COSMOS (BS2000)

Usprawnienie sterowanych zdarzeniami programów monitorujących i analitycznych używanych do analizy problemów z wydajnością systemu BS2000.

Aktualna wersja: 18.0

Produkt COSMOS dla systemu BS2000 jest zintegrowany w jednostce zamówienia openSM2.
COSMOS to sterowany zdarzeniami monitor, który może pracować tylko pod identyfikatorem użytkownika z uprawnieniami SWMONADM. COSMOS gromadzi szczegółowe monitorowane dane dla wszystkich zadań, grup zadań (opcjonalny wybór przy użyciu USERID, kategorii lub nazwy zadania) lub pojedynczych zadań. COSMOS należy postrzegać jako usprawnienie monitora wydajności systemu openSM2. Narzędzie to powinno być używane tylko jeżeli poziom szczegółowości monitorowanych danych openSM2 jest niewystarczający do analizy problemów z wydajnością.

Ze względu na wysoką szczegółowość wartości pomiarów i duże ilości danych narzędzie COSMOS jest przeznaczone do krótkookresowego monitorowania. Interpretowanie wartości pomiarów wymaga dobrej znajomości wewnętrznych procesów systemu.

COSMOS przetwarza wprowadzone parametry i sprawdza połączenie między użytkownikiem a systemem. Zapisy danych są przechowywane na taśmie lub dysku. Każdy zapis danych otrzymuje oznaczenie „EVENT” (ZDARZENIE) i nazwę o długości 4 bajtów. Interfejsy COSMOS, znane jako „HOOKS” (HAKI), są implementowane w wybranych miejscach systemu.