Skip to main content

Management


As of June 23, 2014

Board of Directors

President and Representative Director
Masami Yamamoto
Corporate Senior Executive Vice President and Representative Director
Masami Fujita
Corporate Executive Vice President and Director
Chikafumi Urakawa
Yoshikazu Kudoh
Norihiko Taniguchi
Director
Haruo Ito Fuji Electric Co., Ltd.
Takashi Okimoto Chuo Real Estate Co., Ltd.
Tatsuzumi Furukawa
Miyako Suda The Cannon Institute for Global Studies
Jun Yokota Special Advisor to the Chairman of KEIDANREN
Senior Executive Advisor and Director
Michiyoshi Mazuka

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member
Kazuhiko Kato
Akihiko Murakami
Audit & Supervisory Board Member (External)
Megumi Yamamuro Uryu & Itoga         
Hiroshi Mitani TMI Associates
Koji Hatsukawa CPA

Corporate Executive Officers

President
Masami Yamamoto
Corporate Senior Executive Vice President
Masami Fujita
Corporate Executive Vice Chairman
Masahiro Koezuka
Corporate Executive Vice President
Chikafumi Urakawa
Yoshikazu Kudoh
Norihiko Taniguchi
Corporate Senior Vice President
Tsuneo Kawatsuma
Masaaki Hamaba
Kazuhiro Igarashi
Yoshihiko Hanada
Hiroyuki Ono
Jiro Otsuki
Akira Kabemoto
Kuniaki Saito
Hidehiro Tsukano
Tango Matsumoto
Tatsuya Tanaka
Hidenori Furuta
Duncan Tait
Executive Fellow
Kazuhiko Ogawa
Corporate Vice President
Yutaka Abe
Shinichi Koizumi
Mitsutoshi Hirono
Mitsuya Yasui
Hiroyasu Takeda
Takashi Yamada
Takato Noda
Hiromu Kawakami
Kiyoshi Handa
Yoshiki Kondou
Motoyuki Ozawa
Kazuo Imada
Toshiharu Kitaoka
Hiroaki Kondo
Shingo Kagawa
Katsumi Takada
Youichi Hirose
Akira Endou
Shinji Yoshii
Katsumi Nakano
Hideki Kiwaki
Chiseki Sagawa
Takeshi Nakajima
Masaki Kubota
Makoto Yonekura
Akihisa Kamata
Fumihiko Teduka
Robert Pryor
Katsuhiko Satou
Akihiro Okada
Shikou Kikuta
Hiroyuki Sakai
Jou Oda
Toshio Hirose
Mike Foster