GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Služby pro firmy >
 4. Posouzení rizika zařízení

Posouzení rizika zařízení

Na datová centra jsou vynakládány značné investice, ale infrastruktura často nesplňuje požadavky provozu IT. Posouzení rizika zařízení slouží k jasnému vyhodnocení všech faktorů, které ovlivňují zabezpečení, spolehlivost a energetickou úspornost provozu IT a ke kvalifikovanému doporučení optimalizačních opatření, které zvýší bezpečnost a efektivitu vašeho datového centra. Služba také zohledňuje ekonomickou únosnost doporučení, aby se zajistila maximální efektivita provozních nákladů.

Výhody pro zákazníky:

 • Informace o spotřebě energie v datovém centru 
 • Ukazatel efektivity využití energie PUE (Power Usage effectiveness) 
 • Ukazatel efektivity infrastruktury datového centra DCiE (Data Center Infrastructure Efficiency) 
 • Mechanická a elektrická redundance 
 • Nalezení aktuálních rizik a neefektivních oblastí 
 • Audit rizik odstávky a doporučená opatření ke snížení těchto rizik 
 • Doporučení pro koordinaci a optimalizaci investic s využitím nejnovějších standardů zabezpečení