GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Zabezpečení pro digitální transformaci

Zabezpečení pro digitální transformaci

Každá organizace vede svou digitální agendu. Nebo lépe řečeno: je to nanejvýš pravděpodobné. Je ale rozdíl mezi digitalizací uvnitř a digitalizací veškeré činnosti.

Skutečně digitální podnikání přesahuje hranice fyzického světa a ovlivňuje každou činnost, každého partnera, každého dodavatele i každého zákazníka. Digitální transformace změní podnikovou kulturu a povede k vytvoření vlastní řady služeb. V takové chvíli ztrácí IT oddělení kontrolu.

Vytvoří digitalizace novou roli pro IT?

Digitální podnikání předává více odpovědnosti do rukou služeb, partnerů a dokonce i zákazníků. Tyto skupiny přebírají digitální úkoly a dokončení některých činností. Jak si mohou s takto rozšířenou digitální působností zachovat IT oddělení kontrolu nad vývojem softwaru, provozem a zabezpečením?
Zabezpečení možná kdysi bývalo jedinou doménou IT oddělení, to však dnes již neplatí. Vedoucí služeb současně přebírají více odpovědnosti za implementaci nových digitálních technologií a je třeba, aby znali související rizika. Potřebují důvěryhodné poradce, a přesně to je úloha pro IT oddělení.
S digitalizací souvisí také rostoucí využívání cloudových služeb. Spolu se stávajícími formami IT tvoří tyto služby hybridní nebo dvourežimové IT. Vzhledem k celé řadě možných kombinací přizpůsobených konkrétním organizacím existuje také velmi různorodá škála standardů zabezpečení. IT oddělení také mohou pomoci čelit těmto novým bezpečnostním výzvám. Se svými předchozími zkušenostmi se tato oddělení mohou při digitální transformaci stát tvůrci standardů a doporučených postupů zabezpečení, ať už uvnitř organizace či navenek.

Zabezpečení v podnikovém prostředí

Většina vlastníků služeb, partnerů a zákazníků je schopna pracovat s digitálním obsahem. Přesto ale potřebují znát výjimky, rizika a postupy rychlé obnovy po jakémkoli výpadku. Ve skutečnosti je totiž nejdůležitějším požadavkem dostupnost služeb.
Pro všechny uvedené požadavky přitom může jako podpora sloužit IT oddělení. IT oddělení může nastavit řízení rizik tak, aby vám pomohlo dosáhnout rovnováhy mezi flexibilitou a rychlostí služeb na jedné straně a jejich zabezpečením před hrozbami na straně druhé. K efektivnímu dosažení tohoto cíle je však nutné upustit od tradiční role IT oddělení a přenést odpovědnost za digitální zabezpečení i na další strany.

Co to znamená pro vaši organizaci?

Při digitální transformaci organizací se jejich působnost rozšiřuje za dosavadní hranice. Je proto nutné, aby bylo zabezpečení služeb dostatečně flexibilní. Každá digitální činnost musí být již od počátku chráněna vestavěným inteligentním zabezpečením. Jde o změnu způsobu myšlení: zabezpečení je třeba zajistit včas, nikoli až dodatečně, a nesmí se o něj starat pouze vybraný jedinec či oddělení.
IT oddělení by již nemělo být výhradním poskytovatelem zabezpečení. Může však ovlivňovat bezpečnostní opatření. To platí zejména, pokud přijme svou novou roli spočívající v kontrole kvality a poskytování znalostí ostatním. Tímto způsobem může zajistit, aby bylo digitální zabezpečení stejně dobré jako samotný digitalizovaný podnik.