DAB (BS2000/OSD)

Zarządzanie buforowaniem danych urządzeń peryferyjnych w celu zwiększenia wydajności we/wy i aplikacji

Aktualna wersja: 9.4

Zaawansowane, skalowalne i samoczynnie adaptacyjne technologie buforowania są fundamentalne dla wydajnych, samoczynnie optymalizujących się aplikacji e-biznesowych o gwarantowanych czasach reakcji (zasoby komputerowe o krytycznym znaczeniu). Bufory przyspieszają odczyt i zapis danych. Są stosowane w sieciach, na serwerach i w podsystemach dysków. DAB to oprogramowanie BS2000/OSD do buforowania danych dyskowych w pamięciach głównych lub/i globalnej pamięci masowej serwerów BS2000.

Bufor dostępu do dysku (DAB): 

  • zarządza buforowaniem danych urządzeń peryferyjnych w pamięciach półprzewodnikowych o wysokiej prędkości, 
  • buforuje dane w przestrzeni przejściowej (buforowanie), dla których czasy dostępu są znacznie krótsze niż możliwe dla zewnętrznych pamięci masowych (przestrzeń dyskowa), 
  • może wykorzystywać różne typy nośników pamięci (takich jak pamięć główna (MM) i globalna pamięć masowa (GS)) jako bufory, 
  • obsługuje pamięci główne o pojemności do 2 TB i pliki do 4 TB, 
  • obsługuje przestrzenie danych i szyfrowanie plików.

Zalety DAB są oczywiste w przetwarzaniu sekwencyjnym i w bardzo lokalnym przetwarzaniu o dostępie swobodnym. DAB zapewnia także buforowanie zapisu w celu uzyskania znaczącego zwiększenia wydajności w zastosowaniach wysokiej prędkości zapisu.