Warszawa

 

Siedziba w Warszawie

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o
THE PARK WARSAW
ul. Krakowiaków 36
02-255 Warszawa
Polska 
tel +48 22 574 10 00
fax +48 22 574 10 09
 

Dane firmy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000039035

Kapitał zakładowy: 2 427 000 PLN

NIP: 113-21-72-342

Numer rejestrowy: E0001689WBW (w Rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska)