SM2-PA (BS2000/OSD)

Dla potrzeb strojenia programów aplikacji i systemu

Aktualna wersja: 2.0

Monitor oprogramowania SM2 przechowuje dane monitorowania zadania i programu żądane przez użytkownika przy użyciu polecenia START-TASK-MEASUREMENT w plikach monitorowania na poziomie użytkownika, które mogą być analizowane przez wszystkich użytkowników za pomocą narzędzia SM2-PA. Przekazywane wyniki są używane do strojenia programów aplikacji i systemu.

W przypadku analizy zadań (analogicznie do starych statystyk zadań SM2R1) przekazywane są najważniejsze informacje o charakterystyce wydajności. W przypadku analizy programowej mogą być wymagane statystyki SVC i licznika programowego. W takim przypadku dostarczane są stany liczników programu i połączenia SVC przydzielone do poszczególnych modułów i dowolnie wybieranych obszarów adresów. Jeżeli wymagane są szczegółowe statystyki, można określić licznik programu i rozkładanie połączeń SVC w ramach danego modułu.

Wszystkie statystyki mogą być przekazywane przez Internet lub drukoane w edytowanej formie.

Statystyki zadań użytkowników

Wszystkie ważne dane dotyczące zadania użytkownika (np. czas procesora, czas trwania, ilość operacji we/wy, SVC, przerwy stronicowania, zestawy robocze, stany oczekiwania) są rejestrowane i przekazywane.

Statystyki licznika programu

Stany licznika programu zarejestrowane przez monitor oprogramowania SM2 są przydzielane do modułów lub dowolnie wybieranych obszarów adresu programu.