Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Projektowanie i produkcja

Firma Fujitsu zwraca szczególną uwagę na zachowanie wszelkich norm ekologicznych podczas każdego etapu eksploatacji produktu, począwszy od fazy projektowania i produkcji, aż po utylizację zużytego sprzętu. Firma wprowadziła rygorystyczne zasady dotyczące ochrony środowiska, zawarte w wewnętrznej instrukcji "Świadomość ekologiczna w procesie projektowania i produkcji", która ma zastosowanie do wszystkich produktów opracowywanych przez Fujitsu. Dyrektywa dotycząca ochrony środowiska ma na celu ograniczenie ilości odpadów, minimalizację zużycia energii oraz wyeliminowanie z użycia niebezpiecznych substancji.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i dyrektywą RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances), w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznymOpen a new window, obowiązującymi w UE, Dyrektywa dotycząca ochrony środowiska zapewnia zgodność produktu z normami ekologicznymi, od momentu jego powstania do samego końca eksploatacji. Zalecenia zawierają cały szereg procedur dotyczących takich kwestii, jak wycofanie z użycia pewnych niebezpiecznych substancji, czy zapewnienie łatwego demontażu produktów przed oddaniem do recyclingu. Zalecenia odnośnie ochrony środowiska stanowią część każdej Umowy ramowej zakupu towarów, zawieranej przez Fujitsu z dostawcami.

Ślad węglowy (PCF) produktów ICT:

Zmiany klimatyczne to jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Emisje gazów cieplarnianych są główną przyczyną zmian klimatycznych i muszą zostać ograniczone w celu zminimalizowania zagrożenia globalnym ociepleniem. Szybko rozwijająca się branża ICT może pomóc w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez zminimalizowanie śladu węglowego produktów ICT. Ślad węglowy produktu to całość emisji gazów cieplarnianych w przeciągu całego cyklu eksploatacji produktu. Można go zmierzyć i wyrazić jako równowartość CO2. Dzięki temu można analizować i wizualizować wpływ produktu na środowisko. 

W ramach projektu śladu węglowego produktu wspieramy prowadzone na całym świecie działania z zakresu identyfikowania i analizowania metodologii i inicjatyw, które mogą mieć znaczenie dla rozwoju w przyszłości:


Fujitsu podejmuje działania w celu zapewnienia zrównoważonego proces produkcji. Przykładem tych działań jest optymalne wykorzystanie surowców, energii i wody w procesie produkcji, poprzez wprowadzenie w liniach montażowych pętli recyclingu, zapewniających zamknięty obieg materiałów. Poza tym, dzięki destylacji wody używanej do mycia masek lutowniczych i sitodruków podczas produkcji układów scalonych, 99 procent wody można użyć ponownie.

Polityka stosowania substancji chemicznych

Przestrzeganie Dyrektywy dotyczącej ochrony środowiska pozwala ograniczyć do minimum wpływ substancji chemicznych, wchodzących w skład produktów firmy, na środowisko. Od 1993 roku firma zajmuje czołowe miejsce w branży, jeżeli chodzi o projektowanie i produkcję "zielonych" komputerów. W zielonych produktach firmy, takich jak terminale FUTRO, komputery ESPRIMO professional oraz stacje robocze CELSIUS, tworzywa sztuczne zmniejszające palność nie zawierają halogenu, podobnie jak obwody drukowane w płytach głównych i zasilaczu.

Design and manufacture