GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Fujitsu w Polsce >
  4. Responsible Business

Responsible Business

"Fujitsu Polska jest częścią organizacji globalnej, ale również częścią ekosystemu lokalnego. Dlatego bardzo dobrze się składa, że lokalne projekty Responsible Business, często inicjowane przez pracowników, wpisują się w globalna politykę firmy. Cieszę się, że takie inicjatywy regularnie się pojawiają. Zaangażowanie pracowników w aktywności wpisujące się w ideę Responsible Business które mają na celu pomoc innym będą zawsze wspierane przez zarząd naszej firmy."

Marcin Olszewski Prezes Zarządu Fujitsu Polska

Nasze podejście i filozofia Fujitsu Way

W Fujitsu wierzymy, że właściwie wdrożone, odpowiedzialne i etyczne postępowanie prowadzi do stworzenia wspólnej wartości. Idea Odpowiedzialnego Biznesu (Responsible Business) stanowi znaczącą część naszej korporacyjnej filozofii Fujitsu Wayod momentu jej stworzenia i dlatego stanowi DNA naszej firmy. To długofalowa strategia rozpoznawana i uznana poprzez liczne zewnętrzne wskaźniki i indeksy

Nasze podejście i ramy filozofii, opisane poniżej, w pełni dostosowuje się do naszej globalnej polityki i wizji prezydenta Tanaka

Nasze Europejskie ramy Responsible Business

Projekty  RB są prowadzone w całej firmie, począwszy od ochrony praw własności intelektualnej i egzekwowania naszej polityki w zakresie praw człowieka po zachęcanie wszystkich pracowników do angażowania się w przedsięwzięcia służące społeczeństwu. Nasze odpowiedzialne filary biznesowe - środowisko, zaangażowanie społeczne i rozwój, równe traktowanie, dobre warunki dla wszystkich oraz praktyki operacyjne - są podstawą naszej strategii na poziomie krajowym, podczas gdy wspólnie określamy tematy ważne dla całego Fujitsu.
RB_Pillars

Aktywności w Polsce

W ramach akcji Responsible Business w Polsce w ciągu roku prowadzimy różnorodne akcje dla społeczeństwa, inicjatorami których są bardzo często pracownicy Fujitsu. Wszystkich pracowników traktujemy równo i dajemy wszystkim równe możliwości. Poniżej informacja na temat kilku wybranych inicjatyw RB.
Organizujemy kwartalne zbiórki krwi w warszawskim biurze Fujitsu – ostatnia w lutym 2017, wcześniej w lutym, lipcu, listopadzie 2016, początki akcji w 2014 roku – uczestnikami są zarówno pracownicy Fujitsu jak i zaproszeni do udziału pracownicy firm sąsiadujących, w tym partnerzy technologiczni Fujitsu.

Pracownicy łódzkiego GDC Fujitsu reprezentują łącznie 49 narodowości.

We wrześniu 2016 Fujitsu ufundowało jedną z głównych nagród – notebook - w turnieju wakeboardingu dla niepełnosprawnych.

W grudniu 2016 w łódzkim oddziale odbyła się zbiórka dla zwierząt ze schroniska.

Organizacja Christmas Party dla dzieci po terapii nowotworowej - podopiecznych fundacji -oraz ich rodzeństwa w grudniu 2016.

Warszawskie biuro zorganizowało w grudniu 2016 kolejną, doroczną zbiórkę funduszy na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z jednego z domów dziecka w Warszawie.

Równolegle pracownicy łódzkiego oddziału firmy odwiedzili dzieci z domu dziecka w Łodzi.

egularnie organizowane są dni kariery na uczelniach łódzkich, podczas których studenci dowiadują się o możliwości organizacji stażu czy podjęci pracy w GDC Łódź.

Weekend ze sportem zorganizowany w maju 2016 przez pracowników łódzkiego Global Delivery Center, W Łodzi działa również team kolarski Fujitsu Łódź Team.

Zbiórka nakrętek zorganizowana w Fujitsu w ramach zbierania funduszy na rzecz dzieci.

Aktywne uczestnictwo pracowników Global Delivery Center Fujitsu w Łodzi w Dniach Kultury Japońskiej – czerwiec 2016.

Kolejna akcja zbiórki krwi zorganizowana przez pracowników Global Delivery Center w Łodzi w styczniu 2017 – kontynuacja serii zbiórek z roku 2016, w którym pracownicy Fujitsu w Łodzi zebrali łącznie ponad 135 litrów krwi.

więcej na bieżąco na Facebooku

Nasi klienci

Fujitsu odgrywa wiodącą rolę, aktywnie realizuje swoje cele na każdym szczeblu łańcucha wartości globalnej, z klientami, partnerami i dostawcami. Chcemy współpracować z organizacjami, które podzielają nasze wartości i współpracują na rzecz wdrożenia pozytywnych zmian. Wciąż poszukujemy rozwiązań dla wyzwania społeczne i środowiskowe poprzez zwiększenie udziału zrównoważonych produktów i rozwiązań ICT i rozwijaniu innowacyjnych technologii, które zmniejszają wpływ biznesu naszych klientów na środowisko.

Reports