openSM2

Dostarcza obszerne dane monitorowania w celu poprawy wydajności systemów

Ogłoszona wersja: BS2000 openSM2 10.0
Aktualna wersja dla systemu BS2000/OSD: openSM2 9.0 
Aktualna wersja dla wszystkich innych systemów: openSM2 9.2

Całodobowe monitorowanie wydajności stanowi podstawę efektywnego i ekonomicznego działania systemów IT. W ramach linii produktów openSM2 firma Fujitsu oferuje spójne rozwiązanie do zarządzania wydajnością heterogenicznych środowisk IT w całym przedsiębiorstwie.
openSM2 zapewnia kompleksowe monitorowanie przez Internet z możliwością zarządzania konfigurowalnymi alarmami, szczegółowe analizy wąskich gardeł, a także prognozy przyszłych wymagań dotyczących wydajności. Dlatego istnieje możliwość optymalizacji wydajności systemów. Linia produktów oprogramowania FUJITSU BS2000 openSM2 składa się z produktów oprogramowania FUJITSU BS2000 openSM2 (BS2000) i oprogramowania FUJITSU BS2000 openSM2 (systemy otwarte).
Oprogramowanie openSM2 (systemy otwarte) obsługuje systemy serwerów Microsoft® Windows, Linux®, Solaris™, VMware™ vSphere, Xen® i BS2000, a także systemy pamięci masowej ETERNUS DX i Symmetrix i wszystkie systemy z obsługą SNMP.

Monitorowanie serwerów SE: Do monitorowania serwerów SE oprogramowanie openSM2 posiada aplikację internetową, która jest instalowana jako dodatek do programu SE Manager i dostępna za pośrednictwem łącza w programie SE Manager. Systemy na serwerze SE są automatycznie określane i uwzględniane w monitoringu.

Pozyskiwanie danych o wydajności

Dane o wydajności systemów Windows są gromadzone za pośrednictwem interfejsu WMI. Gromadzone są dane o wykorzystaniu serwera i systemu operacyjnego, a także aplikacji Microsoft, usług Internet Information Services, serwera Exchange i SQL.
Dane o wydajności systemów Linux i Xen są gromadzone w ramach SSH. Gromadzone są dane o wykorzystaniu serwera, systemów operacyjnych i pojedynczych systemów gościnnych Xen.
Dane o wydajności systemów serwera VMware ESX są gromadzone za pośrednictwem usługi internetowej VI3. Gromadzone są dane o całym systemie, jak również o pojedynczych systemach gościnnych.
Dane o wydajności systemów pamięci masowej są gromadzone za pośrednictwem narzędzia StorMan. Gromadzone są prędkości dostępu, prędkości przesyłania danych i czasy reakcji we/wy dla pojemności.
Dane o wydajności wszystkich systemów zgodne ze standardowym protokołem internetowym SNMP dla danych o wydajności grup MIB-2 ip, tcp i upd są gromadzone za pośrednictwem protokołu SNMP.

Dane o wydajności systemów Windows i Linux, Xen, serwera VMware ESX, standardowych systemów wspomagających pamięci masowej i SNMP mogą być gromadzone zdalnie z innego systemu (np. komputera) bez instalacji monitorowanych systemów (monitorowanie bez agentów).

Dane o wydajności systemów Solaris są gromadzone za pośrednictwem różnych interfejsów systemowych (kstat, /proc, statvfs). Gromadzone są zmierzone wartości zmiennych pomiarów wszystkich opcji sar. Oprócz tego mogą być rejestrowane dodatkowo zmierzone wartości dla procesów i systemów oraz dane sieciowe.

W systemie BS2000/OSD pozyskiwaniem danych o wydajności zarządza monitor SM2, który może rejestrować dane o wydajności dla ponad 500 zmiennych pomiarowych. Zakres pozyskiwania danych o wydajności może być kontrolowany, ponieważ do analizy problemów dotyczących wydajności wymagane są bardziej szczegółowe dane o wydajności niż do długoterminowej obserwacji i planowania możliwości systemu.
Dane o wydajności są dostarczane dla potrzeb monitorowania przez Internet i mogą być także zapisywane w pliku monitorowania dla potrzeb późniejszych analiz.

Monitorowanie przez Internet za pomocą narzędzia INSPECTOR

Jednoczesne monitorowanie przez Internet wielu systemów umożliwia szybkie rozpoznawanie ostrych sytuacji problematycznych i ich przyczyn. Dane monitorowania bieżącego stanu systemu i chronologicznego rozwoju zmierzonych wartości są wyświetlane przez narzędzie INSPECTOR w formie raportów graficznych lub tabularnych na komputerze z systemem Windows.

Analiza w trybie offline plików monitorowania za pomocą narzędzia ANALYZER

Analiza plików monitorowania umożliwia wykonywanie analiz wąskich gardeł i trendów, a także długoterminowe planowanie możliwości. Narzędzie ANALYZER umożliwia generowanie wymownych wykresów na podstawie danych o wydajności minimalnym nakładem pracy. Dzięki temu zmierzone wartości są łatwe w interpretacji, co pozwala na szybkie rozpoznawanie wąskich gardeł wydajności i prognozowanie przyszłych wymagań dotyczących wydajności.

Monitorowanie na poziomie użytkowników (BS2000/OSD)

Dane o wydajności na poziomie zadania i programu (licznik instrukcji i statystyki SVC) mogą być gromadzone w przypisanych do użytkowników plikach statystyk dla potrzeb analizy zadań i programów użytkownika. Analiza jest wykonywana przez produkt SM2-PA.

Wersja testowa

Po pobraniu bezpłatna wersja testowa jest dostępna przez 30 dni dla platform z systemami Solaris, Linux, Windows, serwer VMware ESX, Xen i wszystkimi systemami zgodnymi ze standardem SNMP.