PCS (BS2000/OSD)

Rozdziela pracę między zasoby systemu BS2000 według różnych kategorii i zadań zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Aktualna wersja: 3.1

PCS rozdziela pracę wykonywaną przez zasoby systemu komputerowego między różne kategorie i zadania zgodnie z wymaganiami użytkownika (np. optymalizacja czasu reakcji/przepustowości). 


To sprzyja:
 • efektywnemu wykorzystaniu konfiguracji, nawet gdy obciążenie jest złożone i zmienne, 
 • automatycznemu rozpoznawaniu sytuacji, w których warunki robocze odbiegają od wstępnie zdefiniowanych kryteriów, 
 • automatyczne inicjowanie środków utrzymujących optymalne warunki robocze.
Funkcje:

 • Kategoryzacja obciążeń (maksymalnie 16) według charakterystyki. 
 • Przydzielanie zasobów: 
  - do kategorii usług zgodnie z wymaganiami administratora systemu,
  - do stopniowej obsługi kategorii w zbieżnych sytuacjach,
  - do preferencyjnego traktowania zadań w kategoriach na podstawie wewnętrznych priorytetów. 
 • Wpływ na czas reakcji poprzez określanie czynników rozszerzenia. 
 • Transparentność dla administratora systemu dzięki informacjom o poleceniu SHOW dla bieżącego przydziału usług i stosowanych zestawów parametrów.