GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Usługi w zakresie aplikacji

Usługi w zakresie aplikacji

Czy portfolio Twojej aplikacji odzwierciedla prawdziwą wartości firmy? W firmie Fujitsu nieustannie ulepszamy i przekształcamy aplikacje naszych klientów, aby dobrze działały dzisiaj, ale także aby można było je dostosować do potrzeb firmy jutro. Rozumiemy, że aplikacje biznesowe muszą być wdrażane lub aktualizowane szybko, bezpiecznie, skutecznie i możliwie najniższym kosztem. Ponadto rozumiemy potrzebę lepszego kontrolowania i zmniejszania kosztów w portfolio bieżących aplikacji.

Portfolio firmy Fujitsu rozciąga się od wdrażania i integracji aplikacji do zarządzania nimi i outsourcingu oraz łączy pojawiające się modele dostarczania typu Software as a Service.

Dlaczego warto wybrać Fujitsu?

  • Nasze japońskie dziedzictwo i stosowanie zasad szczupłego myślenia pomagają nam zrozumieć problem klienta i zareagować w elastyczny sposób, tak aby można było liczyć na naszą niezawodność. 
  • Wymierne korzyści biznesowe: każda zmiana, jakiej dokonujemy, jest skoncentrowana na wartości, jaką wnosi w firmę. 
  • Ścisła współpraca: sprawnie określamy wymagania kluczowych aplikacji Twojej firmy, następnie wdrażamy wnioski i nasze doświadczenie, co czyni nas liderami na rynku infrastruktury IT. 
  • Możemy umieścić Twoją aplikację w chmurze: przenosimy aplikacje do naszej bezpiecznej, niezawodnej, wydajnej usługi chmury obliczeniowej Enterprise Cloud, która jest usługą IaaS firmy Fujitsu.