GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Služby spravované infrastruktury >
 4. Středisko služeb nové generace

Středisko služeb nové generace

Středisko IT služeb společnosti Fujitsu – inovativní podpora na míru a podle situace

Společnost Fujitsu je předním poskytovatelem spravovaných středisek služeb a má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb koncovým uživatelům na celosvětové úrovni. Máme:
 • 5 realizačních center po celém světě – v Portugalsku, Polsku, Kostarice, Malajsii a na Filipínách – která poskytují podporu ve více než 30 jazycích,
 • místní střediska služeb poskytující nepřetržitou podporu zákazníkům ve více než 160 zemích.
Moderní středisko služeb musí být proaktivní i reaktivní. Naše koncepce Social Command Center (SCC) pro střediska služeb nové generace nabízí více než jen řešení problémů – identifikujeme příčiny problémů a zajišťujeme prevenci jejich budoucího výskytu. Náš přístup založený na vnímání a následné reakci nám umožňuje aplikovat v praxi to, co se naučíme z připomínek uživatelů. Můžeme tak neustále vyvíjet nové způsoby, jak zdokonalit pracovní postupy.

Společnost Fujitsu se umístila na předních místech žebříčku Magic Quadrant společnosti Gartner pro služby spravovaných pracovišť v Evropě (Gartner, Gianluca Tramacere a kol., 11. ledna 2017)*. Společnost Fujitsu získává nejvyšší umístění za své exekutivní schopnosti v kvadrantu lídrů.

* Společnost Gartner nepropaguje žádné dodavatele, produkty ani služby uvedené ve svých studiích a neprosazuje výběr dodavatelů podle nejlepšího hodnocení ani podle jiných měřítek. Studie výzkumné společnosti Gartner vyjadřují stanovisko této společnosti a nelze je považovat za objektivní fakta. Společnost Gartner se zříká veškerých výslovných či domnělých záruk plynoucích z této studie včetně všech záruk souvisejících s uvedením produktu na trh nebo jeho vhodnosti pro konkrétní účel.

Video: Středisko služeb nové generace společnosti Fujitsu

Budoucnost řízení středisek služeb – Fujitsu Social Command Center.

Naše koncepce Social Command Center nabízí mnohem více než současný standardní model střediska služeb. Jde o službu podpory zaměřenou na zákazníka, podpořenou umělou inteligencí, virtuálními asistenty a kognitivním učením. Poskytujeme nepřetržité celoroční služby podpory na míru prostřednictvím jediného kontaktního místa, abychom motivovali uživatele k samoobslužnému řešení problémů a rychlému návratu k produktivní práci.
Naše koncepce Social Command Center nabízí:

 • služby na míru uživateli – služby, které přihlížejí k jeho znalostem, rozpoznávají jeho zařízení a pamatují si jeho předchozí požadavky,
 • podporu v jakémkoliv čase, z libovolného místa a z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu,
 • jednoduché společné rozhraní pro všechny požadavky,
 • rychlé řešení problémů – nalezení odpovědi s minimální námahou a úsilím vyžadovaným od uživatele,
 • řešení problémů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což je obrovský přínos pro uživatele pracující mimo hlavní pracovní dobu,
 • standardizované kontaktní místo pro všechny způsoby kontaktování,
 • okamžitou podporu pro různá zařízení,
 • podporu pro všechna oddělení podniku – od personalistiky až po IT.

Svou nabídku střediska služeb neustále inovujeme a přizpůsobujeme, aby se náš produkt vyvíjel a dokázal plnit potřeby vašeho podniku nyní i v daleké budoucnosti.

Proč zajistit středisko služeb externě prostřednictvím společnosti Fujitsu?

Naše středisko služeb nové generace využívá vznikající technologie a dokonale se přizpůsobuje měnícím se požadavkům uživatelů. Lze jej integrovat do našeho portfolia služeb pro koncové zákazníky nebo využívat jako samostatnou službu. Můžete také vyrovnat poměr nákladů ke službám tím, že zvolíte buď specializované, nebo sdílené středisko služeb, nebo že zkombinujete prvky obou. Získáte tyto výhody:

 • vyšší efektivita nákladů – mnoho problémů je vyřízeno pomocí techniky nebo automatu,
 • vyšší produktivita – uživatelé mají podporu při své práci kdekoliv, kdykoliv a na jakémkoliv zařízení,
 • vyšší efektivita uživatelů – samoobslužné řešení problémů,
 • méně prostojů – uživatelé mohou nápravu zjednat sami.

Partnerstvím s námi získáte přístup k nepřetržité odborné podpoře.

Fujitsu-TRIOLE®

Produkt TRIOLE® for ServiceNow využíváme pro naše klíčové procesy a sady nástrojů pro správu služeb. Jde o sdílenou sadu nástrojů SaaS poskytovanou regionálními středisky v Asii, Evropě, Oceánii a Americe. Tato sada nabízí nejlepší praktické postupy založené na automatizovaném a standardizovaném přístupu kompatibilním s normou ISO/IEC 20000.

Případová studie spravovaného střediska služeb – Legrand

Pro francouzského výrobce Legrand poskytujeme celosvětově jednotnou, nepřetržitou celoroční podporu střediska služeb pro 12 000 koncových uživatelů ve 23 zemích.
Naše řešení nabízené střediskem služeb v Portugalsku poskytuje podporu v 10 jazycích a umožňuje více způsobů kontaktování – telefonicky, e-mailem, webovou konverzací a faxem. Uživatelé mají k dispozici jediné kontaktní místo pro všechny své otázky týkající se informačních technologií, což je zárukou jejich spokojenosti a vysoké produktivity.

Další informace