GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Služby spravované infrastruktury >
  4. Služby koncovým uživatelům >
  5. Kombinace efektivity nákladů a spokojenosti koncového uživatele

Klasické služby pro pracoviště

Kombinace efektivity nákladů a spokojenosti koncového uživatele

Generální ředitel potřebuje ve společnosti spolehlivé a flexibilní IT, které se rychle a efektivně přizpůsobí měnícím se potřebám. Finanční ředitel hledá vyšší efektivitu v podobě nižších nákladů, přeměny fixních nákladů na variabilní provozní náklady, rychlejší a vyšší návratnosti investice, transparentnosti a předvídatelnosti nákladů, minimalizace rizik a plné kompatibility se směrnicemi a legislativou pro IT. V neposlední řadě jsou zde koncoví uživatelé požadující snadno použitelné systémy s vysokou spolehlivostí a výkonem, které zajistí přístup k aplikacím a datům na vysoké úrovni.

Klasické služby pro pracoviště od společnosti Fujitsu

Klasické služby pro pracoviště Fujitsu jsou nabídkou řešení pro efektivní a spolehlivou správu distribuovaných (tradičních a plně vybavených) IT pracovišť a tiskového a multifunkčního vybavení. Toto řešení pokrývá celý životní cyklus infrastruktur IT a poskytuje prověřené a komplexní koncepce správy. Standardizované a optimalizované služby, které jsou převážně poskytovány vzdáleně, zajišťují efektivní využití zdrojů. Transparentní náklady jsou založeny na modelu plateb „per seat“, respektive „base plus click“.

Správa tradičních pracovišť

Společnost Fujitsu pečuje o distribuovanou infrastrukturu počítačů a notebooků, včetně jednotlivých konfigurací, přizpůsobených instalací a centralizovaného provozu. Pracoviště jsou provozována prostřednictvím firemní infrastruktury distribuované v prostorách zákazníka a společnosti Fujitsu. Servisní smlouvy definují rozsah a kvalitu služeb poskytovaných společností Fujitsu. Správa služeb IT se skládá ze zpracování požadavků, plnění požadavků uživatelů pracovišť, zajištění provozních procesů a správy nehod.

Konsolidace výstupního prostředí obnáší optimalizaci zařízení a procesů

Mnohé společnosti nepovažují dosažení schopnosti řešení problémů výstupní infrastruktury vlastními silami za jeden ze základních cílů. Tiskové služby Fujitsu jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly zjednodušit správu tiskové a grafické infrastruktury a minimalizovat tak náklady, které jsou s ní spojeny. Mezi nabízené služby patří služby pomáhající zvýšit produktivitu a snížit náklady na energie. Tiskové služby jsou určeny pro kancelářské, výrobní i mobilní prostředí. Jejich součástí je víceletá smlouva pokrývající oblast dodávek a oprav poruch, přičemž vlastníkem zařízení může být buď zákazník, nebo společnost Fujitsu. Tiskové služby jsou založeny na profesionální analýze a jejich součástí je průběžná optimalizace, řízení a správa změn. Proaktivní správa je zajištěna prostřednictvím vzdáleného monitorování. Faktury a přehledy jsou poskytovány jednou měsíčně. Leasingové smlouvy k novému zařízení a remarketing použitého hardwaru uvolňují rozpočet a převádí investice na měsíční platby.

Proč zvolit spravované pracoviště od společnosti Fujitsu? Jaké jsou vaše výhody?

Na základě zkušeností se správou více než šesti milionů pracovišť na celém světě vás společnost Fujitsu může podpořit při realizaci optimálního vytváření pracovišť IT a zároveň zajistí efektivitu a vysokou kvalitu služeb bez ohledu na státní hranice. Společnost Fujitsu je třetí největší poskytovatel služeb IT na světě. Realizační centra po celém světě zajišťují nepřetržitou podporu pro naše zákazníky ve více než 41 jazycích a jsou přítomna v 70 zemích.

Produkty a standardizované prvky servisu pocházející z jediného zdroje jsou modulárně propojeny a výsledkem jsou služby s přidanou hodnotou, které splní konkrétní požadavky zákazníků. Optimalizované procesy jsou řízeny prostřednictvím správy služeb využívající knihovnu ITIL. Společnost Fujitsu má certifikace pro všechny významné standardy.

Jasně definované a plně měřitelné servisní smlouvy jsou předpokladem spolehlivého plánování projektů, snížení rizik a rychlejšího rozhodování. Vysoká spokojenost koncových uživatelů vede ke snížení počtu hovorů se službou podpory a vrátí se v podobě úspěchu celé společnosti.

Pevné a transparentní ceny stanovované měsíčně umožní zákazníkům přejít z nižších kapitálových nákladů (CAPEX) na provozní náklady (OPEX) a zajistit přípravu spolehlivých rozpočtů. Sdílené poskytování služeb, kdy jeden poskytovatel obsluhuje více zákazníků, je základem pro úspory z rozsahu, kterých by nikdy nebylo dosaženo při použití samostatné organizace.

Společnost Fujitsu patří podle hodnocení Magic Quadrant společnosti Gartner z let 2009, 2010, 2011 a 2012 mezi vedoucí „kvadrant“ společností poskytujících outsourcingové služby pro počítače a odborný servis.