Europejskiej. 

In addition, we already implemented a Trade-in Program 

Print this page (http://www.fujitsu.com/fts/recycling)