GTM-MQCD359
Skip to main content

Veritas NetBackup

Wysoka wydajność ochrony danych NetBackup sprawia, że zabezpieczenie firmy opartej na informacji jest prostsze dzięki automatyzacji zaawansowanych technologii i standaryzacji operacji w różnych aplikacjach, platformach i środowiskach wirtualnych. Zintegrowana deduplikacja, replikacja, i oczekujące na opatentowanie zabezpieczenie maszyny wirtualnej ułatwiają klientom zwiększenie wydajności pamięci masowej, usprawnienie wykorzystania infrastruktury oraz skrócenie czasów przywracania.

NetBackup sprawia, że zabezpieczenie firmy opartej na informacji jest prostsze dzięki automatyzacji zaawansowanych technologii i standaryzacji operacji w różnych aplikacjach, platformach i środowiskach wirtualnych. Zintegrowana deduplikacja, replikacja, i oczekujące na opatentowanie zabezpieczenie maszyny wirtualnej ułatwiają klientom zwiększenie wydajności pamięci masowej, usprawnienie wykorzystania infrastruktury oraz skrócenie czasów przywracania.
Jedna konsola zapewnia monitorowanie wielu miejsc, funkcje analityczne oraz raportowanie, które umożliwiają klientom przeprowadzenie standaryzacji operacji i zarządzanie ryzykiem. Rozwiązanie stosowane przez globalne firmy z całego świata. NetBackup łatwo się skaluje i zabezpiecza największe środowiska oparte na systemach UNIX®, Windows® i Linux®.
Podstawowe cechy Korzyści
Zintegrowana deduplikacja 
 • Oszczędność czasu i kosztów magazynowania
 • Minimalny czas wykonywana kopii zapasowej systemu Windows
Ujednolicona archiwizacja
 • Łatwe, automatyczne oszczędności
 • Konsolidacja danych
 • Ograniczenie zasobów do zarządzania kopiami zapasowymi
 • Krótszy czas tworzenia kopii i odzyskiwania danych
 • Optymalizacja wydajności serwerów typu Exchange oraz serwerów plików
Szczegółowe odzyskiwanie dla aplikacji
 • Mniejsze wymagania dla pamięci masowych i czasu przywracania danych
 • Wyeliminowanie konieczność wykonywania dodatkowych kopii
Nieprzerwana ochrona danych
 • Krótszy czas potrzebny do wykonania kopii zapasowej i odzyskania danych
 • Najskuteczniejsza ochrona danych
Zarządzanie centralne
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Mniejsze koszty zarządzania