Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

4 wskazówki ułatwiające zaoszczędzenie energii

Wiele firm bagatelizuje wielkość zużycia energii przez sprzęt, szczególnie jeśli chodzi o tysiące stanowisk roboczych wyposażonych w komputery. Im mniejsza efektywność energetyczna tych urządzeń, tym wyższe koszty użytkowania. Firmy z branży ICT, pod przewodnictwem Fujitsu, opracowują rozwiązania technologiczne mające na celu obniżenie ponoszonych przez nie kosztów. Oszczędność energii to jednak coś więcej niż tylko kwestia kosztów. Oszczędzając energię chronimy nasze środowisko naturalne. Ekologiczne podejście nie wymaga wielkiego wysiłku. Oto kilka prostych rad:

1. Wyłączaj komputer i monitor

Po zakończeniu pracy należy wyłączyć komputery i monitory z sieci za pomocą wyłącznika głównego, wyłącznika na listwie lub łącznika wtykowego. Zapobiega to niepotrzebnemu zużyciu energii w trybie czuwania.

2. Zmień ustawienia zarządzania energią na optymalne

Dzięki zmianie ustawień zarządzania energią w systemie operacyjnym można dostosować zużycie energii przez komputer do indywidualnego rytmu pracy. Należy szczególnie pamiętać o tym, aby po zakończeniu pracy z komputerem wyłączać monitor, gdyż zwykle wyłączamy tylko sam komputer. Przełączane gniazdo zasilania monitora firmy Fujitsu zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii, kiedy monitor przechodzi w nocy w tryb czuwania. Ale najwięcej energii można zaoszczędzić, unikając nieefektywnego korzystania z komputera. 

Wartości ustawień zarządzania energią komputera lub notebooka można wprowadzić również ręcznie:

  • Ustaw wskaźnik myszy na monitorze i naciśnij jej prawy przycisk
  • We właściwościach wybierz zakładkę “wygaszacz ekranu” — rozdział “pobór mocy”
  • Naciśnij “Moc…”

Zalecane ustawienia dla najmniejszego zużycia mocy

Ustawienia dlasiecibaterii
Wyłączanie ekranu10 min5 min
HD wyłączone15 min10 min
Tryb czuwania20 min15 min
Hibernacja1 h30 min

3. Przy zakupie nowego komputera sprawdzaj jego etykietę.

Przy zakupie nowego komputera warto pomyśleć o środowisku i sprawdzić oznaczenia ekologiczne. Na stronie www.eu-energystar.org Komisja Europejska udostępnia szczegółowe informacje na temat etykiety ENERGY STAR®, którą otrzymują produkty ekologiczne, jak również na temat zużycia energii przez komputery stosowane w biurach. Na stronie znajduje się kalkulator do obliczania energii pobieranej przez komputery, monitory i sprzęt do cyfrowego przetwarzania obrazów w biurach, urzędach i domach prywatnych. Umożliwia on dokonanie dokładnych obliczeń i porównania poboru mocy i ponoszonych w związku z tym kosztów w zależności od różnych czynników. Należy do nich cena zakupu, okres amortyzacji sprzętu, różne scenariusze codziennego wykorzystania sprzętu i związany z nimi pobór mocy, łącznie z przypadkiem ciągłego korzystania z urządzeń. Wzięto nawet pod uwagę wpływ systemu klimatyzacji na zużycie energii elektrycznej.

Certyfikaty

  • Blue Angel
  • DIN EN ISO 14001
  • Certyfikat Nordic Swan przyznany wszystkim naszym profesjonalnym komputerom ESPRIMO i profesjonalnym notebookom LIFEBOOK
  • TCO’03 przyznany naszym wszystkim wyświetlaczom