SCA (BS2000)

Zwiększa ogólną przepustowość instalacji, aby podnieść elastyczność komputerowych centrów organizacyjnych.

Aktualna wersja: 18.0 i 19.0

Produkt SCA zapewnia skuteczną metodę dostępu w ramach systemu zarządzania katalogiem, który prowadzi do znaczącej redukcji wewnętrznych operacji dostępu do katalogu.

Sekwencyjna metoda dostępu stosowana wcześniej w katalogu BS2000 może doprowadzić do wydłużenia czasów dostępu i dużych obciążeń we/wy w przypadku występowania dużej ilości wpisów z jednym identyfikatorem użytkownika, która wymusza intensywne przetwarzanie katalogu. Dzięki wprowadzeniu SCA ograniczenia zostały wyeliminowane, co umożliwia bezpośredni i szybki dostęp wewnętrzny. Korzyść, którą można wyciągnąć z tej metody zależy od organizacji katalogu (ilość wpisów z jednym identyfikatorem użytkownika) i proporcji intensywnego przetwarzania katalogu w systemie.

W razie potrzeby SCA można umieścić w istniejącym systemie katalogu, aby zastąpić poprzednią sekwencyjną metodę dostępu bezpośrednim dostępem. Bezpośredni dostęp do strukturalnie niezmienionego katalogu jest możliwe dzięki indeksowi zapisanemu w pamięci, który jest konfigurowany podczas wczytywania systemu i dynamicznie aktualizowany. Ta nowa funkcja sprawia, że dostęp jest niezależny od organizacji katalogu w przypadku katalogów o dużej ilości wpisów z jednym identyfikatorem użytkownika. Niezależnie od miejsca zapotrzebowania na intensywne przetwarzanie katalogu SCA oferuje wiele korzyści dotyczących pracy systemu i organizacji centrum komputerowego.